Jaana Kettunen 3.5.2019

Swecon palkkahallinnossa vahvuutena yhteistyö

Työpaikkailmoitus on ensisijaisesti kuvaus työtehtävästä ja sen vaatimasta osaamisesta. Se kertoo aina jotain myös työpaikan erityispiirteistä, kulttuurista ja vahvuuksista. Aivan kaikkeen ilmoitustila ei kuitenkaan riitä. Työnhakijoille tekisi mieli paljastaa, että työpaikan palavereissa puhe ja nauru ovat herkässä ja että tiistaisin on tarjolla aamiaista. Olisi mukava mainita sekin, miten hyvin tieto kulkee tiimissä ja että työvälineet ovat erinomaiset. 

Swecon palkkahallinto etsii parhaillaan esimiestä. Tiimin palkanlaskijat Heli, Sari, Joanna ja Tarja sekä talouspäällikkö Sanna päättivät julkaista työpaikkailmoituksen lisäksi blogikirjoituksen, jossa he kertovat työnhakijoille enemmän työstään ja työpaikastaan. 

Swecon palkkahallinnon tiimi on erittäin kokenut. Tarja ja Sari ovat tulleet Swecolle 80-luvulla. Heli ja Joanna ovat reilut 10 vuotta toimineet palkkahallinnossa. Jokaisella on monipuolinen tausta. On tehty kirjanpitoa, hoidettu kassaa ja assistentin tehtäviä. Palkanlaskijoita kuunnellessa ymmärtää heti, että Swecolla on mahdollisuus tehdä erilaisia töitä oman kehittymisen, tarpeiden ja yrityksen kasvun mukaan. 

Tiimissä on kaikkiaan seitsemän palkanlaskijaa. Se on jakautunut Ilmalaan Helsinkiin, Tampereelle sekä Raumalle. Tietotaitoa jaetaan tiimin sisällä aktiivisesti. Jos yksi löytää esimerkiksi näppärän toiminnallisuuden palkkahallinnon järjestelmästä, hän laittaa sen saman tien tiedoksi kollegoilleen. Se on merkki hyvästä tiimihengestä ja välittämisestä. 

Tiimi kiteyttää työetiikkansa sanoihin vastuunotto ja vastuullisuus. Tehdään kerralla oikein, ollaan proaktiivisia ja hoidetaan oma tontti itsenäisesti. Kenenkään ei tarvitse kysellä perään tai olla vieressä seuraamassa. Vastuuntunto näkyy myös siinä, että tiimi kouluttautuu aktiivisesti. Lait, asetukset ja työehtosopimukset muuttuvat, joten niistä on pysyttävä kartalla. 

Kun on ollut samalla työnantajalla pitkään, on vaikea kuvailla, miten oma tiimi erottuu muiden yritysten vastaavista. Joanna tuoreimpana kertoo, että hänet yllätti tiimin koko ja yhteistyön määrä. Vahvuus tulee siitä, ettei ole yksin. Tenkkapoo-asiat pohditaan yhdessä, ja tulkinta-apua saa vieruskaverilta aina. Myös HR ja palkkahallinto toimivat tiiviisti yhdessä.

Sweco

Swecon Sarille ja Laurille tiivis yhteistyö ja kommunikointi työkavereiden kesken on tuttua.

Sannan mukaan esimiehen ei tarvitse palavereissa esittää monologia. Ihmiset juttelevat keskenään, puhuvat hyväntahtoisesti toistensa päälle ja ideoivat yhdessä. Fiilis on hyvä. Kun porukka kommunikoi keskenään, mielipiteet jaetaan ja syntyy välillä luovaakin ideointia. ”Lain rajoissa”, tarkentaa Joanna vastuuntuntoisena. 

