Azetsin verkkosivustot käyttävät evästeitä, joiden avulla saat paremman käyttökokemuksen. Tutustu ilmoitukseen yksityisyydensuojasta saadaksesi lisää tietoa evästeistä sekä siitä, miten voit halutessasi poistaa ne käytöstä.

OK

Esimies­valmennus ja työyhteisön kehittäminen

Esimiesvalmennukset ja työyhteisön kehittäminen auttavat yritystäsi menestymään.

Jätä yhteydenottopyyntö

 
 
 

Valmennukset esimiestaidoista alaistaitoihin

Käytännönläheiset valmennuksemme kytkeytyvät organisaation ja sen jäsenten välisen toimivuuden parantamiseen sekä yrityskulttuurin kehittämiseen. 

Valmennamme muun muassa seuraavilla alueilla:

 •  Esimiesvalmennus (painopisteet muutoksessa ja johtamiskulttuurin kehittämisessä)
 • Tiimien valmennus
 • Valmennus koko henkilöstölle (liittyen yhteisten toimintamallien tai prosessien käyttöönottoihin)
 • Alaistaitojen valmennus
 • Työsuhdejuridinen valmennus esimiehille, HR:lle ja johdolle

Valmennuksen vaikuttavuutta syvennämme ottamalla mukaan asiakkaan omia liiketoimintakysymyksiä ja -caseja sekä hyödyntämällä esi- ja välitehtäviä. Myös verkkovalmennuksen välineet ovat käytössä. 

Esimiesten valmentamisella muutosta organisaation kipeimpiin haasteisiin

Esimiestyön tehtävä on tukea ja ohjata arjen työtä. Esimiesosaamisen happotesti on muutosten läpivienti ja niiden juurruttaminen arjen käytäntöihin. Haastamme asiakkaamme mukaan kiteyttämään vaativat muutostavoitteet ja rakennamme niille käytännönläheisen polun, jolla jämähtämispommi puretaan.

Viisi tavoitetta tavoitteettoman ja kunnianhimottoman esimiesvalmennuksen täysremonttiin:

1. Terve yritys tunnistaa sen mikä on kriittisintä tulevan asiakasmenestyksen kannalta. Välttämätön muutos sisältää ne keskeiset (mieluisat ja vastenmieliset) toimintatavan muutokset, joilla menestystä rakennetaan.

2. Esimiesten kehittäminen on kytkettävä muutoksen aikaan saamiseen arjessa.

3. Esimiehiä on autettava ohjaamaan muutoksen toteutumista arjessa käytännönläheisillä ja tuloksia tuovilla keinoilla - ja mukaan on otettava työntekijät ja heidän omavastuunsa kehittää arjen työtä.

4. Esimiestyön välineet ja keinot on valittava aina tavoitteiden mukaan.

5. Esimiesten valmentaminen saa voimansa harjoittelusta viiltävän autenttisilla ongelmilla.  

Henkilöarvioinnista hyötyä esimiehen kehittymispolulle

Henkilöarviointi auttaa esimiestä tuntemaan paremmin työpersoonallisuuttaan ja luontaisia johtamistaipumuksiaan sekä johtamiskykyjä erilaisissa esimiestyön tilanteissa. Lisäksi arviointi valottaa esimiehen motivaatiota ylläpitäviä ja alentavia tekijöitä. Toimiva kokonaisuus syntyy, kun arvioinnin johtopäätökset ja kehittämissuunnitelma sidotaan yrityksen johtamisen tavoitteisiin.

Esimiehen henkilöarviointi tukee erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä vahvan tiimin rakentamisessa ja johtamisessa. Koko tiimille toteutettu arviointi ja sen pohjalta kuvattu tiimiprofiili antavat esimiehelle hyvän lähtökohdan tiimin kehittämiselle.

Koko esimieskunnalle toteutettava arviointi tarjoaa arvokasta tietoa johtamispotentiaalin tunnistamiseen tulevia osaamis- ja organisointitarpeita ajatellen.

