Lönetjänster
 
 
 

Outsourcing av löneadministration

Lönetjänster är vår kärnkompetens. Vi erbjuder ett komplett utbud av outsourcade lönetjänster för små, medelstora, stora och internationella företag.

Komplett utbud av outsourcade lönetjänster

Vi erbjuder ett komplett utbud av outsourcade lönetjänster för små, medelstora, stora och internationella företag.

Lönetjänster är vår kärnkompetens. Vi garanterar att ni konstant har lokala experter med kännedom om aktuella lagstiftningsförändringar som utför lönetjänsterna. Detta innebär att ert företag inte behöver ägna tid och resurser för att lära sig komplex lagstiftning, kollektivavtal och hålla sig uppdaterad med förändringar. Ni sparar tid i administrativt arbete, följer överensstämmelser och säkerställer en positiv arbetsgivarbild.

Lönetjänster i praktiken

Våra lönetjänster täcker alla nödvändiga steg i löneprocessen från insamling av data, hantering av löner till betalning, rapportering och elektronisk arkivering. I praktiken tar vi hand om följande:

 • Skapande och underhåll av arbetstagarspecifik information och dokument
 • Behandling av avdrag, betalningstransaktioner, tid, frånvaro och semesterdata
 • Rutiner i samband med att anställningsavtalet upphör
 • Lönekontroller
 • Betalning och leverans av löneutdrag
 • Lagstadgad och kundspecifik rapportering
 • Årsskiftets rutiner
 • Ersättningsansökan gällande socialförsäkring och olycksfallsförsäkringar
 • Elektronisk arkivering
lön

Om det behövs kan vi också att hjälpa till med uppgifter relaterade till hela anställningen så som att förbereda anställningsavtal och ge lokala riktlinjer och råd för familjeledighet (moderskap, faderskap, adoption, föräldraskap), helgdagar, sjuklön, frånvaro och mycket mer. Vi erbjuder också juridiska tjänster relaterade till arbetsrätt och kollektivavtal. Läs mer om våra HR-tjänster.

Vi säkerställer att lokala lagar och bestämmelser följs

en grupp människor som sitter vid en dator

Ett dedikerat team tar hand om era löneadministration. Teamet erbjuder även tjänster och stöd för andra operativa och administrativa uppgifter relaterade till anställning.

Lagarna, instruktionerna och förpliktelserna som rör löner ändras ständigt. Vi följer ändringarna å era vägnar och vi kommer att se till att tjänsterna produceras i enlighet med gällande regler, oavsett om det handlar om skattebestämmelserna eller bestämmelserna i semesterlagen.

Hela löneprocessen elektroniskt

Våra tjänster är baserade på modern teknik. Vår lönetjänst är helt papperslös och alla förfrågningar hanteras elektroniskt via vårt ärendehanteringssystem. Vår elektroniska arkivlösning uppfyller de lagstadgade kraven för arkivering, underlättar materialhantering och är ett miljövänligt alternativ för mappar och papper.

För nordiska och internationella företag

Lönetjänsterna är också en av våra gemensamma nordiska tjänster. Azets gruppen är en ledande leverantör av nordiska lönetjänster. Med en kontakt kommer ni att få tjänster i fyra länder.

Vi erbjuder också tjänster till internationella företag som redan driver verksamhet eller startar sin verksamhet i Finland. Oavsett om ni registrerar ett företag, rekryterar anställda och gör anställningskontrakt, räknar lön eller organiserar arbetshälsovård kan vi hjälpa er med processerna.

Fördelar för ert företag

 • Lön och HR-kompetens tillgänglig när det behövs
 • Överensstämmelse med lokal lagstiftning och regleringar
 • Vår serviceprocess (ISAE 3402 Type 2-rapport) granskas årligen vilket garanterar kvaliteten
 • Flexibla lösningar som kan anpassas till era affärsbehov
 • Webbaserade lösningar -  enkel tillgång, när som helst, var som helst, 24/7

Hur fungerar outsourcing av ekonomi- och lönefunktionen?

Ladda ner vår guide: 30 frågor och svar om outsourcing av ekonomi- och lönefunktionen

Hämta guiden

Azets är en lokal lönepartner för ADP i Finland

Effektiv teknologi kombinerad med personlig service. Företag av alla slag och storlekar runt om i världen utnyttjar ADP:s cloudtjänster och expertkunskap. HR. Talang. Förmåner. Löner. Compliance. För mera information gå in på ADP.com. Azets är en lokal partner för ADP i Finland.
ADP
ADP, the ADP logo and ADP A more human resource are registered trademarks of ADP, LLC

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss för att få mera information om hur vi kan hjälpa ert företag att få smidig och pålitlig redovisning, löne- och HR-tjänster till ert företag i Finland.

Tel. +358 10 756 4500

Fyll i kontaktformuläret

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy.

Ja, jag vill att Azets ska skicka mig relevant information på e-post baserat på mina intressen. Jag kan när som helst avbryta prenumerationen.

Address: Elielinaukio 5 B, 00100 Helsinki - Sales +358 10 756 4500, Switchboard +358 10 756 40