Ulkoistettu HR yrityksellesi

Yrittäjä - tunnetko sinulle kuuluvat työnantajavelvoitteet? Tiedätkö, miten huolehdit työntekijöistäsi?

Ulkoistettu HR-palvelumme varmistaa, että yrityksesi henkilöstöasiat hoidetaan sujuvasti ja asiantuntemuksella. Ammattilaisemme hoitavat niin henkilöstöhallinnon rutiinit, liiketoimintaa tukevan HR:n käytännöt kuin työnantajan lakisääteiset velvoitteetkin. 

 

HR-asiat ovat meidän ydinosaamistamme

Azetsilla työskentelee n. 50 HR-asiantuntijaa ja olemme toteuttaneet yli 400 toimeksiantoa. Tälläkin hetkellä lähes 40 yrityksen HR hoituu kokonaan tai osittain Azetsin asiantuntijoiden toimesta. Löydämme sinulle kanssanne ratkaisun, joka sopii yrityksesi tilanteeseen parhaiten: joskus ratkaisu on täysipäiväinen asiantuntija, joskus riittää osa-aikainen apu.

Kokosimme keskeisemmät teemat, joihin HR-asiantuntijamme törmäävät päivittäin. Mikäli nämä kuulostavat tutuilta, ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Hyvinvointia tukeva kulttuuri ja käytännöt

 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
 • Työsuojelutarkastukseen varautuminen
 • Sopiva työterveyshuolto- tai eläkeyhtiökumppani
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

Miten voisimme parhaalla tavalla tukea työntekijöidemme jaksamista ja hyvinvointia?

Tuuli vastaa:

”Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Hyvinvointi ei välttämättä maksa rahaa, vaan syntyy myös hyvän yhteisön ja esimiestyön vaikutuksista. Vaikka jokainen yksilö on viime kädessä itse vastuussa hyvinvoinnistaan, yrityksenne voi kannustaa ja tukea työntekijöitänne pitämään huolta terveydestä ja työkyvystä. Esimerkiksi työterveyshuollon kumppanin valinnalla on merkitystä, samoin mitä etuja tarjotaan. Työhyvinvoinnin keskiössä ovat myös motivaatio ja siihen vaikuttava työn merkityksellisyys."
 

 

 Tuuli Hämäläinen

Tuuli Hämäläinen
HR Advisor
puh. +358 50 307 3273
tuuli.hamalainen@azets.com

Sopimukset ja ohjeet

 • Työsopimus ja johtajasopimus
 • Työtodistus
 • Henkilöstökäsikirja
 • Autopolitiikka ja matkustusohje

 

Pitäisikö meidän noudattaa jotain työehtosopimusta? 

Katriina vastaa:

”Jos alalla on niin sanottu yleissitova työehtosopimus, on kaikkien alalla toimivien työnantajien noudatettava sitä. Kaikki yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexistä. Alalla voi olla myös työehtosopimus, joka ei ole yleissitova. Työnantajan on noudatettava tällaista sopimusta, mikäli se kuuluu sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon. Tällaista työehtosopimusta kutsutaan normaalisitovaksi työehtosopimukseksi."

 

 

 

Katriina Huhtala

Katriina Huhtala
Legal Advisor
puh. +358 50 597 5066
katriina.huhtala@azets.com

Sopeutuminen muutostilanteisiin

 • Varoituksen antaminen
 • Työsuhteen purkaminen koeajalla
 • Toimenkuvan muuttaminen
 • Henkilöstön vähennystarve

Mihin YT-laki meitä velvoittaa?

Mika vastaa:
”Riippuu yrityksenne koosta. Lähtökohta on, että yrityksessä on vähintään 20 työntekijää. Yrityksen harkitessa henkilöstön vähentämistä tai lomauttamista, on soveltamisraja juuri tämä. Mikäli teitä on yli 30, yhteistoimintalakiin liittyy olennaisesti työsopimuslain vaatimus järjestää työllistymisvalmennusta tietyille henkilöille, jos heidät irtisanotaan.”

Mika Pahlsten

Mika Pahlsten
Legal Advisor
puh. +358 50 325 7275
mika.pahlsten@azets.com

Työaika ja poissaolot

 • Sopivat työaikamuodot
 • Vanhempainvapaa
 • Etätyön mahdollistaminen

Pitääkö meidän seurata työaikaa?

Virpi vastaa:
”Kyllä pitää: työaikalaki velvoittaa työnantajaa seuraamaan työntekijöidensä työtunteja. Näin varmistetaan, että tehdystä työstä maksetaan asianmukainen korvaus. Samalla huolehditaan, ettei työ vie tekijää mennessään, mikäli työtunteja alkaisi jostain syystä kertyä.”
 

Virpi Jernström

Virpi Jernström
HR Advisor
puh. +358 40 733 4407
virpi.jernstrom@azets.com

Työnantajan lakisääteiset velvoitteet minimissään

Suomalaisen työlainsäädännön mukaan työantaja on velvollinen:

 • kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti
 • huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta
 • selvittämään työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot
 • tarjoamaan ja ilmoittamaan yrityksen tarjolla olevista töistä
 • noudattamaan vähintään yleissitovaa työehtosopimusta
 • maksamaan palkkaa sovitusti
 • tekemään palkkaan liittyvät lakisääteiset ilmoitukset

Onnistuuko kaikki tämä oman toimen ohella tehokkaasti ja kerralla oikein? Työsopimusten tekeminen ja ylläpito, työajanseuranta, työsuojelun ja työterveydenhuollon järjestäminen, vakuutukset ja kaikki muut HR-rutiinit vievät aikaa itse liiketoiminnalta.

Liikuntakeskus Hukka saa tukea ulkoistetulta HR-asiantuntijalta

Liikuntakeskus Hukka on oululainen perheyritys, joka tarjoaa kattavia liikuntapalveluita jäsenilleen Oulun alueella. Voimakkaan kasvun seurauksena yrityksessä koettiin tarpeelliseksi lisätä henkilöstöjohtamisen osaamista: lisääntynyt kiire, esimiestyön paineet ja sisäisten prosessien tarve näkyivät jokapäiväisessä työssä. Toisaalta vaakakupissa painoivat hyvän henkilöstöjohtamisen tarpeellisuus kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kasvun tukemiseen, toisaalta kustannustietoisuus HR-johtajan palkkaamisen osalta.  

Hukka valitsi kumppanikseen Azetsin, ja yhteistyöhön lähdettiin kartoittamalla henkilöstöjohtamisen nykytilanne ja kehitystarpeet. Kartoituksen perusteella lähdettiin yhdessä kehittämään mm. mittaristoa ja johtamisen tapaa. Konkreettinen lopputulema kartoituksesta oli henkilöstökäsikirja, joka toi yhtenäisen ohjeistuksen yleisimpiin kysymyksiin. Lisäksi esimiehet saivat tuekseen rakentamisvaiheessa ammattimaisen ja verkostoituneen henkilöstöjohtajan, jonka yhteyksien kautta saatiin tukea useisiin käytännön toimenpiteisiin. Nyt yrityksen siirryttyä ylläpitovaiheeseen Azetsin HR-ammattilainen tai työsuhdejuristi ovat puhelinsoiton tai meilin päässä, ja auttavat tarvittaessa. Ongelmat ratkaistaan nopeasti, ja Azetsin kautta on mahdollisuus saada laajempaakin tukea kehittämistyöhön.

Liikuntakeskus Hukka logo

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.