Talent Management

HR | 16.12.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Tämän päivän työelämä nojaa vahvasti asiantuntijuuteen, jolla organisaatio saavuttaa tavoitteensa ja työntekijä varmistaa paikkansa uramarkkinoilla. Tässä tilanteessa on olennaista tunnistaa keinot osaajien tunnistamiseen, kehittämiseen ja sitouttamiseen. Henkilön osaaminen ei yksistään tuo tulosta, vaan motivaatio ratkaisee. Sitouttamalla henkilöstö yhteisen tavoitteen tuottamiseen saa ihmeitä aikaan: innostunutta ilmapiiriä ja tervehenkistä organisaatiokulttuuria, tekemisen meininkiä ja tulosta!

Päästäänkö sinun organisaatiossasi kyseiseen tilaan? Vai pitäisikö jonkun muuttua? Mitkä ovat teidän Talent Management-käytäntönne? Ovatko käytännöt olemassa, mutta tietojärjestelmät eivät taivu datan käsittelyyn? Miten suoritusta ja osaamista johdetaan?

Talent Management – avoin prosessi vai rajattua tietoa?

Virvo on teetti taannoin opinnäytetyön, jossa paneuduttiin Talent Managementin soveltamiseen osana organisaation strategiaa ja johtamista kuudessa yrityksessä. Lisäksi työssä tunnistettiin parhaita käytäntöjä Talent Managementin toteuttamiseen.

Talent Management voidaan ulottaa koko henkilöstöön tai avainosaajien tunnistamiseen, kehittämiseen ja seuraajasuunnitteluun. Lisäksi voidaan erikseen määritellä ns. High Potential-henkilöitä, joihin tutkimusten mukaan on todettu kuuluvan n. 1-5 % työntekijöistä. On myös tehtävä päätös prosessin avoimuudesta: pidetäänkö talentit vain HR:n ja esimiesten tiedossa, kerrotaanko talentiksi valitsemisesta henkilöille itselleen vai julkistetaanko talent-ohjelma intrassa kehittymismahdollisuutena koko henkilöstölle. Avoimuuden edellytyksenä on kriteerien tarkka määrittely, tiedottaminen ja päivittäminen. Erään opinnäytetyöhön haastatellun mukaan Talent Management-prosessin taustalla on positiivinen ihmiskäsitys: kaikkien työpanosta arvostetaan ja kaikkia tarvitaan, oli sitten kyseessä vahva osaaja, asiantuntija tai perussuorittaja.

Järjestelmistä tukea Talent Managementiin

Modernit käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät tukevat Talent Management -prosessin toteuttamista. Markkinoilta löytyy lukuisia vaihtoehtoja, joista organisaatio voi valita omansa käyttötarpeen ja prosessin mukaan. Tarjolla on järjestelmiä, jotka sisältävät Talent Managementin lisäksi osioita mm. rekrytointiin, osaamisten ja koulutusten hallintaan, tavoiteasetantaan ja suorituksen arviointiin. Lähtökohtana on koko työsuhteen elinkaaren sisältävä järjestelmä, jota jalostetaan Talent-prosesseihin liittyvillä sisällöillä. Valintaa ohjaavat liiketoimintalähtöisen HR-strategian luotaamat painopistealueet, jotka linkitetään organisaation HRIT Roadmap-strategiaan ja siihen mahdollisesti liittyvään vaiheistukseen.

Mitä huippusuorittajat tarvitsevat sitoutuakseen?

Kun Talent Management-prosessille on luotu toimivat puitteet, on aika keskittyä itse talentteihin. Mitä huippusuorittajat tarvitsevat organisaatioon sitoutuakseen? Omassa esimiestyössäni olen törmännyt urasuuntautuneisiin huippusuorittajiin, jotka kehittymismahdollisuuksia punnitessaan odottavat myös työnantajan aktiivista panosta urapolkujen määrittelyssä. Myös hyvät palautekäytännöt ovat kunniassaan (instant recognition). Kiitos-sanaa ei voi viljellä liikaa!

Opinnäytetyössä tärkeimmiksi Talent Management-alueen kehityskohteiksi tunnistettiin mm. proaktiivisuus, aiheesta tiedottaminen, HR-prosessien selkeyttäminen, HR-järjestelmien laajentamistarpeet ja brändin vahvistaminen. Runsaasti tietoa sisältävässä yhteiskunnassa on riskinä samankaltaistua ja seurata muiden organisaatioiden esimerkkiä tunnistamatta oman yhteisön ja markkinan erityispiirteitä. Siispä käytännöt jakoon, mutta oma luovuus kukoistamaan!

Ja jos oma aika ja osaaminen uhkaavat loppua kesken, Virvon asiantuntijat tulevat mielellään apuun, avustamaan mm. Talent Management – HR-prosessien kehittämistyössä ja jalkauttamisessa, osaamiskarttojen laatimisessa, esimiesten kouluttamisessa, järjestelmävalinnoissa jne. Tapaamisiin!

Tuire Katajamäki
Tuire on henkilöstökonsultoinnin ja projektijohtamisen ammattilainen, erikoisosaamisalueena henkilöstöprosessien toteuttaminen ja tuottavuuden parantaminen tietojärjestelmien avulla. Tuirella on myös usean vuoden kokemus esimiestehtävistä.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.