Tahtoa, toimeenpano­kykyä ja tulosta

HR | 24.10.2016

Kirjoittaja Azets Finland

Missä on tahtoa, sillä on keinoja – tätä partioliikkeen perustaja lordi Baden-Powellin sanontaa (”Where there is a will, there is a way”) siteeraa usein myös suomalainen varttuneempi nobelisti Martti Ahtisaari rauhanneuvottelupuheissaan. Usein työelämässä suorituksen yhteydessä puhutaan motivaatiosta, kipinästä ja palosta lähteä liikkeelle, aikeesta tehdä jotain. Mutta samaan aikaan tulisi muistaa puhua sinnikkyydestä, sisusta eli varsinaisesta toimeenpanoa tukevasta tahdonvoimasta eli volitiosta.

Motivaatio on tyypillisesti vaikeasti konkretisoitavissa oleva henkilökohtainen käsite sisäinen tuli. Volitio sen sijaan on tietoinen tahtoon perustuva päätös sitoutua jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Metaforisesti voisi sanoa, että motivaatio vastaa ihastumista ja rakastumisen tunnetta kun taas volitio tahtoa sitoutua ja jakaa loppuelämä rakkauden kohteen kanssa.

Mitä merkitystä volitiolla sitten on työssä ja työelämässä? Useimmat meistä ovat huomanneet, kuinka huonosti keppi ja porkkana toimivat motivaattoreina. Ainakaan pitkäkestoista, aitoa sisäistä tahdonvoimaan niillä ei saada aikaan. Motivaation ja tahdonvoiman välissä on vielä yksi tekijä, intentio, aikomus.

Tutkijat Sumantra Ghoshal ja Heike Burch ovat jo reilu 10 vuotta sitten julkaisseet viisi askelta, joilla toimeenpanokykyä ja tahdonvoimaa voi vahvistaa.

1. Auta henkilöä kuvaamaan ja kuvittelemaan tavoitteensa, pyrkimyksensä kohde. Sillä tavoin aktivoidaan tunnetiloja, mikä parhaimmillaan toimii muistuttajana ja ankkurina toimeenpanovaiheessa.
2. Rohkaise ja haasta henkilö kohtaamaan ja käsittelemään tavoitteen saavuttamiseen mahdollisesti liittyvää epätietoisuutta. Jokaisella tulisi olla selkeä käsitys niistä riskeistä, jotka voivat realisoitua, jos tavoitteen saavuttamiseen johtavat toimenpiteet tai itse tavoitteen saavuttaminen jäävät toteutumatta.
3. Sparraa henkilöä valmistautumaan vastoinkäymisiin. Älä aliarvioi mahdollisia sudenkuoppia ja haasteita ylikorostamalla koituvia etuja ja hyötyjä. Henkilön on saatava realistinen ja rehellinen kuva tekijöistä, joissa hänen on ponnisteltava omien resurssiensa ylärajoilla. Tällä tavoin vältetään se, että henkilö menee ”tukkoon” – ja edesautetaan, että hänellä riittää voimavaroja ponnistella tavoitteen saavuttamisen loppuun asti.
4. Laajenna ja rikastuta keinovalikoimaa. Anna vapaus valita tekemisen tapa – se on kriittinen sitoutumista edistävä tekijä.
5. Tee napakka ja yksityiskohtainen sopimus missä ja miten hyväksyttävää lopputulosta arvioidaan. Kun henkilö on sitoutunut saavuttamaan tavoitteensa, voi joskus olla riski, että hänen tekemisensä menee ”yli”, ei hän ei huomaa tai tiedä mikä on ”riittävästi”. Toki tavoitteen ylittäminen on työelämässä toisinaan haluttua ja suotavaa, mutta sitoutumista ja tahdonvoimaa punnittaessa on parempi tiedostaa alisuorituksen hälytysraja sekä hyväksyttävän suorituksen kriteerit ja pitää näistä molemmin puolin kiinni.

Entä sinä – mitkä ovat sinun parhaat keinosi ylläpitää omaa tahdonvoimaasi tiukan paikan tullen?

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.