Top Banner Image

Testaa toimiiko yrityksesi palkanlaskenta tehokkaasti

Toimiiko yrityksesi palkanlaskenta tehokkaasti? Tee testi, vastaa 8:n kysymykseen, niin saat asiantuntijan näkemyksen tilanteesta.

 

Kuinka monta henkilöä työskentelee yrityksesi palkanlaskennassa

Onko yrityksesi mielestäsi haavoittuvainen palkanlaskennan resurssien ja palkanlaskentaa säätelevän laki- ja työehtosopimusosaamisen suhteen

Tunnetko yrityksesi palkanlaskentaprosessin ja onko se dokumentoitu

Tiedätkö, mitä tietoa palkanlaskentaan toimitetaan kuukausittain

Välitetäänkö tiedot palkanlaskentaan sähköisesti ja vakiomuodossa esim. liittymien kautta

Panostatteko palkanlaskennassa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen ja ovatko he ajan tasalla esim. lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutoksista

Hyödyntävätkö palkanlaskijat kaikkia palkkajärjestelmän toiminnallisuuksia

Onko palkkajärjestelmästä rakennettu tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin kuten taloushallinnon järjestelmään