Azetsin verkkosivustot käyttävät evästeitä, joiden avulla saat paremman käyttökokemuksen. Tutustu ilmoitukseen yksityisyydensuojasta saadaksesi lisää tietoa evästeistä sekä siitä, miten voit halutessasi poistaa ne käytöstä.

OK

Palkitseminen

Konsultoimme, koulutamme ja valmennamme kaikissa palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Jätä yhteydenottopyyntö

 
 
 

Palkitseminen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen

Toimimme konsulttina yrityksenne liiketoimintaa tukevan palkitsemisstrategian rakentamisessa, sparraamisessa ja ylläpidossa. Kokonaispalkitsemismallissamme sen kaikki osa-alueet tukevat organisaation perustehtävää ja sen tavoitteita. 

Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja niihin liittyvät vaativuuden ja pätevyyden arvioinnit sekä suorituspalkat ja -palkkiot ovat toimivan kokonaispalkitsemisen perusta. Konsultoimme, koulutamme ja valmennamme kaikissa palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Toimivan palkitsemisen kautta rakennamme kanssanne haluttua yrityskulttuuria ja tuemme esimiestyön vaikuttavuutta.

Kokonaispalkitseminen

Jotta palkitsemisen kokonaisuus on harkittu, tulisi se olla johdonmukainen kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet tukevat organisaation perustehtävää ja tavoitteita. Kokonaispalkitsemisen tulisi myös olla organisaatiossa selkeästi vastuutettu tehtävä, jotta sitä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan muuttuvia tilanteita.

Palkitsemisstrategian tarkoituksena on toimia näiden asioiden pohdinnan tukena ja tuloksena ja ilmentää organisaation tahtotilaa palkitsemisessa. Sen tehtävänä on tehdä kokonaispalkitsemisen osa-alueita läpinäkyväksi ja näin osaltaan lisätä oikeudenmukaisuuden kokemusta.

Näitä teemoja voimme toteuttaa jatkuvana palveluna ja valmennuksina, minkä lisäksi olemme kumppaninne erilaisissa osallistavissa kehityshankkeissa aina taustalla toimivasta sparraajasta projektipäällikkyyteen saakka. 
kasvi

Kokonaispalkitsemista kartoittavan tutkimuksen tulokset

Lataa oheisesta painikkeesta kokonaispalkitsemista koskevan tutkimuksen raportti. Saat ideoita henkilöstön motivointiin ja kannustamiseen.

palkka

Palkkausjärjestelmän rakentaminen

Oletko miettimässä uutta palkkausjärjestelmää tai kaipaako palkkausjärjestelmäsi päivittämistä? Tuleepa sovellettavaksenne työehtosopimukseen perustuva tai yrityskohtainen palkkausjärjestelmä, osaamisemme on käytössänne.

Toimiva palkkausjärjestelmä ja siihen liittyvät vaativuuden arvioinnit, pätevyyden arvioinnit ja suorituspalkat ja -palkkiot ovat toimivan kokonaispalkitsemisen perusta, jonka päälle voi rakentaa yrityskohtaisia, toimivia käytäntöjä, joilla organisaatiot luovat erottuvan ja houkuttelevan organisaatiokulttuurin.

Käytössämme on kattava valikoima esimerkkejä erilaisista työyhteisöistä ja toimivista käytännöistä. Sovellamme asiakasprojekteissamme kehittämiämme palkkausjärjestelmien mitoittamisen, simuloinnin ja soveltamisen apuvälineitä. Saat hankkeessa kehitetyt työkalut omaan käyttöösi palvelumme yhteydessä.

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen on tulevaisuuden sana ja osa toimivaa yhteistyötä. Palkkausuudistukset toteutetaan räätälöityinä ratkaisuina yhteistyössä kanssanne. Usein yrityksen henkilöstö on mukana uudistusta toteuttamassa. Onnistumisessa on keskeistä laaja sitoutuminen muutokseen. Laaja osallistuminen ja sitoutuminen varmistaa ratkaisujen toimivuuden myös käytännössä.

Meillä on mittava kokemus sekä paikallisesta sopimisesta että muista osallistavista työskentelytavoista. Palkkaus- ja palkitsemishankkeet voidaan toteuttaa osallistavina hankkeina, joiden lopputulema voi olla joko työnantajan yksipuolisesti asettama järjestelmä tai työntekijöiden edustajan kanssa laadittu paikallinen sopimus.

Työn vaativuuden arviointi

Rakennamme organisaatiolle sille sopivan työn vaativuusluokittelun. Yhtenäistämme käytännöt ja ohjeet palkan määrittelyyn uutta henkilöä palkatessa ja palkankorotustilanteissa. Tehtävien vaativuuden porrastuksen tulee tukea yrityksen tavoitteita, ottaa huomioon organisaation kehitystarpeet, tehtävien keskinäiset vaativuustasot ja alan markkinatilanteen. Etsimme kanssasi yrityksen menestyksen kannalta keskeiset vaativuustekijät.

Projektissa henkilöstö ryhmitellään tehtävien ja ammattinimikkeistön perusteella. Työtehtävät pilkotaan osiin: mitä työtehtävä edellyttää tekijältään, mitä se pitää sisällään ja mitä pitää saada aikaan. Määrittelemme yhdessä kussakin roolissa tarvittavat tiedot, vastuun ja tehtävän luonteen. Työtehtävien roolikuvausten ja ryhmittelyjen jälkeen laaditaan yleiset roolikuvaukset. Tätä seuraa sisäinen palkka-analyysi tehtäväryhmien ja organisaation sisällä. Palkka-analyysia verrataan organisaation palkkapolitiikan tavoitteisiin.

