Näihin tilanteisiin jokaisen yrittäjän tulisi valmistautua

Taloushallinto | 11.11.2021

Kirjoittaja Azets Finland

Yrittäjän elämään ja työhön mahtuu paljon iloa ja mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja selvitettäviä asioita. Paitsi muutokset yritystoiminnassa, niin myös yrittäjien ja omistajien oman elämäntilanteet voivat vaikuttaa voimakkaasti yrityksen toimintaan. Haasteet tulevat usein vastaan yllättäen, mutta valmistautumalla niihin ennakkoon, voit vaikeassa paikassa tehdä oman ja muiden arjen huomattavasti helpommaksi. 

Kokosimme kuusi tilannetta, joihin jokaisen yrittäjän kannattaa varautua ennakkoon. Miten yrityksessäsi on ratkaistu seuraavat yrittäjän elämää koskevat tilanteet?

1. Sopiminen yrityskumppaneiden kesken

Osakassopimus on yrityskumppaneiden välinen sopimus siitä, miten osakkaiden välisissä suhteissa menetellään erilaisissa tilanteissa. Kiistatilanteessa helpottaa, jos olette etukäteen sopineet esimerkiksi mahdollisesta kilpailukiellosta, lunastuslausekkeista ja salassa pidettävistä tiedoista. Kannattaa sopia myös, onko omistajilla velvollisuus rahoittaa yrityksen toimintaa ja miten toimitaan, jos joku osakkaista haluaa lähteä yrityksestä.

2. Avioliitossa mennään naimisiin myös puolison yrityksen kanssa

Puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toisen osapuolen omaisuuteen ja erottaessa puolet omaisuudesta  jaetaan puolisolle. Avioehtosopimuksella voidaan kuitenkin rajata esimerkiksi toisen osapuolen yritys avio-oikeuden ulkopuolelle. Onkin hyvä miettiä, oletko erotilanteessa valmis jakamaan yrityksen puolison kanssa ja mitä haluat yrityksen tuloille tapahtuvan erotilanteessa tai puolison menehtyessä. 

3. Kuka valvoo yrityksen etua, jos et itse siihen pysty?

Edunvalvonta astuu mukaan yrityksen kasvaessa ja yrittäjän varttuessa. Edunvalvontavaltakirjalla voit valtuuttaa läheisen tai muun henkilön edustamaan sinua tilanteessa, jossa esimerkiksi sairauden tai vanhuuden takia et pysty itse hoitamaan omia ja yrityksesi asioita. Valtakirja kannattaa tehdä ennalta siten, että se astuu voimaan toimintakyvyn heikentyessä. Halutessasi voit hajauttaa päätöksenteon esimerkiksi niin, että läheisesi tekee sinua koskevia päätöksiä ja yrityskumppani yritystä koskevat taloudelliset päätökset. 

4. Sukupolvenvaihdos takaa yrityksen jatkuvuuden

Yrityksen sukupolvenvaihdos on iso päätös, jonka suhteen keskustelut kannattaa aloittaa hyvissä ajoin niin lähipiirin kuin tilitoimiston kanssa. Kun mietitte sukupolvenvaihdosta, on hyvä varautua yrityksen myymisen aiheuttamiin veroseuraamuksiin. Eri yritysmuodot mahdollistavat erilaisia huojennuksia omistuksen siirtämiseen koskien tuloverotusta sekä perintö- ja lahjaverotusta. Tuloverolain huojennukset liittyvät usein myyjän verokohteluun ja tiettyjen edellytysten täyttyessä luovutusvoitto voi osakeyhtiön myyjän kohdalla olla kokonaan verovapaata. 

5. Kuka perii yrityksen?

Testamentti voi määrittää yrityksen kohtalon menehtymisen jälkeen. Perheen sisällä kannattaa avoimesti keskustella siitä, onko jollakulla kiinnostusta jatkaa yritystoimintaa. Jos toivotte yritystoiminnan jatkuvan, yrityksen voi lahjoittaa eteenpäin jo ennen kuolemaa tai yritys voidaan testamenttia täytäntöön pantaessa realisoida. Myös verotuskysymyksiin kannattaa perehtyä: yhden sukupolven perintöveron välttämiseksi yritys voidaankin testamentata suoraan lapsenlapsille. 

6. Mitä tapahtuu, jos yritystoiminnan haluaa lopettaa?

Yrityksestä voidaan luopua joko myymällä, lahjoittamalla tai lopettamalla se. Sanotaan, että osakeyhtiön voi perustaa käden käänteessä, mutta purkaminen vie vähintään viisi kuukautta. Osakeyhtiötä myytäessä on tärkeää huomioida, myykö osakas yrityksen osakkeita vai myykö yritys liiketoimintaansa, jolloin myyjänä puolestaan on osakeyhtiö ja kauppahinta tuloutuu osakeyhtiöön. Yrityksen lahjoittamiseen puolestaan liittyy usein huojennussäännöksiä. 

Jokaisen yrittäjän kannattaa huomioida kaikki kuusi kohtaa hyvissä ajoin. Sinun ei tarvitse kuitenkaan jäädä yksin kysymysten tai pohdinnan kanssa. Azetsin lakipalvelu auttaa juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä. Tarjoamme pienyrittäjän tueksi esimerkiksi apua tärkeiden dokumenttien laatimisessa sekä runsaasti erilaisia järjestelmiä helpottamaan taloushallinnossa ja palkanlaskennassa.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.