Onko osakeyhtiösi ennakkovero tarkistettu?

Taloushallinto | 14.06.2017

Kirjoittaja Outi Hämäläinen

Ennakkovero kannattaa jatkossa tarkistaa ajoissa, koska laki muuttuu pian. Osakeyhtiöt ovat voineet maksaa ennakkoveron täydennysmaksua ilman korkoa neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen eli samaan aikaan, kun veroilmoitus on pitänyt jättää. Ennakkoverot on ehkä tarkoituksella haettu tilikaudella pieniksi, koska ei ole haluttu maksaa verottajalle yhtään ylimääräistä etukäteen tai tilikauden tulos on odotettua parempi. Tällöin yhtiö on voinut oma-aloitteisesti täydentää riittämättömiä ennakoitaan tilisiirrolla verottajalle. Ennakkoveron täydennyksen neljän kuukauden korotonta maksuaikaa ovat hyödyntäneet monet osakeyhtiöt, mutta 1.11.2017 alkaen tämä mahdollisuus poistuu.

Jäännösverolle korkoa 1.2. lähtien

Lain muutoksen myötä 1.11.2017 alkaen osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien, kuten yhteismetsien, jäännösverolle alkaa kertyä korkoa tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta. Käytännössä jos osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi, niin tilikauden jäännösverolle alkaa kertyä korkoa 1.2. lähtien. Aiemmin korkoa alkoi kertyä vasta 1.5. alkaen. Uutta säännöstä sovelletaan ensin vain osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien kohdalla ja vuotta myöhemmin eli 1.11.2018 se laajenee koskemaan liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiesten ennakkoveroja.

Lisäennakoiden maksutapa muuttuu

Myös lisäennakoiden maksutapa muuttuu, kun verotusmenettelylaista kumotaan ennakon täydennysmaksua koskevat säännökset. Osakeyhtiö voi jatkossakin maksaa lisää ennakoita vielä tilikauden päättymisen jälkeen, mutta ensin on haettava verottajalta muutosta ennakoihin. Pelkkä oma-aloitteinen tilisiirto ei enää riitä. Yhtiö voi pyytää muutosta ennakkoveroihin verotuksen päättymiseen saakka. Osakeyhtiöillä verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen.

Ennakkovero kannattaa tarkistaa ajoissa

Ennakkoverojen suunnittelu on ennenkin ollut tärkeää yrityksen kassavirran kannalta. Kun ennakoita on maksettu tasaisesti ja riittävästi tilikauden aikana, ei yritykselle ole tullut suurta jäännösveroa, joka voisi aiheuttaa kassaongelman. Toisaalta ennakoita ei ole kannattanut maksaa liikaa, jotta yritykselle tuleva raha saadaan mahdollisimman hyödylliseen käyttöön. Jos yrityksen kassatilanne on ollut hyvä, ei ennakkoveroihin ole ehkä kiinnitetty erityisemmin huomiota. On vain maksettu verottajan määräämä ennakko miettimättä, onko se liian suuri tai liian pieni. Lain muutoksen jälkeen jokaisen olisi hyvä ajoissa tarkistaa ennakkoverojen sopiva määrä.

Nyt onkin tärkeää keskustella oman taloushallinnon asiantuntijan kanssa ennakoivasti yrityksen kuluvan tilikauden tilanteesta, ennakkoverojen riittävyydestä ja muista tulevista tarpeista. Pidetään yhteyttä!

post author

Kirjoittajasta Outi Hämäläinen

Business Controller, Azets, Lappeenranta.