Yrityksen palkkarakenteen ymmärrys ja sen näkyvyys henkilöstölle on tärkeä osa palkkatietämystä. Onnistuneen tehtävien vaatimusluokittelun tuloksena henkilöstö ymmärtää oman roolinsa sisällön sekä rooleihinsa liittyvät tavoitteet ja vastuut. Palkkatietämyksellä on yhteys palkkatyytyväisyyteen. Käytännöt ovat selkeät kaikille ja palkan määrittely vaatimusluokittelun mukaisesti on sujuvaa

Myynnin provisiopalkkaus

Toimiva palkkausjärjestelmä voi pitää sisällään erilaisia osia, joista tyypillisiä ovat suorituspalkat ja -palkkiot, kuten provisiopalkkausurakkapalkkaus. Meillä on kattava kokemus myynnin provisiomallien luomisesta ja palkkioiden määrittelystä. Osana provisiomallien luomista myyjät osallistetaan mallin luomiseen sitoutumisen maksimoimiseksi ja järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Laadimme pelisäännöt vastaamaan organisaation tarpeita ja toimimaan käytännössä myös muuttuvissa tilanteissa. On tärkeää määritellä järjestelmän ehdot läpinäkyviksi ja ennalta-arvattaviksi.

prosentti

Muistilista

Mihin yhtiön liiketoiminnan halutaan kehittyvän? Suunnatkaa palkitsemisen kompensaatiota tähän.

Rakenna järjestelmä, joka hyödyttää kaikkia.

  • Onko tärkeää, että myyjät tekevät yhteistyötä toistensa ja/tai muun organisaation kanssa?
  • Jos esim. tuotannon kanssa työskentely on tärkeää, jottei myynnissä tulla luvanneeksi liikoja, kannattaa tämä huomioida myynnin tavoitteissa.

Osallista, haasta ja kuuntele myyjiä.

  • He tietävät omasta motivaatiostaan ja työstään ja tuovat arvokasta tietoa mallin rakentamiseen.

Soveltuuko työehtosopimuksen ehdot myyjiin ja heidän palkkaukseen?

  • Jos soveltuu, noudata ehtoja ja rakenna niiden asettaman minimin päälle.

Tarkista, mitä myyjien työsopimuksissa on sanottu palkkauksesta.

  • Työsuhteen ehtojen olennaiset muutokset yksipuolisesti ovat vain rajatusti mahdollisia. Tämän vuoksi myös palkkausmallit kannattaa rakentaa huolella, jottei työnantaja tule tarkoittamattaan näihin sidotuksi.

Tulospalkkio

Tulospalkkio ja muut täydentävät palkkiot perustuvat taloudelliseen tulokseen ja/tai muihin tunnuslukuihin ja ne ovat yleensä organisaation pidemmän ajanjakson palkitsemisjärjestelmiä. Järjestelmään sisäänrakennettuna ajatuksena on, että se maksaa itsensä takaisin ja johtaa tavoitteiseen ja tulokseen.

Jokaisen organisaation tulisi miettiä oma kokonaisuutensa sekä tavoitteet, jonka vuoksi järjestelmä rakennetaan. Tulospalkkio on toimiva tapa muuttaa organisaation käytöstä ja suuntaa ja saada strategiasta totta. Tulospalkkio innostaa parhaimmillaan kaikkia pyrkimään yhteiseen tavoitteeseen, suurempaan tehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen. Onnistunut  tulospalkkiojärjestelmä on verraton väline paremman työyhteisöhengen, viihtyvyyden ja myönteisen ilmapiirin luomisessa.

Ohjaamme työyhteisöjä rakentamaan ja muuttamaan tulospalkkiojärjestelmiään. Osallistumme tarvittaessa järjestelmän ylläpitoon ja varmistamme, että järjestelmä toimii tavoitteiden mukaisesti. Luomme työvälineitä, matriiseja, ohjeistuksia ja pelisääntöjä, jotka jäävät käyttöösi toimeksiantojen jälkeen.

Välitön pikapalkitseminen

Jos toimiva palkkausjärjestelmä muodostaa tukevan kivijalan palkitsemisen kokonaisuudelle, voidaan pikapalkitsemisen keinoin luoda yrityskulttuuria ja tukea esimiestyön vaikuttavuutta. Tutkimuksemme mukaan arvostuksen tunne, saatu palaute ja nopeasti toistuvat pienet palkinnot koetaan erittäin palkitseviksi ja hyväksi keinoksi, jolla esimies voi ilmaista arvostavansa työntekijän panosta.

Arvioinnit ja tutkimukset

Arvioimme palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmienne toimivuuden. Saat kauttamme palkka-analyysin, joissa selvitetään yrityksenne sisäiset palkkasuhteet ja mahdolliset vääristymät. Vertaamme yrityksenne palkkatasoa ympäristön palkkatasoon benchmark-tietoihin (myös kansainvälisiä vertailuja) perustuen. 

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Maria Setälä

Maria Setälä
Senior Advisor
puh. 0400 949 013
maria.setala@azets.com

 Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Myynnin puh. 010 756 4500

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.