HR-tjänster

Azets har 150 HR- och lönespecialister till er tjänst. Vi erbjuder alla HR-tjänster som er organisation behöver eller stöder er med utvalda processer. 

Kontakta oss

 

HR-specialister till er tjänst

Framgångsrika organisationer är baserade på människor. Med vårt stöd kan ni säkerställa att er dagliga ledning och HR-processer ligger i linje med er strategi och önskad organisationskultur. Vi erbjuder alla HR-tjänster som er organisation behöver eller stöder er med utvalda processer. Med vår hjälp kan ni erbjuda HR-tjänster som passar era affärsbehov, förbättra arbetstagarnas nöjdhet och säkra en positiv arbetsgivarbild. Azets har 150 HR- och lönespecialister till er tjänst.

Azets Easy – det mest praktiska sättet att köpa HR- och lönetjänster

Azets Easy är vårt servicekoncept för att skapa bästa möjliga HR- och lönetjänster för er organisation. Våra tjänster täcker

  • Employer branding och rekryteringstjänster

  • Lönetjänster

  • HR-tjänster

  • Juridiska HR-tjänster

  • Tjänster för ledarskap och organisationskulturutveckling

  • Outplacement och coaching-tjänster

  • HR-strategi och HR-utvecklingstjänster

  • Digitala lösningar för att stödja rekryteringsprocessen, operativa och strategiska HR-processer, tids- och frånvarohantering och HR-rapportering
Azets Easy

Ni kan köpa våra tjänster som olika leveransmodeller: som en kontinuerlig tjänst baserad på tydlig servicebeskrivning, SLA och fast eller transaktionsbaserad prissättning eller som ett separat projekt eller uppdrag. Våra tjänster är skalbara och vi stöder alla typer av organisationer från uppstartsföretag till större bolag.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss för att få mera information om hur vi kan hjälpa ert företag att få smidig och pålitlig redovisning, löne- och HR-tjänster till ert företag i Finland.

Tel. +358 10 756 4500

Fyll i kontaktformuläret

Ja, jag vill att Azets ska skicka mig relevant information på e-post baserat på mina intressen.

Jag håller med om att Azets behandlar mina data enligt den här beskrivningen. Jag kan när som helst avbryta prenumerationen.

Adress: Elielplatsen 5 B, 00100 Helsingfors - försäljning +358 10 756 4500, växel +358 10 756 40