Keskisuurten yritysten voimavarat -päättäjätutkimus

Azetsin päättäjätutkimuksen yhteenveto
 

Puuttuuko suomalaisilta yrityksiltä kriittisiä voimavaroja kilpailukyvyn varmistamiseen ja kasvua tukevaan uudistumiseen?

Lue mitä mieltä suomalaisten keskisuurten yritysten toimitus- ja talousjohtajat ovat asiasta.

Lataamalla Aztsin kattavan päättäjätutkimuksen raportin saat vastaukset alla esitettyihin tutkimushypoteeseihin. 

 

Tutkimushypoteesi

Tutkimuksen päähypoteesina on, että suomalaisilta yrityksiltä puuttuu kriittisiä voimavaroja kilpailukyvyn varmistamiseen ja kasvua tukevaan uudistumiseen. Hypoteesin testaamiseksi tutkimuksessa selvitetään valittujen voimavara-alueiden osalta yritysten toimitus-/talousjohtajien

1) tyytyväisyyttä oman yrityksen voimavaratilanteeseen tällä hetkellä (nykytila),
2) näkemystä siitä, mitä voimavaroja tulisi/kannattaisi kehittää kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kasvun edistämiseksi (tavoite-/ihannetila), ja
3) mitä voimavaroja aiotaan/voidaan lähitulevaisuudessa kehittää (realistinen arvio tulevaisuuden tilasta). 

Yritysten voimavarojen nykytilaa, tavoitetilaa, ja arvioitua realistista tulevaisuuden tilaa tarkastelemalla otetaan kantaa päähypoteesiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kumppaniyritysten hyödyntämistä eri voimavara-alueilla.

Tutkimuksen toteutus

 

  • Tutkimuksen kohderyhmä: Toimitus- ja talousjohtajat Suomessa toimivissa yrityksissä, jotka työllistävät 50-499 henkilöä.
  • Otoskoko: 158 vastaajaa
  • Menetelmä: Kyselytutkimus (puhelinhaastattelut / Norstat Finland Oy)
  • Tutkimuksen ajoitus: Haastattelut toteutettiin välillä 21.3.2018-25.4.2018.
  • Kiintiöinti: Otos kiintiöitiin yrityskoon ja toimialaryhmän mukaan vastaamaan 50-499 henkilöä työllistävien yritysten esiintyvyyttä Suomessa. Kiintiöosuuksien tarkentamiseksi aineistossa käytettiin painokertoimia 0,4–1,4.

 

Tilaa tutkimusraportti tästä sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.