Sopimisen taito

Johtaminen | 21.06.2022

Kirjoittaja Nora Ojala

Edessä on kesäkausi ja sen jälkeen tiedossa työntäyteinen syksy – sen tiedämme jo varmasti. Perustyön rinnalla tulee syksy tuomaan eteen tilanteita, joissa on tarpeen kaivaa työkalupakista esiin väline, jota osa meistä on käyttänyt vähemmän, jos lainkaan.

Valmistaudu henkisesti paikallisen sopimisen laajenemiseen

Työmarkkinakentän liikkeet ovat parin viime vuoden aikana – osin työnantajien osin työntekijöiden toimien johdosta – kuljettaneet meidät tilanteeseen, jossa sopiminen yhteisistä asioista tulee paljon lähemmäs arkea, kun mihin aiemmin on totuttu. Vuosikymmeniä vallalla olleessa mallissa sopimisen hoitavat sopimisen ja neuvottelemisen ammattilaiset ja heidän työnsä tuloksista nautitaan tai kärsitään suuren joukon voimin. 

Nyt näyttää siltä, että paikallinen sopiminen tekee yhä laajemmin tuloaan. Ei ehkä ihan siinä mittakaavassa kuin vielä hetki sitten uumoiltiin, mutta joka tapauksessa ja myös henkisellä tasolla. Täysin uudesta asiasta ei tokikaan ole kyse sillä esimerkiksi työaikojen, saldojen käyttämisen, lomien ajankohdan sekä omailmoitteisten sairauksien kohdalla paikallisen sopimisen työkalua on käytetty pitkään useissa organisaatioissa.

Nyt kuitenkin yhä monimutkaisemmat asiat saattavat olla tulossa työnantajan ja -tekijän paikalliseen pöytään. Siihen samaan pöytään, jossa olisi tahtotila juoda seuraavana päivänä iltapäiväkahvit hyvässä hengessä.

Neuvotteluihin kannattaa orientoitua

Onkin aika ryhtyä orientoitumaan neuvotteluihin ja sopimiseen, ja samalla muistaa sopimisen ammattilaisten nyrkkisääntö:

"Sopimus on hyvä silloin kun kumpikaan osapuoli ei ole täysin tyytyväinen lopputulokseen."

Sopimisessa ei siis ole kyse voittamisesta tai kilpailusta vaan kyvystä ymmärtää toisen osapuolen kriittisimmät tarpeet, kommunikoida itselleen merkityksellisimmät tekijät ja taidosta sovittaa nämä yhteen. Tarvitaan siis selkeyttä, päättäväisyyttä, joustavuutta sekä ennen kaikkea arkijärkeä.

HR-osaaja: ota haltuun työehtosopimukset

Sopimuskenttä on laaja käsittäen mm. kauppasopimukset, urakkasopimukset, vuokrasopimukset, työsopimukset ja työehtosopimukset. Suomessa n. 2,6 miljoonan työssäkäyvän arkeen eniten näistä vaikuttavat työsopimukset ja työehtosopimukset. Työkenttämme laajimmat linjavedot tehtäneenkin tulevana syksynä edelleen työehtosopimus-työkalun kautta. Työkalun, joka jokaisen HR-osaajan on tarpeen tuntea ja ymmärtää riittävän hyvin. 

Katso webinaaritallenne Työehtosopimusoikeuden perusteista

Syksyyn orientoitumista tukemaan järjestimme webinaarin Työehtosopimusoikeuden perusteista, jotta HR-vastuulliset, linjaajat ja päättäjät voivat palautella mieliin erilaiset sopimustyypit sekä sopimuksen mukanaan tuomat vastuut ja oikeudet. Sillä tässäkin teemassa tieto – joka toisinaan luo tuskaa – on hyvä pohja oman sopijaroolin hahmottamiselle.

Lataa työehtosopimusoikeuden perusteet tallenne.jpg

Jos törmäät omassa organisaatiossasi mutkiin sopimisen äärellä tai kaipaat sparrausta sopimustenne tulkinnassa, Lakipalvelumme osaajat auttavat mielellään. Heihin saat yhteyden suoraan sähköpostitse lakipalvelut@azets.com 

Kirjoittaja työskentelee organisaatioiden murrospaikoissa johdon ja esihenkilöiden tukena sekä edistämässä sitä, että koko yhteisö onnistuu yhdessä. 

post author

Kirjoittajasta Nora Ojala

Senior Manager, Consulting, Azets. Nora on toiminut johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäjänä viimeisen 15 vuoden ajan, toimien samanaikaisesti esimies- ja liiketoimintavastuutehtävissä. Noran osaamisalueita ovat myös organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen. Johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen, muutoksen johtaminen.