Hanna Karhu 3.5.2018

Opintokeskus Sivis luovii tietä järjestökoulutuksen asiantuntijana

Valoisan toimiston ikkunoista avautuu upea näkymä Kaisaniemenlahdelle, jossa kevään ensimmäiset veneet jo lipuvat. Opintokeskus Siviksen uusissa toimitiloissa ollaan aidosti näköalapaikalla. Hallintopäällikkö Satu-Päivikki Lehtonen, koulutuspäällikkö Susanna Plathan ja viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen toivottavat tervetulleeksi vierailulle Siviksen ja Azetsin rekrytointiyhteistyön merkeissä. Modernin aulan aitiopaikalla komeilevat vanhat opetustaulut, jotka viestivät ajan henkensä lisäksi sitä, mistä opintokeskustoiminnassa on lähdetty liikkeelle. ”Vertaisopintoryhmätoiminta on ollut yksi vapaan sivistystyön lähtökohdista. Ihmiset kokoontuivat yhteen ja saivat tukea oppimiseen”, Susanna taustoittaa.

Sivis on pitänyt perinteet mukanaan ja toiminut 75 vuoden ajan vapaan sivistystyön suunnannäyttäjänä. Paljon on tapahtunut matkan varrella, ja muutokset ovat vieneet Sivistä hallinnollisesta toimijasta kohti asiantuntijaorganisaatiota, jossa koulutus- ja kehittämistyön kärkeen tähdätään vuorovaikutteisella verkostotoiminnalla. Tänä keväänä Siviksen muutokselle etsitään uutta luotsaajaa nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä uusien haasteiden pariin. Nyt sivisläiset kertovat, millainen suunta järjestökoulutuksen edelläkävijän horisontissa siintelee.

Opintokeskus Sivis

Järjestökentän monitoimija

Järjestökoulutuksen kehittäjä. Verkostoissa toimija. Aktiivisen kansalaistoiminnan edistäjä. 24 hengen asiantuntijaorganisaationa Sivis toimii monessa roolissa suurella sydämellä, vaalien valtakunnallisen jäsenkentän ja lukuisten sidosryhmien välistä vuoropuhelua. 72 puoluepoliittisesti sitoutumatonta jäsenjärjestöä saavat tukea koulutukseen ja oppimiseen Siviksen tutkivalla, kehittävällä ja ohjaavalla otteella. ”Järjestöillä on usein toiminnassaan jokin muu tavoite kuin koulutus. Sivis on vuosien varrella noussut merkittäväksi järjestöjen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntijaksi”, Susanna valottaa.

Järjestöjen aikuisoppilaitoksena Sivis kuuntelee, kouluttaa ja kehittää. Koulutustarjonnan kärkenä toimivat järjestö-, kouluttaja- ja digiosaamiskoulutukset. Siinä missä opiskelua leimaa perinteisesti tutkintovelvoitteisuus, Sivis tarjoaa polkuja elinikäisen oppimisen tiellä. ”Meidän koulutuksiimme tullessa ei välttämättä ajattele tulevansa koulutukseen. Sieltä tullaan hakemaan jotain konkreettista, joka auttaa omassa työtehtävässä kehittymistä ja kehittämistä. Se on juuri sitä tärkeää epämuodollista oppimista”, Satu-Päivikki korostaa.

Eteenpäin puhaltavan fiiliksen yhteisö

Pitkät työurat ja oman ammatillisen osaamisen edistäminen viestivät sivisläisten vahvasta sitoutumisesta. ”Meidän työmme on ihmistyötä: ihmisten kanssa tehtävää ja ihmisistä innostuvaa”, Anne kuvailee. Samalla linjalla on myös Satu-Päivikki: ”Kaikilla meillä on vahva sisäänrakennettu palo kehittämiseen. Se, että työskennellään hyvin merkityksellisellä toimialalla, on meille tärkeää.” Viidellä paikkakunnalla toimiva Sivis pyrkii hyödyntämään erilaisia kanavia sisäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön vaalimiseksi. ”Meillä on tosi keskusteleva ja osaava työyhteisö, jossa kaikilla asiantuntijoilla on eteenpäin puhaltava fiilis. Ei olla mitenkään sulkeutuneita omiin rooleihimme tai koppeihimme”, Susanna naurahtaa.

Videoneuvottelulaitteet ovat aktiivisessa käytössä ja uusi työviikko pyörähtää käyntiin yhteisten aamukahvien merkeissä. Myös syksyllä avattu sosiaalinen intranet on vahvistanut Siviksen sisäisen viestinnän toimivuutta. Tämän allekirjoittavat Siviksen asiantuntijat Riitta Tervasmäki ja Antero Pohjatalo, jotka työskentelevät Tampereen ja Turun toimistoilla. ”Intranet on monipuolistanut ja mahdollistanut paremmin työyhteisön sisällä tapahtuvan toiminnan. Ollaan enemmän ajan tasalla eri puolilla tapahtuvista asioista”, Antero kiittelee. Riitan mukaan yhteistyö näkyy tiiviisti sekä aluetoimistolla että koko Siviksen yhteistoiminnassa: ”Työyhteisömme on joustava, uudistushaluinen ja intoa täynnä. Meillä tehdään töitä vuorovaikutteisella ja toista kunnioittavalla työotteella. Meille on tosi hyvä sauma tulla uutena, sillä meillä on paljon hyviä työkaluja ja projekteja valmiina.” Siviksen asiantuntijat saavat itse pohtia, millä tavalla oman työnsä parhaiten jäsentävät ja toteuttavat. ”Työn sisältöön pystyy aidosti vaikuttamaan – ja se heijastuu ehdottomasti työssä viihtymisessä. Koskaan ei tarvitse tehdä työtä yksin. Aina löytyy kollega, joka näkee asiat eri näkökulmasta ja saadaan yhdessä aikaan parempi lopputulos. Tämä on ollut itselleni tärkeä ja antoisa asia”, Antero kuvailee.

