Redovisningstjänster
 
 
 

Redovisningstjänster och rådgivning

Vi hjälper företag i olika storlekar från alla branscher med allt inom ekonomi. Vi är redovisningsbyrån med lång erfarenhet, moderna IT-system och bred expertis.

Kontakta oss

Redovisningstjänster som är anpassade för ert företags storlek och bransch

Vill ni ha bättre kontroll och en experts synpunkt på ert företags ekonomiförvaltning? Vi erbjuder ekonomilösningar, program och redovisningstjänster som är anpassade för ert företags storlek och bransch.

Riskhanteringen förbättras och tid sparas när vi tillsammans med er effektiviserar rutinerna inom bokföring, fakturering, fakturahantering och löneräkning. Våra experter sammanställer informationen om er ekonomi och säkerställer att lagstadgade skyldigheter hanteras utan överraskningar. De analyserar den ekonomiska informationen samt sammanställer rapporter som fungerar som besluts verktyg för ledningen. 

Redovisningsbyråer runt om i Finland hjälper er med bokföring, deklarationer, årsbokslut och mycket mer

Våra redovisningsbyråer betjänar runt om i Finland. Ni kan vara vår kund oavsett ort och plats helt elektroniskt. Som resultat av våra effektiva tjänsteprocesser frigörs era resurser och ni kan fokusera er på affärsutveckling och på att uppnå målen för er affärsverksamhet.

Redovisningstjänster rådgivning

Ni får både redovisning och bokföringsprogram i samma servicepaket från Azets. Vi använder de nyaste programmen inom ekonomiförvaltning, men även era program om ni så önskar. Vi konsulterar i systemval och utbildar i användningen av dem. Om våra existerande integrationer inte tillfredsställer era behov, tar vi hand om nya integrationer för er del. Ni får redovisning och program som stödjer ert företag som en helhetslösning.

Som redovisningsbyrå kan vi erbjuda en mängd olika tjänster. Vi hjälper er bland annat med bokföring, deklarationer och årsbokslut. Här är fler exempel på vad vi kan hjälpa er med. 

  • bokföring
  • momsrapportering
  • bokslut
  • skattedeklaration
  • kundfaktureringrådgivning inom redovisning

Outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen

Vi betjänar både inhemska och utländska företag i olika ekonomiska delområden. Vi erbjuder outsourcingstjänster till företag i alla storlekar, oavsett bransch. Vi har även byggt lösningar för branschspecifika utmaningar. Analysera med oss hur vi får er företagsekonomi att löpa bäst.  Outsourca hela ekonomin, enstaka processer eller bara en del av dem – vi lovar att effektivisera era processer och i samarbete utveckla er ekonomiförvaltning.

Redovisningstjänster för internationella företag 

Vi hjälper inhemska och internationella företag med den ekonomiska förvaltningen i företagets vardag och i förändringssituationer.  För internationella företags dotterbolag i Finland erbjuder vi specialkompetens inom redovisnings- och skattefrågor samt rapportering. Vi har över fyra årtionden av erfarenhet i ekonomioutsourcing och rådgivning för mer än tusen internationella kunder. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska. Vi möter internationella kundernas rapporteringskrav inom redovisning (t.ex. IFRS, US GAAP, FAS).

Ni får lokal expertis och ett pålitligt partnerskap. Vi tar hand om både intern och extern rapportering i tid och i enlighet med de finska lokala föreskrifterna. Vi ser till att ert företags huvudkontor hålls uppdaterad på eventuella lokala förändringar och de aktuella rekommendationerna i er verksamhet.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss för att få mera information om hur vi kan hjälpa ert företag att få smidig och pålitlig redovisning, löne- och HR-tjänster till ert företag i Finland.

Tel. +358 10 756 4500

Fyll i kontaktformuläret

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.