Viisi keinoa parantaa ja nopeuttaa oppimista!

Johtaminen | 01.06.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Oppiminen ja oman aivokapasiteetin hyödyntäminen ovat parhaita työelämävakuutuksia tulevaisuudessa. Harvalla meistä on kuitenkaan yltäkyllin aikaa ja mahdollisuuksia pysähtyä pelkästään oppimisen ja uuden omaksumisen äärelle. Siksi kaikki keinot, joilla oppimista voi nopeuttaa ovat arvokkaita ja kokeilemisen arvoisia.

Seuraavat viisi keinoa eivät tee lovea kukkaroon tai tuki kalenteria, mutta edistävät melkoisesti oppimista.

1. Tarkista oma suhtautumisesi ja asennoitumisesi oppimiseen. Pidätkö itseäsi tyhmänä vai viisaana? Stanfordin Yliopiston professori Carol Dweck on tutkinut oppimistuloksia ja kertoo mainiossa TedEx puheessaan, että uskomuksesi ohjaavat kehittymistäsi. Jos siis uskot voivasi oppia uutta, uskot samalla kykyysi oppia oppimaan ja kehittämään näin ominaisuuksiasi ja osaamistasi.

Millaisena oppijana itseäsi pidät?

2. Samaisessa puheessaan Dweck painottaa oppimisen olevan prosessi, jossa on monia epävarmuuden hetkiä. Hämmennystä ja turhautumista on helpompi sietää, kun tietää niiden kuuluvan asiaan. Eihän polkupyörällä ajamisen oppiminenkaan tapahdu yleensä ilman vaappumista, horjumista, apupyöriä ja asvaltti-ihottumaa. Mutta vaihe vaiheelta, harjoitus harjoitukselta, vahvistuu pyörällä ajamisen taito. Työelämässä oppiminen ja kehittyminen on myös prosessi, jonka vaiheiden tunnistaminen ja konkretisoiminen välitavoitteiksi voi auttaa ylläpitämään oppimisen motivaatiota ja edistämään kehittymisen havaitsemista.

Millaisia konkreettisia vaiheita ja tavoitteita tunnistat omalla oppimisen polullasi?

3. Yksi keskeisin asia oppimisessa on motivaatio; selkeä henkilökohtainen syy siitä, mihin oppimista tarvitsee ja visio siitä minkä eteen on valmis ponnistelemaan. Sisäistä oppimismotivaatiota tukeva autonomian tunne eli se, että saa itse päättää mitä, missä ja milloin opiskelee, on kaksiteräinen miekka. Itseohjautuvuus edellyttää toimiakseen vahvaa volitiota eli tahtotilaa ja toimeenpanon taitoa; halukkuutta sitkeästi suorittaa joskus tylsältäkin tuntuvaa tehtävää ja ylläpitää tavoitteellista toimintaa silloinkin kun ei ”huvittaisi”. Paradoksaalisesti siis ulkoinen auktoriteetti tai palkka, titteli, sertifikaatti yms. voivat saada tällöin opiskeluun tarvittavaa kipinää.

Mikä tekee oppimisesta ja opiskelusta sinulle tärkeää ja merkityksellistä?

4. Motivaatiotekijöiden tunnistaminen helpottaa myös tietoisten valintojen tekemistä. Mitä jätät pois ja mistä olet valmis edes hetkellisesti luopumaan tai siirtämään, jotta saat esim. raivattua aikaa kalenteriin opiskelulle? Valintoihin liittyy myös oman tarkkavaisuuden optimointi ja siihen käytettävät menetelmät. Jos tiedät, että keskittymiskykysi ei ole kovin pitkä, voi intervalliopiskelu tai Pomodoro-menetelmä toimia sinulle paremmin.

Millaisia oppimisen valintoja haluat ja voit tehdä?

5. Oppimisprosessi on jokapäiväistä toimintaa eli yksinkertaistaen tiedon kartuttamista, taitojen harjoittelua ja melko usein myös vanhasta poisoppimista. Opimme siis jatkuvasti, vaikkemme sitä aina itse edes huomaa. Arjen rutiinit vievät usein mennessään ja siksi pieni oman ajattelun, toiminnan ja työskentelyn peilaus auttavat suuntaamaan huomion sekä onnistumisiin että asioihin, joista on jotain oppinut. Omien opinpaikkojen kirjaaminen esim. oppimispäiväkirjaan ja oppimiskokemusten jakaminen vahvistaa sekä omaa että muiden oppimista.

Miten jaat ja jalostat omaa oppimistasi arjessa?

Vietimme 23.5.2017 huikean inspiroivan PREggarin eli aamiaistilaisuuden asiakkaidemme kanssa keskustellen aktiivisesti mm. oppimisen muotoilusta. Oppiminen on yksilöllinen prosessi, joka on harvoin käsin kosketeltavaa tai ulospäin näkyvää. Ja silti prosessin tuloksen pitää olla selvästi havaittava ja mitattava muutos asenteissa, arvoissa, tiedoissa, taidoissa ja strategioissa.

Me Pregossa uskomme, että huomioimalla entistä vahvemmin yksilölliset lähtötilanteet ja erilaiset oppimisen ja osaamisen tarpeet, saadaan organisaatioissa paremmin ja nopeammin oppimisen ja kehittymisen tulokset näkyviin. Ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää keinoista, joilla oppimista voidaan sinun organisaatiossasi vauhdittaa.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.