Verkkolasku tuo säästöä monessa muodossa

Taloushallinto | 28.11.2018

Kirjoittaja Janne Liikanen

Oletko miettinyt talousasioiden sähköistämistä, mutta sinulla ei ole ollut aikaa tai osaamista tehdä tarvittavia toimenpiteitä? Onko yrityksessäsi tavoitteena kehittyä jopa täysin paperittomaksi toimistoksi?

Sähköistämisen muutosprosessi onnistuu sujuvasti osa-alue kerrallaan. Eri toimialojen erityispiirteet saattavat vaikuttaa yrityksen kaikkien talousprosessien sähköistämiseen, mutta taloushallinnon sähköistäminen alkaa yleensä osto- ja myyntilaskuista. Verkkolaskutuksen hyödyt realisoituvat heti sen käyttöönotosta alkaen ja lisääntyvät sitä mukaa, mitä korkeampi verkkolaskutusaste yrityksessä saavutetaan.

Monet toimittajat suosittelevat verkkolaskua ja suurin osa toimijoista ottaa vastaan vain verkkolaskuja. Verkkolaskutus voidaan nähdä myös yrityksen imagokysymyksenä. Sähköistämisen säästöt ovat rahallisia ympäristövaikutuksia unohtamatta.

Verkkolaskutuksen hyödyt ostolaskujen käsittelyssä

Yrityksen toimialasta riippuen 60 – 90 % ostolaskuista toimitetaan jo verkkolaskuna. Ostolaskujen sähköistämisellä saavutetaan säästöjä useissa ostolaskuprosessin vaiheissa. Sähköinen verkkolasku on paperilaskua nopeampi ja edullisempi tapa laskun vastaanottamiseen.

Säästöä syntyy:
– lähetys- ja vastaanottokuluissa
– käsittelykuluissa
– korko- ja perintäkuluissa, kun laskut eivät saavu käsiteltäväksi enää myöhästyneenä

Yrittäjä voi käyttää säästyneen ajan esimerkiksi liiketoimintansa liikevaihdon kasvattamiseen tai muuhun arvon luontiin.

Laskun tietojen tuonti sähköisessä muodossa mahdollistaa automaation hyödyntämisen. Ostolaskuprosessin vaiheet on helppo automatisoida jopa maksatukseen asti, jos lasku on vastaanotettu verkkolaskuna. Ostolaskuprosessin nopeuttaminen parantaa myös kirjanpidon reaaliaikaisuutta ja tämän myötä talouslukujen luotettavuutta.

Verkkolaskutukseen siirtyminen tuo yritykselle myös tietoturvan näkökulmasta huomattavaa etua. Vale- ja huijauslaskujen lähettäminen verkkolaskuina on erittäin vaikeaa. Lisäksi laskut ovat lain mukaisesti tietoturvallisesti arkistoitu ja löytyvät tarvittaessa helposti.

Verkkolaskutuksen hyödyt myyntilaskujen käsittelyssä

Myyntilaskun tekeminen verkkolaskuna taloushallinnon järjestelmässä on helppoa. Asiakkaalta tarvitaan vain verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus. Verkkolaskun nopeus ja toimitusvarmuus tuovat käyttöpääoman näkökulmasta merkittäviä parannuksia. Verkkolasku on samana päivänä perillä asiakkaalla, jolloin aikaa jää enemmän laskun käsittelyyn ja sen maksamiseen. Jos laskun maksu kuitenkin jostain syystä viivästyy, voidaan maksun muistutuskirjeet lähettää järjestelmästä helposti. Tarvittaessa pitkälle automatisoituun myyntisaatavien seurantaan on helppo liittää mukaan myös perintä.

Jos yritykselläsi on kuluttaja-asiakkaita, ota käyttöösi sähköinen kuluttajalaskutus. Kuluttaja-asiakas voi helposti tilata yrityksesi e-laskun verkkopankkinsa kautta. E-laskut ovat automaattisesti tallessa kuluttaja-asiakkaan verkkopankissa ja sieltä helposti käsiteltävissä.

Miksi et sinäkin siirtyisi verkkolaskuihin ja ottaisi irti hyödyt laskutusprosessin sähköistämisestä sekä automatisoinnista? Voit myös ulkoistaa laskutuksen ja myyntireskontran tai haluamasi myyntilaskuprosessin vaiheet. Lisää tietoa verkkolaskutusratkaisuistamme sekä niiden käyttöönotosta saat Azetsin tilitoimistojen asiantuntijoilta.

Kirjoittajasta Janne Liikanen

Financial Controller, Azets Turku