Azets kundmeddelande

Ibruktagandet av det nationella inkomstregistret 1.1.2019 medför förändringar i löneadministrationsprocesserna

Kontakta oss

 

Det nationella inkomstregistret KATRE tas i bruk 1.1.2019. Efter detta görs myndighetsanmälningar huvudsakligen via inkomstregistret. Ibruktagandet av det nationella inkomstregistret kommer att orsaka förändringar i löneadministrationsprocesserna.

I detta meddelande ger vi förhandsinformation om de centrala förändringar som inkomstregistret för med sig och om sådant som kommer att påverka våra kunders verksamhet och processer. Ibruktagandet av inkomstregistret kräver inte i detta skede några omedelbara åtgärder från våra kunders sida, utan vi kommer att skicka noggrannare instruktioner till alla våra kunder under hösten.

Uppgifter som skall meddelas till inkomstregistret

Inkomstregistret medför förändringar i de uppgifter som skall meddelas. Uppgifterna kommer framöver att delas in i obligatoriska och kompletterande uppgifter. Azets mål är att meddela varje kunds uppgifter i så komplett form som möjligt, det vill säga skicka både obligatoriska och kompletternade uppgifter till inkomstregistret, eftersom detta minskar behovet av separata anmälningar.

För en del av våra kunder saknas uppgifter som framöver skall skickas till inkomstregistret för närvarande i lönesystemet. Vi går igenom dessa uppgifter för varje kund och skickar instruktioner till våra kunder under hösten.

Fullmakter

Ibruktagandet av inkomstregistret förändrar även fullmaktspraxisen för anmälningar. De nuvarande Katso-fullmakterna ersätts med Suomi.fi-fullmakter. Denna förändring underlättar rapporteringen av uppgifter i framtiden. Vi skickar också instruktioner gällande detta till våra kunder under hösten.

Mer information om fullmakter finns i denna blogg (på finska)

Utbetalning av löner utanför de normala lönekörningarna

Många av våra kunder betalar ut löner till sina anställda utanför de normala lönekörningarna som så kallade nettoförskott eller kassabetalningar. Dessa kassabetalningar har tidigare bokförts med lönerna i följande normala lönekörning. Framöver kommer detta inte att vara möjligt, eftersom även dessa betalningar måste meddelas som bruttosummor till inkomstregistret senast fem dagar efter betalningen.

På grund av dessa förändringar rekommenderar vi att förskotten och kassabetalningarna avskaffas och att alla löner betalas ut antingen vid normala eller vid extra lönekörningar.

Ersättningar för resor

Framöver skall även skattefria och skattepliktiga ersättningar för resor (dagtraktamenten, kilometerersättningar etc.) rapporteras till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningen. Detta är en betydande förändring jämfört med det nuvarande förfarandet, där uppgifter om de ersättningar som betalas ut rapporteras till skatteförvaltningen i en årlig anmälan. Om ert företag sköter betalningen av resefakturor på egen hand kommer Azets framöver inte att kunna rapportera uppgifterna till inkomstregistret.

Azets erbjuder moderna system för reseräkningar och en betalningstjänst. Om ni använder dessa sköter vi även anmälningarna till inkomstregistret för er räkning. Om ni vill veta mer om våra tjänster och systemlösningar kan ni vända er till er kontaktperson.
Mer information om inkomstregistret finns i vår blogg och på skattemyndighetens webbplats.

 

Kontakta oss

 

Vänligen kontakta oss för att få mera information om hur vi kan hjälpa ert företag att få smidig och pålitlig redovisning, löne- och HR-tjänster till ert företag i Finland.

Tel. +358 10 756 4500

Puhelin

Fyll i kontaktformuläret

Ja, jag vill att Azets ska skicka mig relevant information på e-post baserat på mina intressen.

Jag håller med om att Azets behandlar mina data enligt den här beskrivningen. Jag kan när som helst avbryta prenumerationen.

Adress: Elielplatsen 5 B, 00100 Helsingfors - försäljning +358 10 756 4500, växel +358 10 756 40