Videohaastattelu – katsaus työkaluihin

HR | 18.08.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Videohaastatteluiden yleistyminen on eräs viime vuosien merkittävimpiä muutoksia yritysten tavassa rekrytoida. Videohaastattelu tehostaa yritysten toimintaa, ja sujuvoittaa yhteistyötä rekrytoijien ja esimiesten välillä. Toimiessani sekä sisäisenä että ulkoisena rekrytointikonsulttina olen havainnut sen hyödylliseksi karsintamenetelmäksi tehtävissä, joissa muihin vaikuttaminen, myynti tai sosiaaliset taidot ovat korostuneen tärkeitä. Käytän videohaastattelua myös aina kesätyörekrytoinneissa, jolloin hakijoita on paljon, ja ansioluettelon pohjalta on vaikea tehdä karsintaa.Suomalaiset yritykset käyttävät yleisesti Recruitby.net nimistä videohaastattelutyökalua, joka on käytössä myös meillä Virvossa. Tein alkukesästä 2014 kartoituksen ulkomaisista vaihtoehdoista, ja havaitsin työkalujen olevan periaatteiltaan ja hinnoittelultaan hyvin samankaltaisia. Tuon seuraavassa esille näihin liittyviä eroja.

 

Työkalujen ominaisuudet

Yksi suurimpia haasteita videohaastatteluiden yleistymiselle on ollut se, että monet kokevat videolla esiintymisen epämukavaksi. Ja tällä tarkoitan rekrytoijia ja esimiehiä, jotka tuntuvat tarvitsevat valmennusta pelkkien kysymysten esittämiseen! Useimmissa testaamissani ulkomaisissa järjestelmissä kysymykset esitetään kandidaateille tekstimuodossa. Tämä on rekrytoijan kannalta huomattavasti helpompaa, mutta toisaalta siitä ei synny hakijalle vastavuoroisuuden kokemusta.

Toinen merkittävä ero ulkomaisissa järjestelmissä on se, että niistä moni pyrkii simuloimaan aitoa haastattelutilannetta, jossa hakija ei voi ottaa uusintaottoja vastauksistaan. Haastateltava saa videohaastattelun aluksi testikysymyksen, jolla hän saa tuntumaa uuteen mediaan ja voi testata kameransa toimivuuden. Tämän jälkeen alkaa haastattelu, jossa hänellä on esim. 30 sekuntia aikaa miettiä vastaustaan kuhunkin kysymykseen ja 2 minuuttia aikaa vastaamiseen. Jos vastaus ei mene putkeen, niin ei voi mitään. Tämä prosessi toimii varmaankin amerikkalaisilla, jotka osaavat keskimäärin presentoida itsensä hyvin. Suomalaisia edellinen prosessi tuntuu kauhistuttavan.

Videohaastattelun hinnoittelu

Videohaastattelutyökalujen hinnoittelu perustuu usein pilotin yhteydessä tehtävään arvioon tulevasta volyymistä. Täten yrityksen koko ja käyttötarve vaikuttavat paljon siihen, mitkä työkalut tulevat kyseeseen.

Jos yrityksesi tarvitsisi videohaastattelua vain silloin tällöin yhteen, tarjoaa Recruitby.net järjestelmäänsä kertarekrytointeihin 400 euron hintaan. Ulkomaisena vaihtoehtona on Spark-hiren 49 dollaria/kk maksava paketti. Edullisia ovat myös Video Recruitingin tehtävien tai haastatteluiden määrään sidotut paketit (esimerkiksi 450 eurolla saa rajattoman määrän haastatteluita kuuteen tehtävään).

Keskisuureen käyttöön suositeltavia järjestelmiä ovat Recruitby.net (alk. 250€/kk) tai TaketheInterview (alk. 500 €/kk). Nämä ovat toiminnaltaan hyvin samankaltaisia – kalliimpana vaihtoehtona TaketheInterview tarjoaa hieman monipuolisemmat toiminnot. Muita järjestelmävaihtoehtoja ovat Cammio ja Powermeeter.

Jos yrityksellä on tarve päivittää myös rekrytointijärjestelmä, kannattaa tutustua palveluntarjoajiin VidHiring sekä Jobvite. Molemmat ovat moderneja rekrytointijärjestelmiä, jotka sisältävät optiona videohaastattelumoduulin. Niiden yritysten, joilla on jo käytössä rekrytointijärjestelmä, tulee harkita tämän integroimista videohaastattelutyökalun kanssa. Integraation ansiosta linkit valmiisiin haastatteluihin kirjautuvat järjestelmään automaattisesti. Esimerkiksi Recruitby.net tarjoaa integraation kotimaiseen Laura-järjestelmään. Jos käytössä on avoimen rajapinnan (API) pilvipalvelu, voi videohaastattelutyökalun palveluntarjoaja rakentaa kohtalaisilla kustannuksilla integraation.

Suuryritykset saattavat haluta myös tutustua alan pioneeriin ja markkinajohtajaan nimeltä HireVue, jonka kustannukset liikkuvat tuhansissa euroissa. Hirevuessa haastateltavilla ei ole mahdollisuutta uusintaotoksiin.

Yhteenveto

Kartoituksen jälkeen me Virvossa päädyimme jatkamaan sopimustamme Recruitby.netin kanssa. Suhteessa ulkomaisiin vaihtoehtoihin, suomalaisen palvelun toiminnallisuudet olivat kunnossa ja se on myös hinnaltaan edullisimmasta päästä. Tulos yllätti hieman, sillä ulkomaisten rekrytointijärjestelmien kilpailukyky ja ominaisuudet ovat ottaneet viime vuosina etumatkan suhteessa kotimaisiin toimijoihin.

Balk Anssi
Anssi on koulutukseltaan DI ja psykologi. Hän on erikoistunut suorahakutoimeksiantojen toteuttamiseen sekä rekrytoinnin uusiin teknologioihin kuten CATS rekrytointijärjestelmään, jonka käyttöönottoja hän tekee asiakkailla.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.