Kannustepalkki­ot valuvat usein hukkaan

HR | 09.12.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Palkitsemisen kokonaisuus viestii yrityskulttuurista, johtamisesta ja asetetuista tavoitteista. Näiden pitäisi olla samassa linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Jotta palkitsemisen kokonaisuus on harkittu, tulisi se olla johdonmukainen kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet tukevat organisaation perustehtävää ja sen tavoitteita. Kokonaispalkitsemisen tulisi myös olla jonkun vastuulla, jotta sitä ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan muuttuvia tilanteita. Palkitsemisstrategian tarkoituksena on toimia näiden asioiden pohdinnan tukena ja tuloksena ja ilmentää organisaation tahtotilaa palkitsemisessa.

Palkitsemisen tavoitteena on ohjata toimintaa ja saada työntekijät tekemään haluttuja asioita. On siis syytä kysyä, ohjaavatko käytössä olevat palkitsemisen elementit oikeaan suuntaan. Tutkimuksemme mukaan vain yksi kuudesta työnantajasta oli suunnitellut palkitsemisen kokonaisuutena. Myöskään työntekijät eivät kokeneet palkitsemista suunnitelluksi – käytännöt olivat muovautuneet matkan varrella, eikä kokonaisuus ollut kenenkään hyppysissä. Palkitsemiseen sijoitetun pääoman tuotto oli pahimmillaan pyöreä nolla.

Asiantuntijamme Maria Setälän kirjoitus Talouselämä-lehdessä ilmentää hyvin kuinka palkitseminen on harkittua ja strategiaa tukevaa vain harvassa yrityksessä. Palkitseminen ei ole kannustavaa tai aidosti motivoivaa. Lue koko juttu talouselämä.fi:ssä.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.