Työsuhdejuristi puhuu puhelimessa
 
 
 

Töissä työsuhdejuridiikan asiantuntijana Azetsilla

Legal Advisorina autat asiakkaitamme vaihtelevissa työsuhdejuridisissa kysymyksissä ja toimit neuvottelutukena erityisosaamistasi vaativissa tilanteissa. 

 

Mitä Legal Advisorin työ sisältää Azetsilla?

Legal Advisorin työ on Azetsilla moninaista neuvontaa työsuhdejuridiikkaan liittyviin kysymyksiin kytkeytyen. Palkanlaskennan asiantuntijat, HR –ja rekrytointiasiantuntijat sekä taloushallinnon asiantuntijat ovat yhteydessä asiakkaidensa puolesta palkkahallintoon tai työoikeuteen liittyvissä asioissa tai ongelmatilanteissa.

Kysymykset koskevat koko työsuhteen elinkaarta ja kattavat koko työlainsäädännön sekä periaatteessa minkä tahansa Suomessa sovellettavan työehtosopimuksen tulkinnan. Kysymysten taso vaihtelee yksinkertaisemmista kysymyksistä laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin.

Yksittäistapausten lisäksi Legal Advisor tekee erilaisia asiakastoimeksiantoja, kuten osallistuu yhteistoimintaneuvotteluihin, laatii erilaisia asiakirjoja sekä kommentoi asiakkaiden materiaalia. Lisäksi Legal Advisor kouluttaa hyvin laaja-alaisesti eri henkilöstöryhmien edustajia erilaisiin työsuhdeasioihin liittyen.

Keitä olemme?

  • Legal Advisoreilta edellytetään kattavaa työkokemuksen kautta hankittua työoikeuden ja HR-asioiden osaamista ja vähintään muutaman keskeisen/suuren työehtosopimuksen tuntemista eri toimialoilta, jotta työssä on mahdollista ottaa kantaa myös itselle tuntemattomampiin työehtosopimuksiin. Suomessa työehtosopimuksia on pitkälti toistasataa ja näin suuren sopimuskentän syvällinen tuntemus on haastavaa, joten kattava kokemus keskeisistä auttaa työssä.
  • Kokemuksen kautta saavutettu osaaminen on tärkeää, sillä toisin kuin lainsäädännöstä, työehtosopimuksista ei ole tarjolla samanlaista tausta-aineistoa kuin lakien kohdalla (hallituksen esitykset, komitean mietinnöt jne.). Siten työssä täytyy ymmärtää, osata ja uskaltaa ottaa kantaa arvioiden ja huomioiden, miten asia on hoidettu toisilla toimialoilla.
  • Työ edellyttää paineensietokykyä ja rauhallisuutta vaikeissakin tilanteissa, konsultatiivista otetta, kykyä ja halua jatkuvaan tiedon hankintaan ja sen kriittiseen arviointiin sekä soveltamiseen. Tiimi on tiivis ja aikaisempi kokemus eri toimialoilta mahdollistaa yhdessä laajan tuntemuksen isosta osasta elinkeinoelämää.
  • Työ on erityisen antoisaa sen itsenäisen luonteen ja vaihtelevuuden myötä.

Tutustu työsuhdejuridiikan asiantuntijan työhön uratarinan myötä

Katriina, Senior Legal Advisor

Katriina Huhtala, Legal Advisor

Työskentelen Azetsilla Senior Legal Advisorina. Olen tehnyt työsuhdejuridiikkaa päätyökseni viimeiset kaksikymmentä vuotta. Konsultin ja vuokratyöläisen roolissa olen ollut vuodesta 2012 alkaen. 

Työkenttäni on varsin vaihteleva ja siksi mielenkiintoinen. Iso osa työstäni on asiakkaiden pieniin ja joskus vähän suurempiinkin kysymyksiin vastaamista. Olen työssäni huomannut, että vaikka yritysten henkilöstöhallinnossa on paljon osaamista ja kokemusta, liittyy työsuhteisiin usein paljon sellaisia yksityiskohtaisia kysymyksiä, joista olisi hyvä keskustella työoikeuden asiantuntijan kanssa. Mitä työehtosopimusta pitää soveltaa? Voiko työntekijän irtisanoa, kun työntekijä on koko ajan sairastelujen vuoksi poissa? Miten tehdään hyvä työsopimus? Usein kysyjä jo tietää tai arvelee tietävänsä vastauksen, mutta kaipaa tukea päätöksentekoon. Vastaus löytyy yleensä yhteisen keskustelun aikana eikä mahdollinen lisäselvittelykään kestä kauaa. Tätä palvelua varten teemme asiakasyritykselle tuntiveloitussopimuksen. Kun sopimus on olemassa, on palvelu kätevästi käytössä puhelimitse ja sähköpostitse tai vaikka Hangoutsilla tai Skypellä.

Toinen kokonaisuus työtäni ovat sellaiset henkilöstöhallinnon projektit, jotka vaativat työoikeudellista erikoisosaamista. Uuden työaikajärjestelmän käyttöönotto ja ohjeistus onnistuvat parhaiten, kun tunnetaan työaikalainsäädännön ja sovellettavien työehtosopimusten sisältö. Tyypillisiä projekteja ovat myös yritystoiminnan muutoksissa tarvittavat yt-neuvottelut. Yritykset haluavat toimia ikävissäkin tilanteissa vastuullisesti ja asiantuntijan kanssa neuvottelut sujuvat, kun tiedetään, mitä lait sanovat, mitä dokumentteja tarvitaan ja mitä velvoitteita on vielä neuvotteluiden jälkeen. 

Toimistolta käsin työskentelyn lisäksi olen aina välillä siirtynyt määräajaksi asiakkaalle vuokratoimeksiantoon työsuhdepäälliköksi tai henkilöstöpäälliköksi. Väliaikaista osaajaa on voitu tarvita taloon tilanteessa, jossa edellinen työntekijä on irtisanoutunut eikä uutta ole vielä saatu rekrytoitua tai sitten on tarvittu apua perhevapaalle jäävän henkilön tuuraukseen. Tämän tyyppiset toimeksiannot ovat joko kokoaikaisia tai sitten työskentelyä asiakkaalla on tarpeen mukaan, vaikka kaksi tai kolme päivää viikossa. Erityisen mielenkiintoisia ovat olleet pidemmät asiakastoimeksiannot. Vuodessa ehtii jo tulla varsin tutuksi yrityksen oman HR:n kanssa. 

Pitkä kokemus työsuhdejuridiikasta monessa talossa sekä monella toimialalla työskentely ovat tuoneet reppuuni paljon kokemusta ja osaamista, mutta todella paljon lisäarvoa ja lisävarmuutta tekemiseen tuovat Azetsin kollegat toimistolla ja asiakkailla. Aina löytyy joku jonka kanssa voi keskustella ja sparrailla.