Teknologian muutosvoima työelämän ongelmien ratkaisussa

HR | 20.09.2019

Kirjoittaja Riitta Oinonen

HS:n tällä viikolla uutisoima Mol.fin uudistus lupaa mullistaa suomalaisen työelämän. Lupaus on mittava ja toiveita herättävä. Voisi toki myös ajatella, että sivuston uudistus sinällään ei muuta työelämää, vaan työelämä muuttuu ja edellyttää myös palveluiden uudistamista.

Mol.fi:n seuraaja, uusi Työmarkkinatori.fi tavoittelee urheasti kohtaanto-ongelman korjaamista. Tarve ja tekijä eivät ongelman nimen mukaisesti aina kohtaa, vaikka molemmat olisivat olemassa. Silloin kun kohtaanto-ongelma liittyy työtä hakevan osaamispuutteisiin kuten ammatillisen osaamisen vanhenemiseen tai teknologiataidottomuuteen, voi Työmarkkinatori.fi  arvatenkin auttaa hakijaa havaitsemaan osaamisensa aukot ja antaa ehdotuksia askeleiksi kehittymiselle ja etenemiselle. Tämä edellyttänee, että puute osaamisessa on riittävän selkeä ja siihen on olemassa kurssi tai koulutus. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten työmarkkinatori.fi:n digitaalinen uraohjaaja pystyy huomioimaan erilaisten tekijöiden/yksilöiden osaamisvajeet. Mikä on ehdotus työttömälle tutkijalle, entä työttömälle b2c-myynnin ammattilaiselle. Entä millaista urapolkua tai peräti urasiirtymää hahmotellaan nykytyössä puutuneelle ja muutosta haikailevalle terveydenhuollon, asiakaspalvelun tai vaikkapa painotyön ammattilaiselle.

Työmarkkinatori.fi:n asetelma korostaa työtä hakevan vastuuta muotoilla osaamistaan työtä tarjoavan vaateisiin ja tarpeisiin. Yksilön vastuu osaamisensa pitämisestä ajan tasalla onkin työn murroksen kyydissä koko ajan korostuneempi. Organisaatioilla on tärkeä rooli työntekijöiden kouluttamisen tukemisessa ja osaamisen kehittämisessä, mutta suurin vastuu omasta osaamisesta on yksilöllä itsellään. Tutkimusten mukaan yrityksillä ja organisaatioilla on haasteita tulevaisuuden osaamisvaatimustensa määrittelyssä ja kuvaamisessa, eivätkä vastaavat haasteet varmasti ole vieraita työntekijöillekään. Jo pelkästään sen tiedostaminen, mitä olisi osattava ollakseen työmarkkinakelpoinen, voi olla työn takana. Työn muutoksen eräs selkeä elementti on myös se, että ammattiosaamisen lisäksi yksilön metaosaaminen korostuu – millä taidoilla tukea omaa menestystä ja selviytymistä työelämässä. Etenkin asiantuntijatyössä tulevaisuudessa työntekijä vastaa siitä, että työvälineet (henkiset ja fyysiset), ovat kunnossa, ja työnantaja tai alusta jolla yksilö työskentelee mahdollistaa työn tuloksen tuottamiseen tarvittavat aineettomat tai aineelliset työvälineet. Löytyykö tämän kaiken tueksi ja taustavoimaksi tekoäly, joka kykenee konsultoimaan kehittymispolkujen tunnistamisessa?

Odotuksia nostattavaa luettavaa uutisessa on myös kumppanuuksien korostaminen. Haaste nivoa kaupalliset toimijat ja muut tahot saumattoman yhteistyön sekä vaivattoman tiedon löydettävyyden ja ajantasaisena pysymisen merkeissä on varmasti suuri. Tälle megaluokan hankkeelle toivoo menestystä varmasti koko suomalainen työelämä.

Tämän blogikirjoituksen sinulle kirjoittivat rekrytiimin Krista Leppänen, Janne Laaksola, Taru Sievänen, Heidi Aalto ja Riitta Oinonen / Azetsin rekrytointipalvelut.

Kirjoittajasta Riitta Oinonen

Business Owner, Recruitment Services, Azets