Johdannaiset tilinpäätöksessä

Taloushallinto | 20.03.2018

Kirjoittaja Outi Hämäläinen

Johdannainen voi käsitteenä tuntua kaukaiselta ja saatat ajatella, että eihän se minun yritystäni koske. Ajattelet vain suurten yritysten käyttävän niitä. Johdannaisia löytyy kuitenkin myös keskisuurista ja pienistä yrityksistä. Johdannainen on rahoitusväline, jolla suojaudutaan ennalta määriteltyä riskiä vastaan. Kun mietit tarkemmin, muistat yrityksesi suojautuneen pankkilainan korkoriskiä vastaan koronvaihtosopimuksella, joka on yksi johdannaisten muoto. Johdannaisilla suojaudutaan myös esimerkiksi valuuttariskiä ja hyödykkeiden, kuten sähkön, hankinnan hintariskiä vastaan.

Miten johdannaiset tulisi huomioida tilinpäätöksessä?

Kirjanpitolaki sanoo, että rahoitusvälineet esitetään tilinpäätöksessä joko varovaisuuden periaatteen mukaan (KPL 5:2 §) tai käyvän arvon mukaan (KPL 5:2a §). Varovaisuuden periaate tarkoittaa, että rahoitusväline merkitään joko hankintamenon suuruisena tai markkinahinnan mukaan, jos se on tilinpäätöspäivänä hankintamenoa pienempi. Rahoitusvälineen merkittävät arvonalentumiset tulisi siis käsitellä kirjanpidossa. Käypään arvoon merkitseminen puolestaan tarkoittaa sitä, että sekä negatiivisista että positiivisista arvonmuutoksista tehdään kirjaukset koko johdannaissalkun osalta. Koska johdannaiset ovat rahoitusvälineitä, nämä samat säännöt koskevat myös niitä.

Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus esittää johdannaiset taseen ulkopuolisina erinä, jos yritys käsittelee johdannaiset varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Tällöin johdannaisen arvonmuutoksesta ei tehdä kirjauksia. Ehtona on, että suojaussuhde on tehokas ja dokumentoitu. Tehokkaassa suojauksessa kohteen riski, kuten pankkilainan korot, ja suojaava johdannainen ovat ehdoiltaan täysin vastaavat. Esimerkiksi lainan ja koronvaihtosopimuksen nimellismäärä, korkojen määräytymispäivät ja voimassaoloaika ovat samat. Taseen ulkopuolista esittämistä on aina mietittävä tilanteen mukaan, sillä johdannainen voi sisältää erityisehtoja, jotka on huomioitava.

Mitä liitetiedoissa on kerrottava?

Tilinpäätöksen on annettava aina oikea kuva yrityksen toiminnasta. Vaikka johdannainen saataisiin käsitellä taseen ulkopuolella, on siitä annettava riittävät tiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Johdannaisista kerrotaan esimerkiksi riskienhallinnan ja kirjaamistavan periaatteet. Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan 1963/2016 luetellut muutamia vaadittavia tietoja. Koronvaihtosopimuksista ja muista johdannaisista on kerrottava sopimusten keskeiset tiedot kuten nimellismäärä, käypä arvo ja ajanjakso. Lisäksi kerrotaan muun muassa korkoherkkyys eli koronmuutosten vaikutus sopimusten markkina-arvoihin. Jos yrityksellä on useampi samantapainen johdannainen, niiden tiedot voidaan esittää taulukkomuodossa.

Riittävien liitetietojen lisäksi johdannaisista on tehtävä liitetietotosite. Tositteessa selvitetään, mihin johdannaisista annetut tiedot perustuvat. Kirjanpitolaki vaatii tekemään tilinpäätöksen liitetiedoista tositteen, ellei tiedon peruste ole ilmeinen. Virallisessa tilinpäätöksessä ei koskaan haluta antaa liikaa tietoa ulkopuoliselle, joten kirjanpitoaineistoon kuuluvassa liitetietotositteessa johdannainen voidaan antaa liitetietoja tarkempi kuvaus. Liitetietotosite kun ei ole osa julkista tilinpäätöstä.

Apua tilinpäätökseen ja liitetietoihin saat asiantuntijoiltamme tilitoimistoissa ympäri Suomea – olethan meihin yhteydessä.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Outi Hämäläinen

Business Controller, Azets, Lappeenranta.