Talousjohtaja yritykseesi osa-aikaisesti

Taloushallinto | 11.09.2019

Kirjoittaja Outi Hämäläinen

Talousjohtajan tai talouspäällikön osaamisesta on yritykselle hyötyä monissa eri tilanteissa, mutta aina ei ole tarpeellista tai kustannustehokasta palkata yritykseen täyspäiväistä talousjohtajaa. Talousjohtajan tärkein tehtävä on auttaa yritystä menestymään olemalla toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa taloudellisella osaamisellaan. Lisäksi talousjohtaja pitää huolen talousraportoinnista, budjetoinnista, talousprosessien sujuvuudesta sekä näiden kehittämisestä. Myös yritysjärjestelyt ja muut muutokset ovat talousjohtajan vetämiä projekteja.

Talousjohtaja palveluna on joustava ratkaisu

Talousjohtajapalvelu eli ulkoistettu talousjohtaja tai talouspäällikkö sopii erityisesti yrityksille, jotka eivät tarvitse kokoaikaista taloustukea. Talousjohtajapalvelua on saatavilla yrityksen tarpeiden mukaan joko säännöllisin väliajoin eli jatkuvana palveluna tai projektiluontoisesti. Ulkoistettu talousjohtaja voi auttaa yritystä tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa kuten raportoinnin uudistus, järjestelmänvaihdostilanteet, yrityksen elinkaaren käännöskohdat tai talousjohtajan eläköityminen. Jatkuvaan talousjohtajapalveluun voi kuulua esimerkiksi talousraporttien tulkinta ja analysointi, varojen hallinta, budjetointi ja ennustaminen sekä johdon päätöksenteon tuki kuukausittain tai tarvittaessa muulla yritykselle parhaiten sopivalla rytmillä.

Miten talousjohtajapalvelu toimii? Talousjohtajapalvelu alkaa aina starttipalaverilla, jossa käydään läpi yrityksen taustat ja tarpeet. Jokainen yritys on aina omanlaisensa. Yrityksen johdon kanssa keskustellaan yrityksen historiasta, tulevaisuuden näkymistä ja toimialan erityispiirteistä. Kuuntelemme tarkkaan ja kysymme oikeat asiat eli asiat, joista asiakas ei välttämästä muista tai osaa automaattisesti kertoa. Palaverissa esille tulleiden tarpeiden perusteella määritellään yhdessä palvelun tavoitteet, laajuus ja kesto. Näihin palataan ja näitä tarkastellaan projektin aikana tilanteiden muuttuessa. Moni projektiluontoisena alkanut palvelu voikin muuttua jatkuvaksi.

Talousjohtajan palvelut sujuvasti myös etänä

Tapaamiset talousjohtajan kanssa voidaan järjestää kasvotusten, mutta nykyaikaiset sähköiset välineet mahdollistavat talousjohtajatuen myös etänä. Talousjohtaja voi osallistua palaveriin videopuhelun välityksellä ja saada analysoitavat reaaliaikaiset tiedot suoraan sähköisistä järjestelmistä. Osana talousjohtajapalvelua meillä on käytössämme useita raportointivälineitä, joilla yrityksen lukuja voidaan analysoida ja tulkita yhdessä johdon kanssa. Lisäksi yrityksen johto voi saada talousjohtajalta videon tai muun viestin, jossa on analysoitu tärkeimmät kohdat yrityksen talousraporteista. Videoiden ja viestien avulla yrityksen johto voi käydä asiat läpi itselleen parhaiten sopivana aikana tai vaikkapa mökiltä käsin.

Keskeiset hyödyt: objektiivinen näkökulma ja uudenlaiset ideat

Osaako ulkopuolinen talousjohtaja auttaa? Moni yrityksen omistaja saattaa pohtia, miten ulkopuolelta tuleva talousjohtaja osaa heitä auttaa, kun hän ei ole sisällä yrityksen nykyisissä toimintatavoissa. Juuri ulkopuolisuus on kuitenkin etu, koska silloin talousjohtaja katsoo yritystä ja tilannetta objektiivisesti ja hän uskaltaa tarvittaessa ehdottaa rajujakin muutoksia toiminnan kehittämiseksi. Monessa yrityksessä asiat tehdään samalla tavalla kuin ne on tehty viimeiset kymmenen vuotta, mutta maailma ympärillä muuttuu koko ajan ja tässä muutoksessa on pysyttävä mukana, jotta yritys voi menestyä. Ulkoistetun talousjohtajapalvelun keskeisin hyöty on objektiivinen näkökulma ja uudenlaiset ideat yrityksen menestykseen.

Meillä Azetsilla asiantuntijamme tarjoavat talousjohtajan osaamisen käyttöösi, joten otathan rohkeasti yhteyttä.

Kirjoittajasta Outi Hämäläinen

Business Controller, Azets, Lappeenranta.