Palkkahallinnon tiimiläisistä tuntuu vaikealta kuvailla tyypillistä swecolaista, koska sellaista ei ole. ”Paitsi että suurin osa on insinöörejä”, lisäävät Heli ja Sari. Monipuolisuutta ja erilaisuutta pidetään ehdottomasti rikkautena. Paikkakuntien välilläkin on eroja, minkä huomaa, kun kuuntelee esimerkiksi Tarjaa, joka kuvailee Rauman toimistoa. Ilmapiiri on hyvä, ihmiset ovat mukavia ja heitä on helppo lähestyä. Palkkahallinnossa asiakkuudet ovat pitkiä ja ihmisillä on matala kynnys tulla pyytämään apua. 

Pörssiyhtiössä on totuttu hektisyyteen, säntillisyyteen ja ripeyteen varsinkin taloustoiminnossa. Samaan hengenvetoon työpaikkaa sanotaan myös joustavaksi: Itse voi suunnitella oman aikataulunsa. Ja vaikka joskus on paljon työtä, on se urakkaluonteista ja vapaata on vastaavasti mahdollista pitää. Aina on voinut lomista sopia ja etätyötkin ovat mahdollisia. Yrityksen kansainvälisyyskin näkyy: englanti on konsernikieli ja sitä käytetään jonkin verran ulkomaisten työntekijöiden sekä emo- ja sisaryritysten vieraiden kanssa. 

Tiimi muistaa mainita kahvitauot ja perjantaipullat sekä aktiivisen kerhotoiminnan, sillä ne eivät ole työpaikoilla mitään itsestäänselvyyksiä. Swecolla on tarjota ison firman edut. Maailmalla on aina hieno nähdä oman Swecon taidonnäytteitä rakennuksissa ja rakennelmissa sekä muissa sen suunnittelemissa kohteissa. Niistä tiimissä ollaan ylpeitä. 

Uudelta esimieheltä odotetaan erityisesti, että hän on helposti lähestyttävä, uskaltaa tehdä päätöksiä ja myös pysyy niissä. Hän on tottunut toimimaan välillä epävarmoissakin tilanteissa. Tiimissä toivotaan, että hän kysyy mielipiteitä päätöstensä tueksi. 

Esimiehellä olisi hyvä olla pitkä kokemus alalta. Häneltä toivotaan palkanlaskennan kokemusta. Esimies näkee kokonaiskuvan eikä keskity detaljeihin - tai niin kuin tiimistä todetaan ”näkee metsän puilta mutta tuntee myös puut”. Silloin kun perusteet ovat kunnossa, tuntee työtehtävät ja niitä säätelevän lainsäädännön, pystyy antamaan vastauksia ja tekemään päätöksiä. Isoihin muutosprojekteihin tiimi toivoo tiedonkulkua, ohjausta ja johtamista. 

Työsuhteen alettua esimiehelle annetaan mahdollisuus rauhassa tutustua tiimiin ja prosesseihin. Kehitystyöhön pääsee kiinni, kun ihmiset ja toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. 

Edellinen kuvaus saattoi sopia juuri sinuun. Jos haluat mukaan Swecon kokeneeseen palkkahallinnon tiimiin ja esimieheksi vastuuntuntoisille palkanlaskijoille, joilla puhe ja nauru ovat herkässä ja jotka auttavat toisiaan tilanteessa kuin tilanteessa, hae ihmeessä tehtävään. Monipuolisten työtehtävien lomassa, tiistaiaamiaisella, yrityksen tapahtumissa tai aktiivisessa harrastustoiminnassa pääset tutustumaan muihinkin swecolaisiin. 

Haku tehtävään on päättynyt!

Kansainväliseen Sweco-konserniin kuuluva Sweco Finland on rakennetun ympäristön ja teollisuuden innovatiivinen ja arvostettu asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Palvelemme asiakkaitamme rakennetekniikan, talotekniikan, teollisuuden sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja tarjoamme myös projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehtisuunnittelua sekä asiantuntijapalveluita. Kaikkiaan 15 000 swecolaisesta 2 100 työskentelee Suomessa.