Tehoa toimintaan ja ketteriä ratkaisuja henkilöstöjohtamiseen 

Moderni henkilöstöjohtaminen tähtää yhteisen arvon lisäämiseen organisaatiossa asiakkaiden, liiketoiminnan ja ihmisten välille. Tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn ja asiakasarvon vahvistaminen, sekä liiketoimintastrategiaan saumattomasti kytkeytyvä ihmisten ja kulttuurin johtamisen tapa.

Tämän päivän HR-toiminto perustaa valintansa faktoihin ja uskaltaa kokeilla ratkaisujen soveltuvuutta organisaatiolle käytännössä. Ketteryys, virtaustehokkuus, käytännöllisyys ja ihmiskeskeinen kehitys ovat toiminnan ytimessä. Olemme kumppanisi kehittämisen polulla. Kartoitamme ja luomme toimintatavat bisnestä ja haluttua kulttuuria tukemaan. 

HR-konsultointipalvelut

HR Start –  HR Design –  HR Due Diligence

HR Start - Henkilöstöjohtamisen auditointi

Azetsin HR Start ei ole perinteinen auditointi – emme tyydy pelkästään arvioimaan nykytilan vahvuuksia ja kehittämiskohteita, vaan autamme sinua viemään asiat askeleen pidemmälle huomioiden liiketoimintasi tulevaisuuden tarpeet.

Henkilöstöön liittyvien toimintamallien nykytilan lisäksi arvioimme eri näkökulmien vaikutuksia ja eri sidosryhmien tarpeita henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen yrityksessäsi. 


Liiketoiminta
Liiketoimintaympäristö
Toimintakulttuuri
Lakisääteiset HR-asiat
Nykyiset käytännöt

Johto
HR
Esimiehet
Henkilöstö

Lopputuloksena saat selkeän yhteenvedon, kehityskartan ja priorisoidut suunnitelmat tärkeimpien kehityshankkeiden läpivientiin. Analyysiä voidaan syventää liittämällä mukaan prosessien yksityiskohtaista läpikäyntiä tai tehostaa toimintaa toimintamallien muotoilun avulla. 

HR Design - Henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Ketterillä henkilöstöjohtamisen ratkaisuilla tuetaan kilpailukyvyn ja asiakasarvon vahvistamista sekä hyvää työntekijäkokemusta. Yrityksesi liiketoimintastrategiaan pohjautuen muotoilemme kanssanne HR-toimintasuunnitelman ja käytännöt ihmisten ja kulttuurin johtamiseen. Hyödynnämme kokonaisvaltaista Lean-lähestymistapaa.

HR Designin osa-alueet: 

Valinta

HR:n toimintasuunnitelma (HR-strategia) luodaan yhdessä yrityksen liiketoiminnan kanssa. Toimintasuunnitelmassa kuvataan henkilöstöjohtamisen kokonaisuus yrityksessä ja määritellään liiketoimintastrategian toteuttamisen kannalta olennaiset painopistealueet.

Kehitysaskeleet

Valitut painopistealueet muotoillaan yritykselle sopiviksi käytännöiksi ja konkretisoidaan kehitysaskeliksi

Muotoilu

Palvelumallilla kuvataan painopistealueiden käytännön toteuttamistapa, eli kuka, miten ja millä työkaluilla valitut palvelut (HR-prosessit) tuotetaan. Malli ottaa kantaa, minkälaisia sisäisiä resursseja tai ulkoisia kumppanuuksia palvelun tuottamiseen tarvitaan.

Ohjausmalli

Jatkuvuuden varmistaminen oikeilla mittareilla ja ketterillä toimintamalleilla. 

HR Due diligence

Huomioimalla henkilöstö varmistetaan fuusio- ja integraatiohankkeilla haetut liiketoimintahyödyt. Tarkasteltavia osa-alueita ovat mm:

  • Osaamisen ja kyvykkyyden arviointi fuusiossa yhdistyvissä organisaatioissa
  • Yrityskulttuurien yhteensovittaminen
  • Työsuhdeasiat kuten HR politiikat, sovellettavat työehtosopimukset, eläkejärjestelyt
  • Fuusioitavien organisaatioiden / yhtiöiden palkkausjärjestelmien tarkastelu
  • Integroinnin mahdollisuudet ja haasteet
  • Muutoksen nopeuden arviointi ja muutoskyvykkyys
  • Avainhenkilöiden sitouttaminen

 

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Leena Rautiainen

Leena Rautiainen
Senior Advisor
puh. 050 371 6499
leena.rautiainen@azets.com

Ari Himma

Ari Himma
Senior Advisor, Manager
puh. 050-571 2500
ari.himma@azets.com

Ota yhteyttä

Myynnin puh. 010 756 4500
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com

Ota yhteyttä myyntiin

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että Azets voi olla sinuun yhteydessä.