Tehtävänkuvia

Azets tarjoaa erittäin mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä harjoittelupaikoista vaativiin asiantuntija- sekä esimiestehtäviin.
 

Payroll & HR Specialist

Azetsilla palkanlaskijat työskentelevät monipuolisissa palkanlaskennan tehtävissä nimettyjen asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Työtehtäviin kuuluvat kuukausi- ja tuntipalkkojen ohella ulkomaan työsuhteisiin liittyvät palkka-asiat. Tämän lisäksi palkanlaskijat hoitavat yrityskohtaista raportointia, palkkakirjanpitoon liittyviä asioita sekä henkilöstöraportointia. Myös sähköiset palvelut kuten matkalaskujen käsittely kuuluvat palkanlaskijan tehtäviin. Yhä suurempi osa työstämme pitää sisällään työsuhdeasioiden neuvontaa sekä asiakasyritystemme työntekijöille että palkkahallinnon yhteyshenkilöille Suomessa ja ulkomailla.

Työskentely Azetsilla edellyttää tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, kielitaitoa ja jatkuvaa kehittymishalua lainsäädännön ja työehtosopimusten muuttuessa. Käytössämme ovat tietotekniikan uusimmat sovellukset, mutta osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat toimintamme perusta. Palkanlaskijoiden koulutustausta on tavallisesti ammattikorkeakoulutasoinen.

 

Financial Controller

Controllerin työtehtävät kattavat laajalti laskentatoimen eri osa-alueet. Työtehtäviin kuuluvat mm. raportointi, tilinpäätökset, vero- ja vakuutusedustukset sekä sähköiset palvelumme, kuten matkalaskujen käsittely ja ostolaskujen kierrätys.

Controllerina työskentely merkitsee mielenkiintoista ja haasteellista näköalapaikkaa paikallisten tai monikansallisten asiakasyritysten taloushallintoon. Pohjoismainen palvelukonseptimme takaa asiakkaillemme asiakaslähtöiset, korkealaatuiset ja luotettavat palvelut kaikissa toimintamaissamme.

Laskentaosaamisen ohella kielitaito ja proaktiivinen asiakaspalvelukyky ovat tärkeitä edellytyksiä työssä menestymiselle. Controllerit ovat koulutustaustaltaan kauppatieteiden maistereita tai tradenomeja.

 

Sales Manager

Sales Manager vastaa henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon palveluiden ja ratkaisujen myynnistä nykyisille asiakkaille sekä toimii uusasiakasmyynnissä. Tehtävä pitää sisällään myös  vastuun sopimusneuvotteluista kasvavalla ulkoistusmarkkinalla jatkuvasti kehittyvien palveluratkaisujemme avulla. Sales Manager koordinoi asiakkuutta sekä auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa yhteistyössä muiden Azetslaisten kanssa.

Sales Managerin osaaminen koostuu asiakaskohderyhmän yritysten liiketoiminnan tuntemuksesta, myyntiosaamisesta, intohimosta asiakkaiden auttamiseen sekä innovatiivisesta kyvystä yhdessä Azetsin muiden asiantuntijoiden kanssa löytää kullekin asiakkaalle parhaat ja alan moderneimmat palvelut sekä ratkaisut.

 

Junior Consultant

Juniorkonsultti työskentelee monipuolisissa tehtävissä talous- palkka ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottojen ja asiakasneuvonnan parissa. Juniorkonsultti voi olla koulutukseltaan esimerkiksi vastavalmistunut kauppatieteilijä tai DI, tai omata jo muutaman vuoden työkokemuksen laskentatoimen tai järjestelmäkonsultoinnin parista. Tehtävässä saat mahdollisuuden haastaa itseäsi ja kehittyä laskentatoimen ja taloushallinnon järjestelmien moniosaajaksi. Tukenasi toimii osaava tiimi sekä talous- että IT-puolella.

Juniorkonsultti kehittää ratkaisuja asiakkaan talous- palkka ja henkilöstöhallinnon haasteisiin, vastaa sovellus- ja järjestelmäneuvonnasta ulkoisille ja sisäisille asiakkaille, sekä järjestää järjestelmäkoulutuksia. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen järjestelmien käyttöönottoprojekteihin, ja osaamisesi karttuessa sinulla on mahdollisuus osallistua myös järjestelmiemme ja palvelujemme myyntiin.

Tehtävässä ovat eduksi laskennan osaamisen lisäksi asiakaspalveluhenkisyys, analyyttisyys, sekä dokumentointi- ja viestintätaidot, joita hyödynnät yhteistyössä asiakkaan ja Visman IT-asiantuntijoiden kanssa. Myös tietokantojen ja skriptauskielen tuntemus on hyödyksi.

Asiakkaamme voivat olla sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä, ja siksi tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Lisää tehtävänkuvia blogissamme