Taloushallinnon ammattilaiset automaation ytimessä

Teknologia | Azets Life | 16.02.2022

Kirjoittaja Kati Mäkäräinen

Millaista on työskennellä tämän päivän taloushallinnon tehtävissä? Miten automaatio on muuttanut ammattilaisen arkea ja käytännön työtä? Päätin ottaa selvää ja kysyin asiaa taloushallinnon osaajiltamme Annikalta, Antonilta, Mikaelilta, Teijalta ja Tuulalta.

Automaatio on luonut uusia tehtäviä

Automaatio on tuonut mukanaan uusia tehtäviä ja muuttanut työn luonnetta. Osa asiantuntijoistamme on siirtynyt automaation myötä täysin uusiin tehtäviin. Annika kollegoineen muodosti kesällä 2021 täysin automaatioon keskittyvän tiimiin. Tiimin tehtävänä on kartoittaa, mitä asiantuntijan työstä voisi automatisoida, jotta asiantuntijan arki helpottuisi.

”Työ on tiimityötä - teemme työtä saman asian eteen yhdessä pohtien ja jakaen havaintoja, ideoita ja ajatuksia. Tiimistä saa valtavasti myös tukea ja turvaa: niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin ovat yhteisiä”, kertoo Annika.

Mikael kertoo työnsä muuttuneen kirjanpitäjän tehtävästä järjestelmä- ja automaatioasiantuntijaksi. Uudessa roolissaan hän mm. tutkii ja kehittää prosesseja sekä ideoi ja luo automaatioratkaisuja.

Teija puolestaan on ollut mukana ottamassa automaattista tiliöintiohjelmaa käyttöön asiakkuuksissa, pitänyt koulutuksia kollegoille ja opastanut ohjelman käytössä sekä auttanut mahdollisissa virhetilanteissa.

Antonin roolina on miettiä yksikkönsä automatisoitavat työtehtävät ja implementointiin liittyvät ratkaisut.

Taloushallinnon ymmärrystä ja osaamista vaaditaan edelleen, mutta manuaalisen tekemisen sijaan sitä yhdistetään järjestelmäosaamiseen. “Välillä työ on lähempänä IT-osastoa kuin taloushallintoa!”, Anton kertoo.

Tiimikuva.jpg

Taloushallinnon asiantuntija keskittyy hyvään asiakaspalveluun

Asiantuntijoidemme tehtävät ovat monipuolistuneet ja siirtyneet enemmän analysoinnin puolelle. Automaatio on tuonut helpotusta tiettyihin päivittäisiin tehtäviin, joten asiantuntijamme voivat käyttää enemmän aikaa hyvän palvelutason ylläpitämiseen ja asiakkuuksien haasteellisempien tehtävien hoitoon. Kuukauden katkoihin jää enemmän aikaa, jolloin voimme tuottaa entistä laadukkaampaa raportointia ja palvelua asiakkaalle.                     

Muutokset säästävät asiakkaiden aikaa

Asiantuntijoiden työn lisäksi muutokset säästävät myös asiakkaiden aikaa. Asiakkaille pystytään tarjoamaan muutoksia prosesseihin, joissa he toimivat taloushallinnon rajapinnassa. Samalla vapautetaan asiakkaalta aikaa esim. ostolaskujen käsittelystä oman liiketoiminnan hoitamiseen. Moni aiemmin manuaalisesti tehty työvaihe on poistunut tai muuntunut automaation ja robottien käyttöönoton myötä.

Asiantuntija valvoo robotin työtä

Teija kertoo esimerkin robotista, joka kirjasi viitteet ja maksut automaattisesti ja kirjanpitäjälle jäi vain robotin toiminnan valvominen sekä muiden tiliotetapahtumien kirjaaminen: "Nykyään automaattinen tiliöintiohjelma tuo ja kirjaa viitteet, maksut sekä muut tiliotetapahtumat, mikäli kaikkiin tapahtumiin kohdistuu tiliöintisääntö. Kirjanpitäjän tehtäväksi jää vain varmistaa, että toiminta on onnistunut eikä se ole pysähtynyt virheeseen. Vain jos tiliotteella on ainutkertainen tapahtuma, jolle ei ole tiliöintisääntöä, se jää manuaalisesti käsiteltäväksi.”

