Yritysten tunnuluvut -opas

Yrityksen tunnusluvut -opas

Kuinka hyvin tunnet talouden tunnusluvut?

Kokosimme hyödyksesi tiiviin oppaan, josta löydät yrityksen talouden keskeisimmät tunnusluvut sekä niiden laskentakaavat.

Yrityksen tunnusluvut tutuiksi

Yrityksen toimintaedellytysten seurannassa ja arvioinnissa käytetään hyväksi erilaisia talouden tunnuslukuja. Kokosimme hyödyksesi pienen ”tunnuslukuoppaan”, josta löydät yrityksen talouden keskeisimmät keskenään vertailukelpoiset tunnusluvut sekä niiden kaavat. Tärkeimpiä tunnuslukuja toimintaedellytysten mittaamisessa ovat yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius sekä toiminnan laajuus ja tehokkuus.

Yrityksen kannattavuuden tunnusluvut

Liiketoiminnan on oltava pitkällä tähtäimellä kannattavaa, jotta yrityksellä on edellytyksiä toimia. Kannattamaton liiketoiminta tuottaa tappiota ja syö yritykseen omistajiensa sijoittamaa omaa pääomaa. Kannattavuudesta kertovat muun muassa seuraavat kolme tunnuslukua: Liiketulos-%, oman pääoman tuotto-% ja sijoitetun pääoman tuotto-%.

Yrityksen vakavaraisuuden tunnusluvut

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen rahoitusrakennetta eli oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta sekä velan suhdetta toiminnan laajuuteen. Vakavarainen yritys selviää ketterästi kasvun vaatimista lisäpanostuksista kuten myös tappiollisista vuosista, silloin kun pääomaan ja rahoitukseen on kerrytetty tarpeeksi puskuria.

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Maksuvalmius mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhyellä aikavälillä juoksevien kulujen maksuista. Ennakoimaton maksukyvyttömyys voi ajaa yrityksen konkurssiin, jos velvoitteista kuten palkoista ja veroista ei selvitäkään ajallaan. Maksuvalmiutta ja kassavirtaa onkin tärkeä ennakoida ja seurata jatkuvasti.

Yrityksen toiminnan laajuuden ja kehityksen tunnusluvut

Toiminnan laajuutta voidaan kuvata useilla tunnusluvuilla kuten liikevaihto, taseen loppusumma, bruttotulos ja henkilöstömäärä. Kehitystä vastaavasti kuvaavan edellä mainittujen tunnuslukujen muutokset kuten esim. liikevaihdon kasvu-%. Näillä tunnusluvuilla seurataan yrityksen kehitystä ja kokoa sekä voidaan tehdä vertailua muihin yrityksiin.

Yrityksen tehokkuuden tunnusluvut

Tehokkuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen resurssien hyödyntämistä. Erilaisia tunnuslukuja on useita ja niiden sopivuus riippuu usein yrityksestä ja toimialasta. Henkilöstötehokkuutta mitataan jakamalla liikevaihtoa, tulosta ja kuluja henkilömäärällä. Kiertonopeuksia voidaan laskea vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista, ostoveloista ja pääomasta. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää tavara viipyy yrityksen varastossa. Tavoitteena on toki olla tehokas eli kierrättää tavaraa mahdollisimman nopeasti.

Lataa veloitukseton tunnuslukuopas oheisella lomakkeella. Mikäli yrityksenne tunnusluvuista herää kysymyksiä, taloushallinnon asiantuntijamme auttavat mielellään.  Tutustu myös tilitoimistopalveluihimme.

Lataa materiaali sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Yrityksen kannattavuuden tunnuslukujen laskukaavat

Mitkä ovat yrityksen kannattavuuden tunnuslukuja?

Kannattavuudesta kertovat muun muassa seuraavat kolme tunnuslukua: Liiketulos-%, oman pääoman tuotto-% ja sijoitetun pääoman tuotto-%.

Miten lasketaan liiketulos-%?

Liiketulosprosentti = 100 * liiketulos / liikevaihto.

Miten lasketaan oman pääoman tuotto-%?

Omaan pääoman tuottoprosentti = 100*nettotulos (12kk) / oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Miten lasketaan sijoitetun pääoman tuotto-%?

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100*(nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk) / sijoitettu pääoma keskimäärin.