Työpöytä
 
 
 

Uusi ERP sujuvoittaa AV-yrityksen arkea

Murea tehostaa prosessejaan Microsoft Business Central -järjestelmän avulla

 

Murea on Oulussa ja pääkaupunkiseudulla toimiva AV-alan yritys, joka haluaa olla muuttamassa rakennusalaa kestävään ja vastuulliseen suuntaan. Sen tarjoomaan kuuluvat erilaiset AV-ratkaisut ja älykkäät valaistusratkaisut aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon saakka.

Lähtötilanne ja ERP-järjestelmävaihtoehtojen kartoitus

Projekti starttasi, koska Murea halusi löytää nykyistä järeämmän toiminnanohjausratkaisun (ERP), jossa Murean liiketoiminnan prosesseja voidaan hallita ja myös ennakoida monia prosesseihin liittyviä asioita. Murea toteutti kartoituksen, jossa se vertaili markkinoilla olevia ratkaisuja ja niiden sopivuutta yrityksen liiketoimintaan. Kartoitusvaiheen perusteella Murea päätyi valinnassaan pilvipohjaiseen (SaaS)  Microsoftin Business Central -ratkaisuun, joka täytti yrityksen ERP-järjestelmälle ennalta asettamat vaatimukset.

ERP-projektin tavoitteet

ERP-projektin päätavoitteena oli saattaa tilaustenhallinta kuntoon. Murean toimintaan vaikutti suuresti maailmantilanne Covid-pandemioineen ja sitä seurannut komponenttipula, joka johti haasteisiin laitteiden ja niiden komponenttien saatavuuden osalta. Murea halusi ratkaisuna implementoida työkalun, jonka tuottaman datan avulla se pysyisi paremmin johtamaan liiketoimintaa.

Toisena tavoitteena oli toimitusprojektien hallinnan parantaminen. Vanha ERP-järjestelmä ei tukenut ja ohjannut tätä prosessia halutulla tavalla. Päämääränä oli, että Murean omat prosessit pystyttäisiin kuvaamaan ja toteuttamaan mahdollisimman tarkasti ERP-järjestelmässä.

Kolmanneksi projektissa tavoiteltiin taloushallinnon turhien työvaiheiden karsimista. Aiemmin Murealla oli käytössä useita eri järjestelmiä, joissa olevan datan yhdistely oli vaikeaa. Tämä hankaloitti ja hidasti raportointia. Business Central tarjosi tähän ratkaisun ja nyt raportointi on pitkälti automatisoitu ja tapahtuu yhdessä järjestelmässä. Business Central on tehostanut raportointia huomattavasti ja tuonut liiketoiminnan päätöksenteon tueksi aiempaa tarkempaa dataa.

padi ja kännykkä pöydällä

Business Central täytti odotukset

Käyttöönotto eteni tasaisesti ja suunnitelmien mukaan. Ennakkoon määritellyt tavoitteet saavutettiin ja alkuperäinen tunne Business Centralin sopivuudesta Murean toiminnaohjaukseen vain vahvistui projektin edetessä - Business Central ratkaisuna täytti kaikki ennalta määritellyt odotukset.

Käyttöönottosuunnitelmassa ennakoituja pieniä räätälöintejä tehtiin matkan varrella. Suurimpana yllätyksenä Murealle tuli se, että Business Central ei tarjoa valmista raportointia, mutta myös se asia saatiin joustavasti toteutettua juuri Murean tarpeiden mukaiseksi.

"Kaiken kaikkiaan projekti onnistui hyvin. Pieniä epäkohtiakin osui tielle, mutta avoin ja läpinäkyvä yhteistyö ja kommunikointi mahdollisti sen, että niihin reagoitiin nopeasti ja hoidettiin ripeästi", toteaa Murean toimitusjohtaja Turo Tervonen.

 

Business Central -järjestelmän avulla on jo pystytty korjaamaan monia aiemmassa toiminnassa tunnistettuja epäkohtia. Tärkeintä on, että nyt tiedetään, miten asiat tulee tehdä oikein ja prosessit saadaan toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

Turo Tervonen, toimitusjohtaja, Murea

Kokemuksia käyttöönottovaiheen jälkeen

Business Centralin todelliset hyödyt realisoituvat Murealle vielä paremmin, kun käyttökokemus karttuu ja järjestelmästä opitaan lisää. Jo heti käyttöönoton jälkeen järjestelmän on nähty toimivan erittäin hyvin ja tukevan Murean liiketoiminnan prosesseja. Järjestelmän avulla on jo pystytty korjaamaan monia aiemmassa toiminnassa tunnistettuja epäkohtia. Tärkeintä on, että nyt tiedetään, miten asiat tulee tehdä oikein ja prosessit saadaan toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

Tärkeää on myös uuden ERP-järjestelmän saama vastaanotto organisaatiossa sisäisesti. Mikään järjestelmämuutos ei voi toimia, jos sitä käyttävät ihmiset eivät ole muutoksen takana. Murean organisaatiossa uusi ERP on otettu vastaan erittäin positiivisesti, sillä on nähty, miten se on jo ratkaissut aiempia haasteita. Loppukäyttäjätasolla Business Centralin käyttöönotto on tehostanyt työtä ja selkeyttänyt työtehtäviä ja rooleja.

Tulevaisuudessa lisää tehoa automatisoinnista

Seuraavaksi Mureassa laajennetaan uuden ERP-järjestelmän käyttöä – minimitason tehtävät viedään loppuun, manuaalisten työvaiheiden tekemistä karsitaan ja automaation määrää halutaan kasvattaa. Palveluita kehitetään eteenpäin parin vuoden aikajänteellä kuitenkin muistaen, että kaikki kehitys on aina jatkuvaa.

Murea

Murea on innovatiivinen AV-alan yritys, joka käyttää uusimpia teknologioita ja yhdistää eri alan osaajia tuottaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen omille asiakkailleen. 

Murea on toiminut jo lähes 20 vuotta ja yritys työllistää reilu 10 AV-alan ammattilaista.

Murea-logo 800x320.png

puhelin ikoni    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynti palvelee sinua numerossa 010 756 4500 ja sähköpostitse osoitteessa myynti@azets.com.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.