Luovutus­tappio ja -voitto verotuksessa

Taloushallinto | 28.03.2018

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Käsittelen tässä blogikirjoituksessani lyhyesti henkilöverotuksen ja osakeyhtiön tulolähdejakoon liittyviä eroja luovutustappioiden osalta henkilökohtaisessa TVL tulolähteessä. Luovutustappioiden vähentämiseen saatetaan soveltaa erilaisia säännöksiä ja käsittelytapoja riippuen tulolähteestä. Näitä on hyvä miettiä ennen luovutusten tapahtumista. Muun muassa kiinteistöjen luovutuksissa toteutuvat voitot tai tappiot ovat usein rahallisesti merkittäviä. Luovutustappion kohdatessa voi pohtia, onko ajallisesti mahdollista kotiuttaa tulevia luovutusvoittoja nyt voimassa olevan viiden vuoden määräajan kuluessa ja siten hyödyntää vahvistettu luovutustappio.

Verotuskäytännössä on voimassa tulolähdejako EVL, TVL ja MVL, joista kerroin tarkemmin aiemmassa blogikirjoituksessani. Tulolähdejaon luopumisen valmistelu on edelleen käynnissä ja linjaukset ja käytännöt saattavat vielä muuttua. Tulolähdejaon poistaminen toisi huomattavaa selkeyttä nykytilaan. Tosin tuleviin säännöksiin ja muutoksiin tulee siirtymävaiheessa varmasti liittymään monenlaisia tulkintaongelmia ja mahdollisesti uusia omaisuuslajeja tai muuta vastaavaa.  Verohallinto esittää, että mikäli lainmuutos toteutetaan, sitä sovellettaisiin aikaisintaan verovuodesta 2019 alkaen.

Luovutustappio henkilöverotuksessa

Luovutustappioiden laajempi hyödyntäminen on ollut vuodesta 2016 alkaen mahdollista luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotuksessa. Tällä mahdollistettiin se, että omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion saattoi verovuodesta 2016 alkaen vähentää myös kaikista pääomatuloista, kuten mm. vuokratuloista ja pääomatuloina verotettavista osinkotuloista. Aiemmin nämä luovutustappiot sai vähentää vain luovutusvoitosta.

Henkilöverotuksessa luovutusvoitto lasketaan joko niin, että myyntihinnasta vähennetään joko todellinen hankintahinta tai omistamisen ajan mukaan määräytyvä ns. hankintameno-olettama. Näistä kahdesta valitaan verovelvolliselle edullisempi vaihtoehto. Verotettavan tulon raja luovutusvoitolle henkilöverotuksessa on 1 000 euroa.

Luovutustappio yhteisön tulolähdejaossa

Yritystoiminnassa on tärkeää huomioida, että tulolähdejaottelussa ja omaisuuslajin määrittelyssä on ratkaisevaa se, mihin tarkoitukseen omaisuushyödyke on hankittu. Lisäksi on muistettava, että yrityksen toiminta tai hyödykkeen käyttötarkoitus voi muuttua, jolloin myös omaisuuslaji ja tulolähde saattavat vaihtua.

Tulolähteistä riippumatta yhtiö menettää oikeuden vähentää kaikki vahvistetut tappiot, jos yhtiön osakkeista yli puolet on tappiovuoden aikana vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi hakea omistajien vaihdoksesta huolimatta tappioiden vähentämiselle poikkeuslupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Muiden kuin luonnollisten henkilöiden luovutusvoitto tai –tappio saadaan, kun luovutushinnasta vähennetään poistamatta oleva hankintameno sekä voitonhankkimisesta johtuvat menot. Yhtiön henkilökohtaisessa (TVL) tulolähteessä luovutustappio voidaan edelleen vähentää verovuonna ja sitä seuraavana viitenä vuotena vain muista luovutusvoitoista.

Luovutusvoitot

Luovutusvoitot voivat olla veronalaisia tai verovapaita. Verovapaita luovutuksia ovat tietyin edellytyksin elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvat osakeomistukset. Luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos elinkeinotoimintaan kuuluneena käyttöomaisuutena käsitellyt luovutettavat osakkeet ovat kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeita.

EVL tulolähteen käyttöomaisuuteen kuuluvien verollisten osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain veronalaisista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien EVL-osakkeiden luovutustappiot ovat puolestaan rajoituksetta vähennyskelpoisia kaikista EVL tulolähteen tuloista.

Veroilmoitusten tietojen antamisessa on muistettava täyttää huolellisesti verottajan ohjeiden mukaisesti päälomakkeen lisäksi erilliset tilanteen mukaiset verolomakkeet. Esimerkiksi yhtiö antaa erittelyn henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvista tuotoista ja kuluista erillisellä lomakkeella 7A. Virheellisistä ja puutteellisista veroilmoitustiedoista aiheutuu aina rahallisia seuraamuksia muun muassa veronkorotusten muodossa. Yhtiön aiemmilta vuosilta vahvistetut luovutustappiot voi tarkastaa esimerkiksi edellisen vuoden verotuspäätöksestä, joka on tärkeää toimittaa asiantuntevalle tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatijalle.

Kysy lisää taloushallinnon ammattilaisiltamme. Tilitoimistomme asiantuntijat ovat käytettävissänne ympäri Suomen.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus