Vahva johtoryhmä

HR | 27.05.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Kooste aamiaistilaisuudestamme 19.5.2016

Torstaina 19.5.2016 kokoonnuimme Virvon aamiaistilaisuuteen keskustelemaan vahvoista johtoryhmistä ja johtamisen kehittämisestä. Keskustelua vetämässä olivat Virvon johdon konsultoinnin ammattilaiset Ari Himma ja Jari Kostamo.

Ari ja Jari aloittivat tilaisuuden käymällä läpi sairaan johtoryhmän oireita, joista voi huomata, että johtoryhmän kehittämiseksi on tehtävä jotain. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi epäluottamus, sovittamattomat ristiriidat, olematon seuranta ja epäselvä perustehtävä. Aiheeseen johdateltiin keskustelemalla vahvoista ja heikoista johtoryhmistä, mutta keskustelua syntyi myös itse johtoryhmän tarpeellisuudesta.

Käytäntöjen selkeys ja toimiva tiimi

Seuraavaksi käsittelimme tehokkaan johtoryhmän ominaisuuksia. Ari ja Jari esittivät, että vahvan johtoryhmän takana on kaksi keskeistä asiaa: selkeät käytännöt ja hyvin toimiva tiimi. Johtoryhmän työtä ja käytäntöjä tukee aina jonkinlainen johtamisjärjestelmä, jonka mahdolliset ongelmat näkyvät suoraan johtoryhmän toimivuudessa. Vahvalla, selkeästi määritetyllä johtamiskulttuurilla on valtava positiivinen vaikutus koko yrityksen toimintaan.

Johtoryhmän käytäntöjen selkeyttämisen kohteina on viisi asiaa: rooli, tekniset pelisäännöt, kokoustyöskentely, päätöksenteko ja seuranta. Johtoryhmän roolin selkeyttäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta koko tiimillä olisi yhtenevä ymmärrys johdon tärkeimmistä painopisteistä. Tekniset pelisäännöt koskevat etenkin johtoryhmän agendaa ja sen hallintaa sekä tehtyjen päätösten kirjaamista ja seurantaa – käsitelläänkö agendassa oikeita asioita, kirjataanko päätökset ylös ja seurataanko johtoryhmässä näiden päätösten toteutumista? Myös päätöksenteon selkeys on tärkeää, jotta vältytään tilanteilta, joissa kukaan ei ole kartalla siitä, mitä päätettiin.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Hyvin toimivan tiimin välttämättömyydestä Ari ja Jari jatkoivat johtoryhmästä johtotiimiksi -mallin avulla. Malli esittää johtoryhmätyötä edistävät seikat askeleina, jotka rakentuvat luottamuksesta, erilaisuudesta, sitoutumisesta, vastuunotosta ja tuloksista. Lopussa Ari ja Jari esittelivät vielä käytännön etenemismallin johtoryhmätyön kehittämishankkeen aloittamiseksi. Se alkaa aloituskeskustelulla, jatkuu taustatiedon hankinnalla ja kehityskohteiden kiteyttämisellä, etenee johtoryhmän valmennukseen ja päättyy yhteenvetoon ja lupauksiin muutoksista. Johtoryhmän kehittämisen taustamateriaalina käytetään esimerkiksi haastatteluja, 360-arviointeja sekä toimintatyyli- ja tiimirooliarviointeja.

Kiitos osallistuneille aktiivisesta keskustelusta!

 

Jemina Myllys

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.