Perustaja­urakointi eli gryndaus kirjanpidossa ja verotuksessa

Taloushallinto | 03.12.2018

Kirjoittaja Jari Parkkonen

Perustajaurakointi tilinpäätöksessä kirjanpitolautakunnan 5.6.2017 antaman yleisohjeen mukaisesti perustajaurakointiliiketoimilla tarkoitetaan toimintaa, jossa rakennusliike suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja siten, että ostaja saa hallintaoikeuden kyseessä oleviin tiloihin hankkimalla omistukseensa kohdeyhtiöiden osakkeita.

Yleisohje yhtenäisti ja selkeytti käytäntöjä kirjanpidossa ja verotuksessa. Aiemmassa blogissamme Perustajaurakointi tilinpäätöksessä – KILAn uusi yleisohje kerrottiin tilinpäätöksessä huomioitavista keskeisistä asioista. Tässä pureudun syvemmälle perustajaurakoinnin eli gryndauksen kirjanpidolliseen ja verotukselliseen käsittelyyn.

Mitä perustajaurakoitsijan on hallittava?

Pienenkin yrittäjän on huomioitava ja hallittava perustajaurakoinnista ainakin seuraavat asiat ennen perustajaurakoinnin aloittamista:

  • urakkasopimukset, jotka laaditaan kaikkien osapuolten allekirjoituksin
  • taloussuunnitelmat, jotka laaditaan ennakoivasti
  • budjetointi ja kustannuslaskenta sekä niiden toteutustapa
  • mistä liikevaihto ja ostot koostuvat
  • kohdeyhtiön hallinto on hoidettava luovutukseen saakka
  • tuloutus tilinpäätöksessä huomioiden osakemyynnin ja urakan eriaikainen tuloutus
  • arvonlisäverotus ja tähän liittyvä oman käytön verotuksen vaikutukset -kuluerä
  • verotus

Ota yhteyttä rakentamispalveluiden toimialan taloushallinnon asiantuntijoihimme, autamme mielellämme perustajaurakoinnin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Mitä luetaan liikevaihtoon, ostoihin ja vaihto-omaisuuteen?

Liikevaihtoon luetaan urakkamyynti kohdeyhtiölle ja osakkeiden myynti (ilman velkaosuutta). Ostoihin taas luetaan rakennuskustannukset sekä osakepääoman maksu ja rakennusrahasto sijoitus kohdeyhtiöön. Vaihto-omaisuuteen luetaan tilinpäätöshetkellä keskeneräisen urakan rakennuskustannukset sekä myymättömien osakkeiden osuus lasketaan osakepääoman ja rakennusrahastosuoritusten yhteismäärästä.

Miten rakennusurakan kate ja sen tuloutusajankohta määräytyvät?

Luovutuksen mukainen tuloutus on pääsääntönä rakennusurakan tuloutuksessa. Myös osatuloutus on mahdollista, edellyttäen tarkkaa kustannuslaskentaa ja noudattaen varovaisuuden periaatetta. Osakkeiden luovutuksen ajankohtana pidetään sitovan sopimuksen tekemishetkeä, joka usein on jo ennen rakennuksen valmistumista ja huoneistojen hallinnan luovuttamista. Rakennusliikkeen kannattaakin miettiä tarkoin sitä, että saadaanko kate urakanmyynnistä kohdeyhtiölle vai osakkeiden myynnistä, esimerkiksi onko asuntokauppa vilkasta vai ollaanko menossa kohti heikompia aikoja.

Miten tontin osto käsitellään?

Kohdeyhtiö omistukseen tuleva tontti voidaan ostaa joko grynderin nimiin, perustettavan kohdeyhtiön lukuun tai suoraan jo olemassa olevalle kohdeyhtiölle. Valinta vaikuttaa osapuolten veroseuraamuksiin. Myös se, kenelle tontti ostetaan vaikuttaa, joudutaanko varainsiirtovero mahdollisesti maksamaan kahteen kertaan.

Mitä kannattaa huomioida perustajaurakoinnin arvonlisäverotuksessa?

Arvonlisävero lasketaan perustajaurakointikohteessa urakkahinnan sijaan kohteen välittömien ja välillisten kustannusten perusteella (oman käytön verotus). Lisää aiheesta Verohallinnon ohjeessa Perustajaurakointiliiketoiminta verotuksessa. Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan rakennuskohteeseen, esimerkiksi rakennusmateriaalit, työmaan työntekijöiden ja työnjohdon palkat sosiaalikuluineen, suunnittelu- ja valvontakustannukset, alihankkijoille maksetut korvaukset.

Välillisiä kustannuksia ovat muun muassa hallinto- ja varastohenkilökunnan palkat sosiaalikuluineen, omien kuljetusten kustannukset, huolto-, työkalu-, vakuutuskustannukset, koneiden ja laitteiden poistot. Kohteen välillisten kustannusten prosenttiosuus voidaan laskea useammalla eri tavalla. Tiettyä kiinteää prosenttiosuutta ei ole, osuus on usein 3 – 8 %:n välillä, mutta vaihtelee yrityksittäin. Tärkeää on säilyttää dokumentit välillisten kulujen laskennasta myöhempää tarvetta varten. Osuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, onko yrityksellä monta urakkaa käynnissä ja ottaako omistajayrittäjä palkkaa vai osinkoa.

Perustajaurakoitsijan rakentamispalvelusta suorittama oman käytön arvonlisävero on osa rakennusurakan hankintamenoa. Tämä erä jää helposti perustajaurakointia aloittavalta uudelta yritykseltä huomioimatta urakan hinnoittelussa.

Mitä tilinpäätöksen liitetiedoissa on huomioitava?

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa on malliesimerkki siitä, mitä liitetietoja perustajaurakoitsijan tilinpäätöksessä on annettava. Ohjeen mukaan pienyrityksen on muun muassa kerrottava, millä tavalla se menettelee perustajaurakoinnista kertyvien tulojen kirjaamisessa tuotoksi sekä varojen arvostamisesta. Samoin pienyrityksen on kerrottava liiketoimista intressitahojen (kohdeyhtiön) kanssa.

Yrityksen toimialan ja yrityskohtaiset tarpeet huomioivan raportoinnin ennakoiva suunnittelu on tärkeä osa taloushallinnon ohjausta. Asiantuntevasti rakennettu talousraportointi tukee yrittäjän päätöksentekoa. Ota yhteyttä rakentamispalveluiden toimialan asiantuntijoihin, autamme mielellämme perustajaurakoinnin tilinpäätökseen liittyvissä asioissa. Osaava tilitoimisto on yrittäjän tärkein kumppani tässäkin asiassa.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Jari Parkkonen

Business Advisor, Azets Äänekoski