Työsuhdejuristi puhuu puhelimessa
 
 
 

Töissä työsuhdejuridiikan asiantuntijana Azetsilla

Legal Advisorina autat asiakkaitamme vaihtelevissa työsuhdejuridisissa kysymyksissä ja toimit neuvottelutukena erityisosaamistasi vaativissa tilanteissa. 

Mitä Legal Advisorin työ sisältää Azetsilla?

Legal Advisorin työ on Azetsilla moninaista neuvontaa työsuhdejuridiikkaan liittyviin kysymyksiin kytkeytyen. Palkanlaskennan asiantuntijat, HR –ja rekrytointiasiantuntijat sekä taloushallinnon asiantuntijat ovat yhteydessä asiakkaidensa puolesta palkkahallintoon tai työoikeuteen liittyvissä asioissa tai ongelmatilanteissa.

Kysymykset koskevat koko työsuhteen elinkaarta ja kattavat koko työlainsäädännön sekä periaatteessa minkä tahansa Suomessa sovellettavan työehtosopimuksen tulkinnan. Kysymysten taso vaihtelee yksinkertaisemmista kysymyksistä laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin.

Yksittäistapausten lisäksi Legal Advisor tekee erilaisia asiakastoimeksiantoja, kuten osallistuu yhteistoimintaneuvotteluihin, laatii erilaisia asiakirjoja sekä kommentoi asiakkaiden materiaalia. Lisäksi Legal Advisor kouluttaa hyvin laaja-alaisesti eri henkilöstöryhmien edustajia erilaisiin työsuhdeasioihin liittyen.

Keitä olemme?

  • Legal Advisoreilta edellytetään kattavaa työkokemuksen kautta hankittua työoikeuden ja HR-asioiden osaamista ja vähintään muutaman keskeisen/suuren työehtosopimuksen tuntemista eri toimialoilta, jotta työssä on mahdollista ottaa kantaa myös itselle tuntemattomampiin työehtosopimuksiin. Suomessa työehtosopimuksia on pitkälti toistasataa ja näin suuren sopimuskentän syvällinen tuntemus on haastavaa, joten kattava kokemus keskeisistä auttaa työssä.
  • Kokemuksen kautta saavutettu osaaminen on tärkeää, sillä toisin kuin lainsäädännöstä, työehtosopimuksista ei ole tarjolla samanlaista tausta-aineistoa kuin lakien kohdalla (hallituksen esitykset, komitean mietinnöt jne.). Siten työssä täytyy ymmärtää, osata ja uskaltaa ottaa kantaa arvioiden ja huomioiden, miten asia on hoidettu toisilla toimialoilla.
  • Työ edellyttää paineensietokykyä ja rauhallisuutta vaikeissakin tilanteissa, konsultatiivista otetta, kykyä ja halua jatkuvaan tiedon hankintaan ja sen kriittiseen arviointiin sekä soveltamiseen. Tiimi on tiivis ja aikaisempi kokemus eri toimialoilta mahdollistaa yhdessä laajan tuntemuksen isosta osasta elinkeinoelämää.
  • Työ on erityisen antoisaa sen itsenäisen luonteen ja vaihtelevuuden myötä.