Automaation myötä ajatusmalli perinteisestä tositteiden kirjaamisesta on siirtynyt hyvällä tavalla kyseenalaistavaan ajattelumalliin; miksi jokin tietty työtehtävä tai -vaihe täytyy tehdä manuaalisesti ja voisiko sen jollain tavalla automatisoida. 

Projekteja, prosessien analysointia ja ongelmanratkaisua

Useat asiantuntijamme työskentelevät projekteissa, joissa pilkotaan ja analysoidaan asiakkaidemme tai Azetsin sisäisiä prosesseja atomeiksi ja rakennetaan uudelleen entistä fiksummiksi.

Esimerkiksi Mikaelin työpäivät koostuvat päivittäisten asiakastöiden ohella palavereista, yleisestä konsultoinnista, prosessien ja järjestelmien kehittämisestä sekä automaatioratkaisujen ideoinnista ja luomisesta.

Projektien myötä hän on päässyt tutustumaan satoihin eri azetslaisiin ja asiakkuuksiin sekä heidän prosesseihinsa. Hän auttaa palvelutiimejä erilaisten järjestelmään ja automaatioon liittyvien kysymysten kanssa, kirjoittaa järjestelmiin liittyviä ohjeistuksia, piirtää prosesseista kuvaajia sekä koostaa projektien automaatioluvuista raportteja johdollemme. 

Automaatioon keskittyvän tiimin työpäivät automaation parissa poikkeavat toisistaan, niitä kuitenkin yhdistää ongelmanratkaisu. Koskaan ei voi tietää, millaisen tapauksen eteensä saa ratkottavaksi. Työpäivä sisältää paljon myös kehittämistä, oivaltamista ja uuden oppimista. 

Taloushallinnon osaajan järjestelmä- ja automaatiotaidot kehittyvät jatkuvasti

Työ on muuttunut automaation myötä enemmän normaalista kirjanpitäjästä järjestelmä- ja automaatioasiantuntijaksi. Taloushallinnon osaajan työ vaatii tietotekniikan kehittyessä vuosi vuodelta laadukkaampaa järjestelmäosaamista, joten konsultoinnin rooli tulee olemaan oleellinen jatkossakin. Kaiken kaikkiaan automaation kehittyminen on luonut täysin uudenlaisia työnkuvia sekä vastuualueita ja mahdollistanut oman osaamisen jatkuvan kehittämisen. 

Azetsilla ollaan kehityksen näköalapaikalla

Kaikkien haastattelemieni asiantuntijoiden vastauksissa korostuu kiitollisuus Azetsille siitä, että he ovat päässeet osaksi tätä muutosta.

Tuulalla on pitkä työkokemus talouspalveluja tuottavissa organisaatioissa.  Hän on nähnyt valtavan muutoksen taloushallinnon osaajien työtehtävissä ja on omien sanojensa mukaan valtavan iloinen nähdessään vielä tämänkin muutoksen näin työuransa viimeisten vuosien aikana. 

Tuula kuvailee asiaa näin: "Olen erittäin iloinen, että olen saanut olla mukana ja nähdä, kuinka Azetsilla olemme konsulttiemme avulla saaneet kehitettyä ja automatisoitua aikaa vieviä ja pakollisia päivittäisiä ja viikoittaisia tehtäviä talouden prosesseissa. Inhimillisten virheiden määrä on vähentynyt ja se näyttäytyy parempana laatuna. Olemme näin vapauttaneet enemmän aikaa asiakkuuksien ja prosessien kehittämiseen."

Kiinnostavatko uramahdollisuudet Azetsilla? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme. 

post author

Kirjoittajasta Kati Mäkäräinen

HR Business Partner, Azets. Kati on osa Azetsin omaa HR-tiimiä ja tukee roolissaan Azetsin Accounting ja Advisory -liiketoimintoja. Katin sydän sykkii erityisesti ihmisten johtamiselle, valmentamiselle, kehittämiselle ja oppimiselle.