Pilvipalvelut
 
 
 

KATRE - Kansallinen tulorekisteri

Kansallinen tulorekisteri eli KATRE on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

 

Onko teillä osaaminen ja resurssit toteuttaa KATRE:n mukanaan tuomat muutokset ja toimia uusien toimintamallien mukaisesti? Palkkahallinnon työprosessit ja aikataulut ovat muuttuneet merkittävästi.

Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri korvaa kaikissa tapauksissa työnantajien toimittamat yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille maksettujen palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle. Tulorekisteri korvaa myös vuosi-ilmoitukset työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta tulorekisteri korvaa työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoitukset Verohallinnolle ja veron tunnuksella 25 ilmoitettavat ennakonpidätykset osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä.

Vuodesta 2020 lähtien tulorekisteri korvaa tapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoituksen ja tämän lisäksi myös eläkkeisiin ja etuuksiin liittyviä vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle: vuosi-ilmoitukset eläkkeistä ja etuuksista, takautuvista eläkkeistä, työttömien korvauspäivistä sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista eläkkeistä ja muista etuuksista.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan.

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin ensimmäisenä

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 lähtien.

Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja Työttömyysvakuutusrahastolle annetaan vuodelta 2018.

Palkkatietojen ilmoittaminen on jatkossa myös ajantasaisempaa kuin ennen. Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoitus tulorekisteriin tehdään jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa. Ilmoittaminen on mahdollista automatisoida teknisen rajapinnan avulla. Palkkahallinnon järjestelmään syötetty tieto voidaan siirtää teknistä rajapintaa pitkin tulorekisteriin automaattisesti. Vaikka tiedot on annettava viiden kalenteripäivän jälkeen maksupäivästä, myöhästymismaksua ei ole kytketty samaan määräaikaan. Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Tulorekisteritietoa koskeva myöhästymismaksu muodostuu päiväkohtaisesta ja suorituksen määrän perusteella määräytyvästä myöhästymismaksusta.

KATRE muuttaa palkkahallinnon työprosesseja ja aikatauluja

Kansallinen tulorekisteri on muuttanut merkittävästi palkkahallinnon työprosesseja ja aikatauluja. Onkin hyvä tarkastella omaa palkanlaskennan tilannetta: onko meillä osaaminen ja resurssit toteuttaa tarvittavat muutokset ja toimia jatkossa uusien toimintamallien mukaisesti? Pystymmekö toimimaan tilanteessa, jossa raportoinnin tarkkuus ja oikeellisuus korostuu entisestään? Ovatko käyttämämme palkkajärjestelmä ja matkustuksenhallintajärjestelmä KATRE-yhteensopivia? Mikäli muutokset aiheuttavat epäröintiä tai resursseja muutoksen toteuttamiseen ei ole, saattaa olla oikea hetki ulkoistaa palkanlaskenta osaavan kumppanin hoidettavaksi.

 

Esitysmateriaali
Kansallinen tulorekisteri 2019

 

Mitä Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto tarkoittaa käytännössä yrityksille ja palkkahallinnolle? Mikä muuttuu?

 

Lataa materiaali

Opas
Palkanlaskenta ja HR-toimintojen ulkoistaminen

Palkanlaskenta ja HR-toimintojen ulkoistaminen -opas
Tutustu oppaaseen

Herkko Valkama

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella niin kerromme lisää:

Herkko Valkama
Director, HR and Payroll Services

Kirsi Ikonen

Kirsi Ikonen
Manager, HR and Payroll Services

 

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.