Autoetu 2019

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.
 

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.

Palkansaajan katsotaan suorittavan auton käyttövoimakulut myös siltä osin, kun auton lataaminen työpaikalla verotetaan työntekijän luontoisetuna raha-arvon tai käyvän arvon mukaisesti tai kun palkansaaja maksaa lataamisesta luontoisetua vastaavan korvauksen työnantajalle. Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

  Käyttöönottovuosi   Edun arvo kuukaudessa
Ikäryhmä A 2017 - 2019 Vapaa autoetu  1,4 % uushankintahinnasta + 270,00 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä
    Auton käyttöetu 1,4 % uushankintahinnasta + 105,00 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä
Ikäryhmä B 2014 - 2016 Vapaa autoetu 1,2 % uushankintahinnasta + 285,00 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä
    Auton käyttöetu 1,2 % uushankintahinnasta + 120,00 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä
Ikäryhmä C Ennen 2014 käyttöönotetut autot Vapaa autoetu 0,9 % uushankintahinnasta + 300,00 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä
    Auton käyttöetu 0,9 % uushankintahinnasta + 135,00 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä

 

Ulkomailla saatu autoetu, ennen vuotta 2008 käyttöönotetut autot

  Kuukausikohtainen arvo  Ajopäiväkirjan tai muun luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
   €/kk  Perusarvo €/kk  + kilometrikohtainen arvo €/km
Vapaa autoetu  744,00 264,00  0,32
Auton käyttöetu 444,00 264,00  0,12

 

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä. Yksityisajoihin luetaan myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Auton perusarvo

Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan yllä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.

Ulkomailla saadun autoedun arvo määräytyy auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti. Vuoden 2007 jälkeen käyttöönotettujen autojen perusarvo lasketaan edellä tarkoitetulla tavalla kuitenkin niin, että auton uushankintahinta on auton hankintamaan hinta mahdollisine veroineen vähennettynä 3 400 eurolla.

Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä tai palkansaaja joutuu vaihtamaan luontoisetuautoa työnsä vuoksi kuukauden aikana useita kertoja, edun perusarvo on 80 % edellä tarkoitetusta perusarvosta.

Auton lisävarusteet

Autoon hankitut lisävarusteet autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Autopuhelimen arvona käytetään matkapuhelinedun arvoa.

Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850 euroa. Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

Kun palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataamiseen, käytöstä muodostuvan edun raha-arvo on 30 € kuukaudessa. Huom! Uusi säännös

Edellä 17 §:ssä tarkoitetusta ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.

Ajopäiväkirja

Käytettäessä ajopäiväkirjaa on autolla ajetuista työajoista ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus
  • auton käyttäjä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Myynnin puh. 010 756 4500. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com. 

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.