Esimiesvalmennuksia organisaatiosi täsmätarpeisiin

Esimerkkejä teemamoduuleista, joista voit rakentaa kokonaisuuden esimiesten tukemisen:

Alisuoriutumiseen puuttuminen
Arvot esimiestyön ohjaajina
Asenteen ja ambition johtaminen
Asiantuntijasta esimieheksi
Asiantuntijoiden johtaminen
Erilaisuuden johtaminen
Esimiehen roolit, vastuut ja velvollisuudet
Esimiehen itsensä johtaminen
Esimiehen vuorovaikutustaidot
Esimiesten roolikartta
Jatkuvan muutoksen johtaminen
Kannustaminen ja palautteen antaminen
Motivaatio ja sitoutuminen
Muutoksen moottori
Muutosvastarinnan käsittely
Näkemyserojen hyötykäyttö

Ongelman ratkaisun periaatteet
Palautteen antaminen
Päätöksenteko ja toimeenpano
Rautaisannos esimiehen juridiikkaa
Riitatilanteiden ratkaisija
Rohkea puuttuminen
Ryhmästä yhteen pelaavaksi tiimiksi
”Sanat, teot ja suhtautuminen”
Sopimaton työkäyttäytyminen
Strategian arkeen viejä
Tavoitteet, seuranta ja palaute
Toimintakulttuurin rakentaminen
Uuden esimiehen ABC
Vaikeat esimiestilanteet
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
Valmentava johtamisote
Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen
Yt- ja irtisanomistilanteet

Esimiehen roolikartalla selkeä suunta arjen esimiestyöhön

Esimiehen roolikartta selkiyttää esimiestyön tavoitteita. Roolikartta kuvaa ”Mitä minulta esimiehenä tässä talossa odotetaan?”, kun huomioidaan henkilöstön, liiketoiminnan, osaamisen ja kehittymisen tarpeet. Roolikartta on toimiva lähtökohta esimiestyön kehittämiselle ja sen onnistumisen seurannalle. 

 

 • Tavoittelen tuloksia, en tekemistä
 • Kehitän kilpailukykyä joka päivä
 • Käytän aikaa esimiestyöhön ihmisten parissa
 • Asiakas on aina keskellä 

Esimerkki: Esimiehen roolikartta, jonka avainodotukset johto määritteli ja joihin rakennettiin sisältö esimiesten kanssa teemalla ”mitä konkreettista otsikko tarkoittaa arjessa?"

Tiimityön kehittäminen

Tiimien kehittäminen voi toteutua tiimicoachingina, tiimin vetäjän valmennuksena, tiimin tavoitteellisena valmennus- ja kehittämisohjelmana tai edellisten yhdistelmänä. Jokainen tiimivalmennus muokataan erikseen yleisen toteutusmallimme pohjalta. Tiimivalmennustemme keskeisiä elementtejä ovat tiimin yhteisen tavoitteen asetanta ja kirkastaminen, luottamuksen rakentaminen, tarvittavat yhteistyötaidot ja tiimin arkisten tekemisten seuranta.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelussa tavoittelemme työrauhaa ja korjaamme vaurioituneita yhteistyösuhteita. Sovitteluun voi osallistua kaksi ihmistä, työtiimi tai isompikin ryhmä. Puolueeton sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan auttaa osapuolia itse ratkaisemaan konfliktinsa. Sovittelun avulla haetaan riittävä taso ja pelisäännöt yhteistyölle.

Työyhteisösovittelun hyödyt

 • Sairaslomat ja muut poissaolot vähenevät, työntekijöiden panos on täyspainoisesti työnantajan käytössä
 • Työntekijät ratkaisevat itse ongelman, mikä johtaa suurempaan sitoutumiseen ja siten onnistumismahdollisuudet ovat korkeammat
 • Työyhteisön energiaa vapautuu työhön, työyhteisön energia- ja aikasyöpöt poistuvat

 

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Nora Ojala

Nora Ojala
Manager
puh. 040 861 7921
nora.ojala@azets.com

Jouni Eronen

Jouni Eronen
Senior Advisor
puh. 050 376 1112
jouni.eronen@azets.com

Virpi Hämäläinen

Virpi Hämäläinen
Senior Advisor
puh. 050 367 1549
virpi.hamalainen@azets.com

Minna Kajanne

Minna Kajanne
Senior Coach
puh. 040 833 8053
minna.kajanne@azets.com

Jaana Kilpimaa

Jaana Kilpimaa
Senior Advisor
puh. 040 513 6810
jaana.kilpimaa@azets.com

Jari Kostamo

Jari Kostamo
Senior Advisor
puh. 0400 303 869
jari.kostamo@azets.com

Leena Rautiainen

Leena Rautiainen
Senior Advisor
puh. 050 371 6499
leena.rautiainen@azets.com

Ari Himma

Ari Himma (opintovapaalla)
Senior Advisor, Manager
puh. 050 571 2500
ari.himma@azets.com

Ota yhteyttä

Myynnin puh. 010 756 4500
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@azets.com

Ota yhteyttä myyntiin

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin

sekä hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.