Vahvaksi työyhteisöksi

Johtaminen | 04.05.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Työpäivän päätteeksi kehittämisasiantuntija ja liiketoimintajohtaja kohtaavat keittiön pöydän ääressä. ”Jos saisit toivoa ryhmäsi osalta yhtä asiaa, mitä toivoisit?”, heittää kehittämisasiantuntija kysymyksen puolisolleen ilmaan. Vastaus tulee välittömästi: ”Oma-aloitteisuutta. Sitä, että ihmiset saisivat itsestään ja toisistaan enemmän irti. Että yksilöt ruokkisivat toinen toisiaan. Että työyhteisö vahvistaisi itse itseään.

Tuottavaa työtä tehdään yhteisössä, jossa yhteistyö toimii ja yksilöllä on tilaa toteuttaa itseään. Tämä ei synny sattumalta, vaan vaatii yhteistä työtä. Yhteisöt eivät ole pysyviä eivätkä aina kovin pitkäkestoisiakaan. Tällöin ryhmiltä vaaditaan hyvää itseorganisoitumiskykyä ja yksilöiltä kykyä päästä nopeasti yhteisen tekemisen alkuun. Huipputiimejä ei ole paljon, mutta niiden ylivertaiset aikaansaannokset rohkaisevat ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. Menestys rakentuu suotuisalle kulttuurille, joka perustuu siihen miten me toimimme yhdessä.

Kaikki punoutuu kysymykseen siitä kuinka hyvin osaamme käynnistää yhteisen työskentelyn –kuinka systemaattisesti ja sinnikkäästi kehitämme yhteistyötä, mikä on taitomme nauttia yhteisen tekemisen hedelmistä ja antaa niiden ruokkia itseämme sekä toisiamme. Pregon Vahva työyhteisö -lähestymistapa lähtee sen arvioimisesta missä vaiheessa yhteisö on. Tämän pohjalta tunnistetaan vauhdittavat tekijät. Mitä paremmin yhteisö pelaa yhteen, sitä suurempaa lisäarvoa se tuottaa yhtiölle, yksilölle ja asiakkaalle.

– Kävimme porukalla keskustelun siitä, mitä Prego antaa meille kullekin yksilönä ja miksi haluamme kukin kuulua Pregon yhteisöön. Mehän voisimme kukin toimia myös itsenäisinä yrittäjinä. Tämä keskustelu antoi meille hyviä syötteitä analysoida yhteisön keskeisiä vetovoimatekijöitä. Yhteinen pohdinta ja ideointi asiakkaiden tarpeiden äärellä, mielekäs yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen, uuden luominen yhdessä, erilaisten ihmisten vahvuuksien hyödyntäminen, jaettu huumori ja nauru… nämä tekijät kiinnittävät meidät yhteisöömme ja ruokkivat meitä. Mielenkiintoista oli myös huomata, että jo aiheesta keskusteleminen ja siihen syventyminen vahvisti keskinäistä sidostamme. Omankin kokemuksemme pohjalta haluamme kutsua asiakasorganisaatioittemme työyhteisön mukaan matkalle vahvaksi työyhteisöksi. Tässä kasvutarinassa ei ole häviäjiä!

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.