Azets till er tjänst

Redovisning, löne- och HR-outsourcing samt konsultering.
 
Accounting

Redovisning
från A till Ö

Payroll

Outsourcing
av lönetjänster

HR services

HR-
tjänster

Azets | Less hassle. More value.

Azets är ledande leverantör av ekonomi och lönetjänster i Norden. Vi är specialiserade på att lösa era affärskritiska uppgifter så att ni kan arbeta mer effektivt, vara mer flexibla och fokusera på kärnverksamheten. Kort sagt - vi hjälper er att arbeta smartare. Vi arbetar tillsammans med er för er framgång.

Azets. Less hassle. More value.

Accounting | Payroll | HR | Technology | Advisory

Adress: Elielplatsen 5 B, 00100 Helsingfors - försäljning +358 10 756 4500, växel +358 10 756 40