Rahanpesun valvonta ja asiakkaan tunteminen

Taloushallinto | 12.04.2022

Kirjoittaja Anu Karjalainen

Olet tekemässä sopimusta kirjanpidosta yrityksellesi ja sinua pyydetään tunnistautumaan vahvalla tunnisteella. Lisäksi saat eteesi riskiarviolomakkeen, joka liittyy rahanpesun estämiseen. Samoja tietoja saatetaan kysyä myös myöhemmin asiakkuutesi varrella ja kyselyt saattavat tuntua hämmentäviltä. Ne ovat kuitenkin lakisääteisiä.

Suomessa on voimassa rahanpesulaki (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä), jonka taustalla on EU-sääntelyä. Lain tavoitteena on ehkäistä rikollisin keinoin hankitun rahan käyttöä ja sen alkuperän häivyttämistä eli rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista. Lisäksi lain on tarkoitus edistää epäilyttävien toimien paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Miksi juuri kirjanpitäjä tai palkanlaskija kyselee ja miksi kysely on lisääntynyt?

Azets toimii alalla, jossa rahanpesulaki velvoittaa meitä tuntemaan asiakkaamme ja valvomaan rahaliikennettä. Rahanpesun valvontaan kuuluvat meillä palvelut, joissa tarjoamme kirjanpitoon tai osakirjanpitoon liittyviä palveluita.

Kirjanpitäjien katsotaan sekä koulutuksensa että työnsä puolesta olevan asemassa, jossa on hyvät mahdollisuudet havaita poikkeavuuksia yritysten toiminnassa. Siksi meillä on ilmoitusvelvollisuus ja seuraamme viranomaisten ohjeita rahanpesun valvonnasta.

Mitä yrityksiä valvotaan?

Kaikki muut yritykset paitsi julkisesti noteeratut yhtiöt ja julkisyhteisöt kuuluvat rahanpesun valvonnan piiriin. Tunnistamme ja teemme riskiarvioinnin kaikille muille asiakkaille asiakassuhteen alussa. Asiakkuuden aikana teemme jatkuvaa valvontaa eli tarkistamme ja arvioimme riskejä säännöllisin väliajoin.

Riskiarvioinnin perusteella osa yrityksistä kuuluu ns. tehostetun valvonnan piiriin, jolloin arviointi ja kyselyt tehdään tiheämmin. Pakotteet eivät suoraan liity rahanpesuun, mutta lisäävät valvontaa, joten siitäkin syystä saatamme tehdä kyselyitä enemmän.

Millaisia toimenpiteitä tehdään?

Asiakkaan tunteminen

Kun teemme sopimuksen uuden asiakkaan kanssa, meillä on velvollisuus vahvistaa asiakkaan henkilöllisyys. Kun sopimus allekirjoitetaan meidän pitää tietää, että henkilöllä on oikeus edustaa yritystä. Rahanpesulain mukaan tunnistettavien joukkoon kuuluvat asiakkaan edustaja tai edustajat sekä tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat.

Miten asiakas tunnistetaan?

Tunnistaminen käy nykyään yleensä helposti, koska sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti ja yrityksen edustaja tekee sen vahvan tunnistautumisen avulla.

Jos mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen ei ole, joudumme pyytämään henkilöllisyyden todistamista muuten. Kansainvälisiltä asiakkailta kysymme usein passikopiota nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä.

Riskiarvio

Jokaiselle uudelle asiakasyritykselle tehdään riskiarvio. Sen avulla selvitetään, liittyykö yrityksen toimintaan asioita, joiden perusteella rahanpesun riski olisi tavallista suurempi.
Rahanpesuriski voidaan arvioida suuremmaksi esimerkiksi alla mainituin kriteerein.

Toimialat

Toimialat, joilla harmaan talouden torjuntaa on riskiperusteisesti tehostettu (esimerkiksi majoitus- ja ravintola-ala, kuljetusala tai rakennusala) tai yrityksen liiketoimiin liittyy monimutkaisia, useita osapuolia sisältäviä järjestelyitä, jolloin rahat on helpompi kätkeä.

Riskimaat

Meidän pitää tietää, onko asiakkaalla liiketoimintaa tai rahaliikennettä riskimaissa. Selvityksen kohteeksi voi joutua esimerkiksi yritys, jonka omistuksesta merkittävä osa on riskimaassa. Euroopan komission sivustolla voi tutustua listaan riskimaista

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) yrityksen omistajana (esim. ministerit, kansanedustajat ja suurlähettiläät), johdossa tai muussa vaikutusvaltaisessa asemassa sekä heidän lähipiirinsä (lapset, yhtiökumppanit) on tunnistettava ja näitä yrityksiä on seurattava.

Riskien arviointi on harkintaa vaativaa. Vaikka riski tunnistetaan jossakin asiakkuudessa, suurin osa niistä jää vain seurattavaksi, eikä lopulta johda toimenpiteisiin.

Miten riskiarvio tehdään?

Käytännössä asiakasyritys saa kyselylomakkeen täytettäväkseen. Vastaukset luokitellaan liikennevalomallilla: vihreä, keltainen, punainen. Jos kyselyyn tulee hälyttäviä vastauksia eli vastaukset ovat keltaisella tai punaisella, on tehtävä lisäselvityksiä. Valtaosa yrityksistä on kuitenkin “vihreitä” eli kaikki on kuten pitääkin.

Tiettyjä asioita kysymme säännöllisesti uudelleen. Joskus huomaamme epämääräistä rahaliikennettä ja kiinnostus herää, mutta suurin osa seurannasta on lain velvoittamaa.

Lomakkeessa kysytään:

  • yrityksen perustiedot
  • kuka yrityksen edustaja on: edustajan rooli ja kansalaisuus
  • toimiala
  • hallituksen jäsenet
  • poliittisesti vaikutusvaltaiset sekä heidän lähipiirinsä
  • edunsaajat: omistavat yrityksestä vähintään 25 % tai on jollain muulla tavalla määräysvaltaa
  • missä maassa yritys toimii
  • mistä rahoitus tulee
  • onko käteiskassoja
  • käytetäänkö virtuaalivaluuttoja

Asiaan voi tutustua AVI:n sivuilla

Azets huolehtii palveluiden tuottamisesta lainsäädännön ja viranomaismääräyksien mukaisesti. Digitalisoituvassa maailmassa riskit erilaisiin asiakkaisiimme kohdistuviin petosyrityksiin, rahanpesuun ja identiteettivarkauksiin kasvavat, joten kehitämme jatkuvasti prosessejamme varmistamaan paitsi oman toimintamme laadun myös ennakoimaan asiakkaisiin kohdistuvia riskejä. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja ennakoiva palvelukumppani. Lue lisää Azetsin vastuullisuusperiaatteista

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Anu Karjalainen

Senior Development Manager, Azets