Skaalautuvat HR-asiantuntijaresurs­sit vastaavat asiakkaan tarpeeseen

HR | 02.06.2020

Kirjoittaja Mikko Reittonen

Kun olen kertonut HR-palveluistamme asiakkaille, on minulle joskus sanottu, että kaikkea sitä tarjotaankin ja lyöty luuri korvaan. Kertooko se siitä, että ei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan miten asioita voisi toisinkin tehdä. Moni näet ajattelee, että HR-asiantuntijan pitää olla omilla palkkalistoilla ja kokopäiväinen resurssi sillä eihän muuten voi tuntea talon tapoja ja henkilöstöä. Tosiasiassa ei henkilöstö HR-asiantuntijaa näe eikä tapaa häntä välttämättä edes viikottain, vaikka hän paikan päällä olisikin. Yksi syy miksi osa HR-tehtävistä tai kehitysasioista saattaa jäädä tekemättä voi olla se, ettei ehditä pysähtyä suunnittelemaan ja miettimään MITÄ-MISSÄ-MILLOIN pitää tehdä. 

Armeijassa edettiin joissakin tilanteissa parasta mahdollista vauhtia, joka ei tarkoittanut välttämättä, että juostiin, vaan tilannenopeus piti huomioida. Kun suunnitellaan reitti hyvin, päästään määränpäähän tai välipysäkeille ryntäilemättä ja hallitusti. Asiakkaalla tapahtuva HR-palvelu mahdollistaa tällaisen etenemisen. HR-asiantuntija voi tehdä osan päivittäisistä operatiivisista asioista ja samalla kehittää suunnitelmallisesti liiketoimintaa. MITÄ HR asiantuntija tekee - juuri sitä työtä mitä asiakas tarvitsee ja haluaa, MISSÄ - juuri siellä missä on tarve olla, asiakkaan tiloissa tai etänä, MILLOIN - juuri silloin kun asiakas sitä tarvitsee, HR-asiantuntijaresurssi on skaalautuva ja ajankäyttö muuttuu tarpeiden muuttuessa. 

Teollisuudessa tai kausiluonteisessa työssä on monesti hiljaisempia hetkiä tuotannossa. Silloin olisi hyvä tilaisuus kehittää ja viedä suunnitelmia eteenpäin. Kun tulee se hiljaisempi hetki, pystytään se heti hyödyntämään tai sitten jopa niin päin, että tuo hiljainen hetki voidaan suunnitella oikeaan ajankohtaan. Lisätään osaamista, päivitetään prosesseja, hyödynnetään erilaiset tuet koulutuksissa, pidetään lomia tai muita vapaita. Näin koulutusvajetta ja osaamisvajetta saadaan kurottua umpeen tai kehitetään työhyvinvointia ja johtamista. Ennen kaikkea hallitaan tilanne, ollaan ohjaamassa, kuskin paikalla ei matkustajana. 

Hybridimalli toimii myös HR-palveluissa

Kyllä nykyisin pitää olla hybridimalli? Oli sitten kyse koronarajoitusten purkumallista tai automallista tai vaikka sitten HR-palvelumallista. Automallissa hybridillä haetaan askelta nykyaikaan ja vastuuta ympäristöstä. Koronarajoitusten purkamisessa se tarkoittaa että tehdään samoja asioita kuin ennenkin mutta vastuullisesti toisella tavalla. HR-palveluissa se tarkoittaa askelta nykyaikaan ja vastuullista asioiden tekemistä ja kehittämistä osin paikan päällä asiakkaan luona ja osin etätyönä. Toinen asiakas haluaa operatiivisten asioiden hallitsemista ja tekijää jokapäiväisten rutiinien hoitamiseen. Toisella asiakkaalla tarve voi olla itsenäisen kehittäjän roolissa. Yhteistä on sparraus ja yhteistyö johdon, esimiesten, henkilöstönedustajien ja valtuutettujen kanssa sekä lakisääteisistä asioista huolehtiminen. Tällainen hybridimalli on meille tuttu jo vuosien ajalta, koronaetätyö ei tuonut asiakkaalla olevan HR-asiantuntijan työhön tältä osalta mitään mullistavaa uutta.

Toisinaan, ainakin ennen koronakokemuksia, HR palvelun tuottamista osittain etänä on pidetty hankalana tai sen ei ole uskottu toimivan. Itse olen toteuttanut eri asiakkailla HR-hybridimallia jo viitisen vuotta ja se on toiminut hyvin. Palvelumalli sopii erityisen hyvin organisaatioihin, joissa toimipaikkoja on useita. Etänä voi hoitaa monen paikkakunnan operatiivisia-  tai kehitysasioita saman päivän aikana ja olla yhteisissä palavereissa. Paikan päällä toimipaikoissa tavataan henkilöstöä ja verkostokumppaneita, luodaan suhteita ja edistetään asioita. Kone tekee ja ihminen ajattelee, on Azetsin yksi slogan. Lisäisin tähän vielä HR-palvelun näkökulmasta, että tekniikka mahdollistaa etätyön, kone tekee ja ihminen ajattelee. 

Yhteistoiminta on toivottavasti ottanut askeleen eteenpäin viime aikoina. Ollaan erillään – yhteistoiminta korostuu – sitä halutaan. Halutaan yhteisiä sääntöjä, miten toimitaan esim. etätöissä, neuvotteluissa, tapaamisissa, miten tiedotetaan, miten tuetaan toisiamme, yhteinen vastuu korostuu ja yksilön vastuu lisääntyy etätöissä. Pysytään asian ytimessä, tehostetaan toimintaa, dokumentoidaan asioita, jotta niihin voi tukeutua myöhemminkin ja löytää työkaluja arkeen. Kokeillaan myös vapaamuotoisempia tapaamisia virtuaalisesti. Huolehditaan työhyvinvoinnista. Kaikki tuo on tyypillistä MITÄ-MISSÄ-MILLOIN toimintaa HR-asiantuntijan tehtävissä. 

Mitä HR-palvelu asiakkaalla on?

HR-palvelu asiakkaalla on siis sitä työtä, mitä asiakas tarvitsee. HR-palvelu toteutetaan siellä, missä tarvitsee ja silloin kun tarvitsee. Tarve voi muuttua sitä mukaan, kun asioita saadaan kehitettyä tai asiakkaan toimintaympäristö muuttuu. Työpisteitä voi olla monia asiakkaan luona tai etänä ja HR palvelun tarve skaalautuu tarpeiden mukaan. 

Monesti asiakasyhteistyö alkaa HR-kartoituksella, jonka lopputuloksena on selkeä yhteenveto kehityskohteista sekä kehityskohteiden priorisointi. Konkreettinen yhteenveto toimii projektisuunnitelmana HR:n kehittämiselle ja palvelun tuottamiselle. 

Sen lisäksi mitä HR-asiantuntijan rooliin kuuluu, hän voi käyttää Azetsin muita palveluita apunaan tai lisäpalveluna. Tyypillisiä tällaisia palveluita voivat olla mm. palkkapalvelut, rekrytointipalvelut, erilaiset valmennuspalvelut ja työsuhdejuridiset palvelut

Vahva suositukseni on, että avaa keskustelu omassa organisaatiossasi HR:n tilanteesta ja tavoitetilasta. Azetsin kotisivuilta löytyy myös erilaisia oppaita keskustelun tueksi. Etsitään teille paras mahdollinen tapa toimia Azetsin erilaisista ratkaisumalleista. 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Mikko Reittonen

HR Advisor