top banner image
 
 
 

Rekisteriseloste

Rekrytointitietojärjestelmän rekisteriseloste
 

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Päivitetty 2.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Azets Insight Oy

Osoite
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki

Puhelinnumero
010 756 40

2. Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Henkilöstöhallinto

Osoite
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki

Puhelinnumero
010 756 40

3. Rekisterin nimi

Rekrytointitietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vastaanottaa ja käsitellä työhakemuksia ja niiden liitteitä sähköisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää hakijoiden henkilötietoja, sekä liitteissä annettuja tietoja, kuten koulutus, työkokemus, kielitaito ja IT-taidot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat yksinomaan hakijan itsensä sinne tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekrytointitietojärjestelmä on käytössä vain Suomessa. Hakijoiden tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille, kuten palkkaavalle esimiehelle ja haastattelussa avustaville. Hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakijoiden tietoja ei siirretä missään tapauksessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Hakijoiden tietoja voidaan tarvittaessa tulostaa paperille, jolloin niitä säilytetään aina lukituissa kaapeissa ja huoneissa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Hakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt. Järjestelmässä rajataan oikeuksilla nähdä hakijoiden tietoja. Azets-yhtiöt noudattavat periaatteita, jotka koskevat hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa, mikä suojaa hakijoiden Azets-yhtiöille luovuttamia tietoja. Azets-yhtiöt noudattavat tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.