Yhteisiä ponnistuksia

Koulutusten lisäksi Sivis on aktiivisesti mukana järjestötyöelämän kehittämiseen liittyvissä valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. ”Siviksen hanketoimintaa leimaa verkostomaisuus. Kutsumme järjestöjä mukaan hankkeisiin, kehitämme yhdessä toimintaa ja viemme osaksi varsinaista koulutustoimintaamme”, hanketoiminnasta vastaava Anne kertoo. Tällä hetkellä työpöydällä ovat mm. SoteNavi-hanke ja maahanmuuttajien digitaitoihin liittyvä valtakunnallinen hanke. Vapaan sivistystyön pohjoismaisen verkoston lisäksi Sivis on avannut oven hanketoiminnassaan myös muualle Eurooppaan. ”Olemme hallinnoineet kaksi eurooppalaista erityismaininnan saanutta hanketta. Lisäksi Sivis osallistuu Erasmus+-vaihtohankkeeseen, jossa henkilöstömme pääsee osallistumaan koulutukseen tai työvaihtoon eurooppalaisissa kohteissa. Tämä on tulevalle toiminnanjohtajallekin hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan ja benchmarkaamaan eurooppalaista järjestötoimintaa”, Anne vinkkaa.

Sisäisten prosessien kehittämisen ja hanketoiminnan kiihtymisen lisäksi Siviksen matkalle on mahtunut monia yhteisiä ponnistuksia, joista yksi suurimmista on ollut koulutuksen ohjausjärjestelmä Sivisverkon rakentaminen. Sivisverkon kantava ajatus on edistää koulutuksen laatua ja kokonaisvaltaista koulutusten suunnittelua järjestöissä. Sivisverkko on täyttänyt Anteron työpäivät tiiviisti kolme viimeistä vuotta: ”Matkan varrella on korjattu, testattu ja menty pienin askelin eteenpäin.” Useamman vuoden intensiivinen urakka on takana, mutta kehittämistyötä riittää edelleen. Nyt meneillään on Sivisverkon kypsyysasteen kartoitus, jossa ulkopuolinen toimittaja analysoi ja tekee järjestelmän kehitysehdotukset. Anteron mukaan Siviksen jäsenjärjestöt tullaan ottamaan vahvemmin Sivisverkon kehittämiseen mukaan: ”Asiakaskunnan äänen kuuleminen ja huomioon ottaminen on tapa, jolla Sivisverkkoa lähdetään jatkossa kehittämään. Tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen ja asiakaskokemuksen vahvistaminen. Haluamme luoda Sivisverkosta täyden hyödyn järjestöille, jolloin voimme palvella järjestön koko hallinnollista, ohjauksellista ja koulutuksellista tarvetta.”

Ennakoivalla otteella tulevaisuuteen

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja järjestötoiminnan tulee reagoida muutokseen nopeasti. Siviksen vuoden 2018 alussa julkaistussa strategiassa tärkeäksi osa-alueeksi nostettiin tulevaisuuden ennakoinnin työkalut. Sote- ja maakuntauudistus, vapaaehtoistoiminnan muutokset, oppilaitosrakenteiden uusiutuminen ja digitalisaation vauhdissa pysyminen ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä Siviksen tulevaisuus pitää sisällään. Siviksen toiminta halutaan pitää jatkossakin avoimena, dynaamisena ja ketteränä, ja visioita riittää erityisesti Sivisverkon ja hanketoiminnan edistämiseksi.

Toiminta laajalla järjestökentällä hyvin erilaisten jäsenjärjestöjen auttamiseksi edellyttää Sivikseltä yhä enemmän ennakointia ja entistä aktiivisempaa vuoropuhelua järjestöjen kanssa. Siviksen hallituksen puheenjohtaja Milla Kalliomaan mukaan tulevaisuuden hahmottaminen yhdessä järjestöjen kanssa tulee olemaan keskeinen osa Siviksen toimintaa: ”Koulutuksella pyritään varustamaan meitä myös tulevaisuuteen – kohti sellaista, jota meillä ei vielä ole. Hallituksessa toivomme, että Sivis tunnetaan jatkossakin kansalaistoiminnan osaamisen edistäjänä ja edelläkävijänä. Johtoryhmän kanssa tullaan entistä tarkemmin miettimään, mitä on se vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan osaaminen, jota meillä Siviksessä tarvitaan pedagogisen koulutusosaamisen rinnalle.”

Sivistä luotsaamaan?

Hallituksen puheenjohtajan mukaan Sivis tarjoaa koulutus- ja järjestökentän verkostoja tuntevalle erinomaisen mahdollisuuden edistää järjestöllistä koulutusta ja järjestöjen välistä vuoropuhelua: ”Sivis on vahvasti kehityshaluinen ja -kykyinen visionäärinen organisaatio, jolla on hyvä tuntuma nykyhetkestä, mutta katse tulevaisuudessa. Tulevalta toiminnanjohtajalta tarvitaan taitoa ja näkemystä luotsata Sivistä ihmisläheisen otteen, selkeiden vastuujakojen, osaamisen jakamisen ja menestyksekkään kehittämistyön kautta myös tulevaisuudessa.”

Koulutuksen laadun eteen tehtävä järjestötyö on mahdollisuuksia täynnä. Kutsuvatko sinua uudet haasteet rohkeana toimintakulttuurin uudistajana?

Hakuaika Siviksen toiminnanjohtajan tehtävään päättyi 13.5.2018. Lämmin kiitos kaikille tehtävästä ja Siviksestä kiinnostuneille!