Verotuksen muutoksia 2017

Taloushallinto | 17.11.2017

Kirjoittaja Sari Pulli

Verotuksen muutos on jälleen ajankohtainen asia. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen on marraskuun alusta tullut useita merkittäviäkin muutoksia. Lakimuutokset tulivat yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta voimaan 1.11.2017 alkaen ja muiden verovelvollisten osalta ne astuvat voimaan 1.11.2018.

Muutoksia on tullut mm. ennakkoverojen täydennysmaksuun, joka korvataan verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla. Jatkossa yhteisöjen on tehtävä ennakkoa koskevat muutokset ja hakemukset sekä veroilmoitukset sähköisesti. Nämä on jo voinut tehdä kätevästi OmaVerossa, johon palvelut avautuivat 8.11.2017 alkaen. Samalla poistui yhteisöverojen veroilmoituspalvelu. OmaVeron muutoksista voit lukea lisää aiemmista blogikirjoituksistamme.

Ennakkomenettelyn muutokset

Ennakon täydennysmaksu on poistunut. Yhteisöt ja yhteisetuudet maksoivat sitä viimeisen kerran 31.10.2017 ja henkilöasiakkaat ja muut verovelvolliset maksavat sitä viimeistään 31.10.2018.Ennakkoperintää voidaan täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden jälkeen määrättävää ennakkoa. Lisäennakkoa voidaan maksaa verovuoden päättymisen jälkeen korotta ensimmäisen kuukauden ajan. Ennakkoa ja lisäennakkoa on jatkossa haettava sähköisesti.

Myös ennakon määräajat ja maksaminen muuttuvat. Verovelvollinen voi itse vaatia muutoksia verotuksen päättymiseen asti. Verovuoden aikana voit hakea ennakkoveron muutosta, korotusta, alentamista tai poistoa. Verovuoden päättymisen jälkeen voit hakea ennakkoveron alentamista, poistoa tai hakea lisäennakkoa.

Ennakkoja koskevien määräaikojen muuttuminen verottajan aloitteesta voi tapahtua seuraavasti: Verohallinto voi määrätä sekä korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan kahden kuukauden loppuun saakka tai verohallinto voi alentaa tai poistaa ennakoita aina verotuksen päättymiseen asti.

Ennakkojen eräpäivät

Verovuoden aikana maksettavien ennakoiden eräpäivä (pankkipäivä) on 23. päivä. Verovuoden jälkeen maksettavien lisäennakoiden eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun ennakko on määrätty. Jos haet lisäennakkoa OmaVerossa, voit itse valita lisäennakon eräpäivän. Se voi kuitenkin olla korkeintaan kolmen viikon päässä oleva pankkipäivä. Lisäennakko erääntyy aina yhtenä eränä. Maksut kohdistuvat uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä eli et voi valita mitä erää maksat. Maksut käytetään ensisijaisesti vanhentumispäivän ja toissijaisesti eräpäivän mukaisesti.

Ennakkoverojen hyväksi lukeminen

Jatkossa ennakot luetaan verotuksessa hyväksi sen mukaisina, kuin ne on määrätty maksettavaksi, jos esim. ennakoita on maksamatta, maksamattomia veroja peritään, kunnes verot on maksettu tai poistettu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maksamattomia ennakkoveroja ei voi määrätä maksettavaksi jäännösveroina.

Koronlaskenta

Ennakoiden maksaminen on korotonta vain siinä tapauksessa, jos ennakon eräpäivä on verovuonna tai verovuoden päättymisen jälkeen sitä seuraavan kuukauden aikana edellyttäen, että maksat ennakon viimeistään eräpäivänä. Viivekorko ja veronlisäys korvataan viivästyskorolla, palautettavan yhteisökoron korvaa palautuskorko ja maksettavan yhteisökoron korvaa huojennettu viivästyskorko.

Viitenumerot käyttöön

Tuloverot maksetaan jatkossa verolajikohtaisella viitenumerolla. Näitä veroja ovat: oma-aloitteiset verot, yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot, perintövero ja lahjavero. Viitenumerot löydät OmaVerosta tai verotuspäätöksiltä. Tuloveroista ei enää lähetetä erillisiä tilisiirtolomakkeita, verojen maksamista koskevat tiedot saa OmaVerosta. Ennakkoveroilla on yksi verolajikohtainen viite.

Tuloveroilmoittaminen – sähköinen ilmoittaminen laajenee

Yhteisöjen vuoden 2017 veroilmoituksissa on useita muutoksia. Tuloveroilmoitukset tulee antaa aina sähköisesti.  Veroilmoituksen voi antaa paperisena vain poikkeustapauksissa. Näitä syitä ovat esim. tekniset esteet. Erillistä lupaa tähän ei tarvita. Mikäli veroilmoitus annetaan paperisena, on sen oltava verohallinnossa määräpäivänä. Se ei siis enää riitä, että se on postitettu määräpäivänä. Yhteisöjen veroilmoituspalvelu päättyi 31.10.2017 (vero.fi/veroilmoitus).

Eniten muutoksia on veroilmoituksella 6C, jonka antavat yhdistykset, säätiöt ja julkisyhteisöt. Uutena veroilmoituksen on 6U, joka on tarkoitettu ulkomaisille yhteisöille. Jatkossa yhteisöjen veroilmoituksen voi antaa myös OmaVerossa tai kuten ennenkin ilmoitin.fi:ssä tai kaupallisten Tyvi-palveluiden kautta.

Muita muutoksia

Ennakkoperinärekisteritietojen tarkistuspäivät

  • Nykyiset tarkistuspäivät poistuvat 28.2.2018
  • Tarkistuspäiviä ei enää näytetä YTJ:ssä
  • Uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12.
  • Sovelletaan 1.9.2018 alkaen

Maahantuonnin arvonlisäveron siirtyminen Tullilta Verohallintoon 1.1.2018

  • Arvonlisäverovelvolliset ilmoittavat kaikki arvonlisäverot samalla verokauden veroilmoituksella ja antavat ilmoitukset jatkossa oma-aloitteisesti
  • Arvonlisäveroilmoitukseen tulee kaksi uutta kenttää; veron peruste ja sen määrä, näin maahantuonnin arvonlisävero kohdistuu tullauskuukaudelle siten, että maksu ja vähennys tulevat samalle kuukaudelle
  • Yksityishenkilöiden ja sellaisten yritysten, jotka eivät ole arvonlisäverorekisterissä asiointi jatkuu edelleen Tullissa

Mikäli veromuutokset askarruttavat, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.  Tilitoimistoistamme löytyvät palvelut, asiantuntija ja ratkaisut, jotka auttavat yritystäsi menestymään.

Kirjoittajasta Sari Pulli

Vertical Manager, Azets Lappeenranta. Sarilla on merkittävän pitkä kokemus erilaisista taloushallinnon asiantuntijatehtävistä. Työssään Sari hoitaa useiden eri urheiluun liittyvien yhteisöjen taloushallintoa ja samalla vastaa toimialan taloushallinnon kehittämisestä.