Suomi.fi – toisen puolesta valtuutus muuttuu

Taloushallinto | 14.06.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Suomi.fi-valtuudet tulevat käyttöön OmaVerossa jo 1.11.2018 – liikkeen- tai ammatinharjoittaja, anna kirjanpitäjällesi suomi.fi-valtuutus. 

Verohallinto ottaa 1.11.2018 käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. OmaVerossa otetaan käyttöön vain yksi valtuus: veroasioiden hoito. Kun ottaa käyttöön veroasioiden hoito -valtuuden, yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen yrityksen kuten esimerkiksi tilitoimiston tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan. Valtuutuksia voi tehdä jo nyt Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa, mutta uudet valtuudet toimivat OmaVerossa vasta 1.11.2018 alkaen.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajien tai maa- tai metsätaloudenharjoittajien asianhoitajat, kuten esimerkiksi tilitoimistot, eivät voi asioida OmaVerossa Katso-tunnuksilla lokakuun jälkeen. Jotta yrittäjän veroasioiden hoitaminen sujuu keskeytyksittä, liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä maa- tai metsätaloudenharjoittajan täytyy antaa kirjanpitäjälleen tai tilitoimistolleen Suomi.fi-valtuus ennen 1.11.2018. Kirjanpitäjä tai tilitoimisto voi myös pyytää valtuutta suoraan yrittäjältä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maa- tai metsätaloudenharjoittaja hoitaa itse veroasiansa OmaVerossa, hänen ei tarvitse hakea Suomi.fi-valtuutta, vaan hän voi jatkossakin kirjautua palveluun vahvasti tunnistautuen joko omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden asianhoitajat voivat jatkaa asiointia OmaVerossa Katso-tunnisteella. Verohallinto kuitenkin suosittelee siirtymään Suomi.fi-valtuuttamiseen siirtymäajan puitteissa, koska Katso-valtuuttaminen poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa. Tästä tarkemmin Verohallinnon tiedotteessa.

Veroasioiden hoito toisen puolesta helpottuu

Yksityishenkilöt voivat valtuuttaa Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa toisen yrityksen kuten esimerkiksi tilitoimiston tai henkilön hoitamaan veroasioita puolestaan. Kun valtuutetulle on myönnetty Veroasioiden hoito -valtuus, hän voi täydentää OmaVerossa toisen henkilön puolesta esimerkiksi veroilmoituksen tietoja. Valtuutetulla on käytössään OmaVerossa kaikki valtuuttajan verotiedot. Hän voi nähdä, korjata tai ilmoittaa valtuuttajan tietoja ja hänellä on oikeus vastaanottaa esimerkiksi valtuuttajan verotusta koskevia kirjeitä ja päätöksiä.

Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa myös OmaVerossa 1.11.2018 alkaen. Suomi.fi:n Valtuudet-palvelu tarkistaa automaattisesti väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsen puolesta. Saat lisää tietoa veroasioiden hoitamiseen tarkoitetuista Suomi.fi –valtuutuksista ja muutoksien vaikutuksista Verohallinnon eri asiakasryhmille tästä Verohallinnon tiedotteesta.

Tähän asti asiakasyritysten veroasioiden hoito on valtuutettu esimerkiksi tilitoimistolle Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteen käyttö lakkaa vaiheittain 31.12.2019 mennessä siirtyen Suomi.fi-valtuutukseen. Seuraamme aktiivisesti tilannetta siten, että valtuuttamismenettelyyn liittyvät muutokset tehdään ajoissa yhteistyössä valtuuttavien asiakkaiden kanssa.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.