Verottajan OmaVero korvasi verotilin

Taloushallinto | 15.06.2017

Kirjoittaja Katriina Poraharju

Sähköisen asioinnin lisääntyminen ja tietoturvallisuus näkyy myös verottajan toiminnassa. Esimerkiksi sähköinen ilmoittaminen on jo pakollista arvonlisävero- ja työantajasuoritusten osalta. Verotili korvattiin OmaVero–palvelulla vuoden 2017 alussa. OmaVero korvaa vaiheittain suurimman osan nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin osalta.

OmaVeroon on rakennettu monipuolisia ominaisuuksia, kuten esim. maksaminen ja selvityspyyntöihin vastaaminen mm. siellä on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

OmaVero-palveluun kirjautumisessa tarvitaan vahva tunnistautuminen:

  1. Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat kirjautuvat pankkitunnuksilla
  2. Yhtiöt, yhteisöt, julkishallinnon organisaatiot, yhtymät ja kuolinpesät, joilla on y-tunnus, tarvitsevat kirjautumiseen Katso-tunnisteen

OmaVerossa ilmoittajan roolit ovat mm. Yrityksen OmaVero-rooli ja Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja -rooli. Vanhat Verotilin aikaiset valtuutukset näkyvät uusilla roolinimillä automaattisesti.

Mitä OmaVeron kautta voi tehdä?

OmaVeron kautta voi

  • antaa ilmoituksen oma-aloitteisista veroista (mm. arpajaisverosta, arvonlisäverosta, lahjaverosta, lähdeverosta tai työnantajasuorituksista)
  • ilmoittaa tilinumeron
  • lukea verotuspäätöksen
  • lukea verovelkatodistuksen (tilataan verottajan verkkolomakkeelta erikseen)
  • vastata selvityspyyntöihin
  • tarkastaa maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan

OmaVerossa on nähtävillä oma-aloitteisten verojen osalta kaikki voimassa olevat ilmoitustiedot riippumatta siitä, mitä ilmoituskanavaa on käytetty. OmaVerossa julkaistaan myös osa postitse lähetetyistä kirjeistä, esimerkiksi oma-aloitteisiin veroihin, asiakasrekisteröintiin ja maksamiseen liittyen.

Miten OmaVeroon lähetettyä ilmoitusta korjataan?

Jos esimerkiksi arvonlisäveron veroilmoitusta pitää myöhemmin korjata, se tehdään antamalla uusi, korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Korvaavalla veroilmoituksella annetaan korvattavan verolajin esim. arvonlisäveron kaikki tiedot uudelleen oikean suuruisena. Työnantajasuoritusten osalta oikaisuilmoituksella on ilmoitettava uudelleen ennakonpidätyksen, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja lähdeverojen määrät. Korvaava oikaisuilmoitus on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä on edelleen kuukauden 12. päivä ja verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Viitenumeron saa tarvittaessa OmaVerosta. Lähivuosien aikana OmaVerosta rakentuu palvelu, jossa kaikki niin yritykset kuin yksityishenkilötkin voivat hoitaa kaikki veroasiansa. Lue myös ajankohtaista tietoa ennakkovero täydennysmaksumahdollisuuden poistumisesta.

Taloushallinnon asiantuntijat tilitoimistoissamme ympäri Suomen hoitavat asiakkaidemme OmaVero-asioita asiantuntemuksella – Olethan tarvittaessa yhteydessä.

Kirjoittajasta Katriina Poraharju