Testaa toimiiko yrityksesi palkanlaskenta tehokkaasti

Toimiiko yrityksesi palkanlaskenta tehokkaasti? Tee testi, vastaa 8:n kysymykseen, niin saat asiantuntijan näkemyksen tilanteesta.

 

Kuinka monta henkilöä työskentelee yrityksesi palkanlaskennassa?

Onko yrityksesi mielestäsi haavoittuvainen palkanlaskennan resurssien ja palkanlaskentaa säätelevän laki- ja työehtosopimusosaamisen suhteen?

Tunnetko yrityksesi palkanlaskentaprosessin ja onko se dokumentoitu?

Tiedätkö, mitä tietoa palkanlaskentaan toimitetaan kuukausittain?

Välitetäänkö tiedot palkanlaskentaan sähköisesti ja vakiomuodossa esim. liittymien kautta?

Panostatteko palkanlaskennassa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen ja ovatko he ajan tasalla esim. lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutoksista?

Hyödyntävätkö palkanlaskijat kaikkia palkkajärjestelmän toiminnallisuuksia?

Onko palkkajärjestelmästä rakennettu tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin kuten taloushallinnon järjestelmään?