Tuuppaamalla johtaminen

Johtaminen | 02.11.2015

Kirjoittaja Azets Finland

Jotta toimintamme kehittyy, on jatkuvasti tehtävä asioita uudella tavalla, enemmän, nopeamminkin. Kyse ei enää ole siitä, että tässä olisi jotain poikkeuksellista tai ainutlaatuista, vaan sama tarve koskettaa kaikkia organisaatioita, meitä kaikkia. Se mikä näyttää olevan ainutlaatuista, on kyky toimeenpanna ketterästi. Tuntuu että meillä pitäisi olla ennalta varattuna aikaa toimeenpanolle, myös sellaiselle, josta emme vielä tänään tiedä. Ja koska sitä ei ole, kipuilemme.

Miten helpottaa toimeenpanoa maailmassa, jossa kaikilla on kiire ja liikaa tekemistä jo nyt? Tarvittaisiin joku tuuppaamaan eteenpäin. Tekemään uudella tavalla tekeminen helpoksi.

Onneksi tieteentekijät ovat tulleet apuun, tällä kertaa käyttäytymistieteiden kentältä. Tuuppaus, nudging, on tieteenala, joka tutkii sitä, miten yksilön käyttäytymistä voidaan ohjata haluttuun suuntaan ja parempiin valintoihin tiedonjaon, ryhmäpaineen ja helppouden avulla. Nudge-tarkastelu liittyy laajemmin haluun ymmärtää ihmisten käyttäytymistä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Olennaista on, että tuuppaus rakentuu myönteisiin ohjureihin. Se ei rajoita, rankaise tai ohjaa taloudellisin intressein. Helpoimmat esimerkit ovat valintatilanteista: Kun ravintolan menulistalla tarjotaan ensin terveellisempiä vaihtoehtoja, niitä tilataan enemmän. Kun varainkeruussa kerrotaan kuinka paljon naapurit lahjoittivat, kasvaa yksittäisen lahjoituksen suuruus.

Entä jos ottaisimme tuuppauksen johtamisen työkaluksi ja toimeenpanon tueksi? Tekisimme uudella tavalla tekemisen helpoksi ja sosiaalisesti suotavaksi. Madaltaisimme kynnystä tehdä ”oikea” valinta. Käytännössä se tarkoittaa vastaan menemistä, huolellista ja kutsuvaa viestintää, tekemisen helpottamista, asioiden kiinnittämistä jo olemassa olevaan tekemiseen. Tuttua ja silti käyttämätöntä potentiaalia.

Ensimmäinen askel on oivallus: ”Teen toivotulla tavalla tekemisen toiselle helpoksi. Tämä on minun roolini. Minä olen tuuppari.”

Aloitetaan siitä.

Kirjoittaja on Pregon perustajapartner

Nora Ojala

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.