Vain Työelämää

HR | 17.10.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Perjantai-iltojen TV-suosikkini ”Vain Elämää” on loistava esimerkki siitä, miten vanhaa tuunaamalla syntyy jotain loistavaa uutta. Sarjassa artistit sovittavat ja luovat uusia versioita toistensa kappaleista. Sarja on näyttänyt hienosti myös sen, miten uusi sovitus ja esitysote tuo uusia kuulijoita myös alkuperäiselle artistille.

Väittäisin, että vastaava hyvien (biisien) ja toimintatapojen kierrätys voisi toimia mainiosti myös työelämässä. Usein mm. esimiesvalmennuksissa huomataan, että osallistujilla on omassa kokemus- ja osaamisrepussaan loistavia käytäntöjä, joista voisi olla hyötyä toisillekin. Näiden käytäntöjen jakamiseen ja yhdessä jalostamiseen ei vain oikein ole löytynyt sopivaa foorumia. Lähivalmennuspäivät, joissa kokoonnutaan ryhmänä pohtimaan, toki tarjoavat tähän oivan tilaisuuden, mutta millaisia hiljaisen tiedon jakamiseen ja jalostumiseen tähtääviä tilaisuuksia, foorumeja ja alustoja voisikaan löytyä ihan jokapäiväisestä arjesta. Sellaista epävirallista mentorointia ja sparrausta, omien kokemusten ja näkemysten jakamista.

Vaihtoehtoja on monia. Mitä jos esimerkiksi joka kuun ensimmäinen perjantain pidettäisiin esimieslounas? Siinä ruokailun yhteydessä tulisi jaettua paitsi kuulumisia myös saatua konkreettisia vinkkejä kollegoilta oman johtamistyön ja johtajuuden kehittämiseksi. Jokainen tietysti vastaa itse siitä, miten lähtee vinkkejä tai toisen testaamia toimintatapoja omassa työssä ja tilanteessa soveltamaan, mutta ainakin saisi virikkeitä oman työn ja käytäntöjen kehittämiseen.

Toinen helposti järjestettävissä oleva vaihtoehto on valjastaa organisaation intra, Yammer tai muu vastaava alusta apuvälineeksi tiedon ja käytäntöjen jakamiseen. Esimiehet voivat kysyä ja pyytää uusia malleja ja menetelmiä esimerkiksi tiimipalaverin pitoon ja kollegat voisivat kertoa lyhyesti itselleen ja tiimilleen toimivimmista käytänteistä. Teknisesti helppo toteuttaa, mutta vaatii ehkä osallistujilta enemmän viitseliäisyyttä, sillä useimmille kirjallisen viestin luomiseen ja selkeään ilmaisuun kuluu enemmän aikaa. Mutta tämän vaihtoehdon hyvä puoli on se, että dokumentaatiosta pääsisivät osalliseksi kaikki. Ja linkki lisätiedon lähteille jäisi sekin kaikkien saataville.

Mitä hyötyä ”Vain työelämää” – mallista olisi esimiehille? Sen avulla saisi arvokasta vertaistukea, testattuja ratkaisuvaihtoehtoja myös sellaisilta kollegoilta, joihin ei luontaisesti ole kontaktia tai yhteyttä. Syntyy synergiaa ja parhaimmillaan tuoreita, nykyistä paremmin aikaa ja tavoitetta palvelevia toimintatapoja, jotka voisivat yhdessä jalostuen tulla koko organisaation hyödynnettäväksi.

Miksi sitten sisäinen konsultointikonsepti on vain niin harvoissa organisaatiossa käytössä? Uskon, että ensimmäiseksi syyksi nousee ajattelemattomuus (ei ole edes pysähtynyt miettimään, että joku toinen saattaisi hyötyä omasta oivalluksesta ja kokemuksesta). Toivon, että taustalla ei ole ns. kateusolettamus eli en anna toiselle mitään sellaista, jolla hän saattaisi menestyä minua paremmin työelämän raa’assa pelissä. Kolmas, helpoin syy jättää panostukset hiljaisen tiedon jakamiseen tekemättä on se, ettei siihen löydy aikaa. Ja silti, jokainen meistä hyötyisi siitä muutaman minuutin ajasta, joka yhdessä pohtimiselle voisimme laittaa. Rohkaisen siis sinua ja kollegoitasi pohtimaan, millä keinoin saisitte parhaat käytännöt ja biisit kiertoon. Uusin silmin ja korvin moni toimintatapa saa alleen ihan uusia tuulia.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.