Senior Financial Controllerina Azetsilla

Azets Life | 17.09.2019

Kirjoittaja Heidi Majamäki

Uratarina: konsernilaskennan asiantuntijaksi Azetsilla

Urani Azetsin kansainvälisessä yksikössä alkoi 13,5 vuotta sitten, kun olin opintojeni loppuvaiheessa. Vietin viimeisiä viikkojani vaihto-oppilaana Itävallassa, kun laitoin viestiä eri taloushallintopalveluita tarjoaville yrityksille. Siihen aikaan ei yrityksillä ollut vielä niin selkeitä ja moderneja rekrytointisivuja, joten kirjoitin usealle yritykselle palautesivujen kautta. Minuun otettiin kuitenkin yhteyttä ja sovin tapaamisen muun muassa Visma Infoconin (nykyinen Azets) toimitusjohtajan kanssa. Siitä alkoi urani Azetsin kansainvälisessä yksikössä.

Sain parhaan mahdollisen alun uralleni loistavan tiimiesimiehen ansiosta, joka lähes kädestä pitäen perehdytti minut taloushallinnon tehtäviin. Olen siitä edelleen kovin kiitollinen ja uskon, että saamani vahva tuki ja oppi ovat kantaneet minut näin pitkälle. 

Kansainvälisen yksikön asiakkaisiin liittyy vahvasti asiakaskohtainen ja -lähtöinen toiminta ja näin ollen palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yksikössä palvellaan pääasiassa kansainvälisten yritysten suomalaisia tytäryrityksiä, kaikkea yhden henkilön yrityksistä pörssiyhtiöihin asti. Työnkuvani kansainvälisten asiakkaiden kanssa kasvoi pikkuhiljaa ja oli kokonaisuudessaan varsin laaja. Vuosien myötä kasvoin Financial Controllerista, Senior Financial Controlleriksi. Seniorina kannoin päävastuun omien asiakasyritysteni taloushallinnon tehtävistä. Tehtäviini kuului muun muassa juokseva kirjanpito, kuukausi/kvartaali raportointi, viranomaisraportointi, lukujen analysointi ja täsmäytys, tilinpäätös, veroilmoitukset sekä mahdolliset muut ad hoc -tehtävät. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni oli kuitenkin välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä asiakasyrityksilleni. Kansainvälisessä yksikössä pääsin tutustumaan erilaisiin ja eri toimialoilla toimiviin yrityksiin. Se, että mikään asiakkuus ei ollut samanlainen, oli ehdottomasti työn suola. Työkieleni olivat pääasiassa ruotsi ja englanti.

Koulutusta, itsensä haastamista ja tiimihenkeä

Taloushallinnon ammattilaisten työ on muuttunut paljon vuosien aikana ja ajankäyttö työtehtävien suhteen siirtynyt enenevässä määrin tiliöintipainotteisuudesta analysointi- ja neuvontapainotteiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että laskennan ammattilaisten täytyy myös itsekin muuttua pysyäkseen mukana tässä muutoksessa. Minulle itsensä kehittäminen ja oman ammattitaidon syventäminen on aina ollut tärkeässä asemassa, ja tästä syystä hain mukaan työnantajan järjestämään Business Advisor -koulutukseen vuonna 2017. Koulutus kesti noin 1,5 vuotta ja kulminoitui lopulta Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon. Koulutuksessa painotettiin juuri niitä osa-alueita, jotka laskentakonsultin tehtävissä korostuvat enenevässä määrin: asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, projektijohtamistaidot, nykyaikaisten toimintatapojen ja työvälineiden hyödyntäminen, oman osaamisen uusiutumiskyky sekä prosessien/rutiinien hallinta ja kehittäminen. 

Asiakkaat tarvitsevat taloushallinnon ammattilaista, joka kuuntelee, aistii, analysoi ja toimii syvässä vuorovaikutuksessa asiakasyrityksen kanssa. En voi itse tietenkään päättää asiakkaan puolesta tai sanoa, että näin on tehtävä, mutta voin omalla asiantuntijuudellani antaa neuvoja ja kertoa mahdollisuuksista. Tähän Business Advisor -koulutus antoi minulle tukea.  

Koulutuksen jälkeen halusin kuitenkin vielä jatkaa itseni haastamista ja kehittämistä, ja siirryin uusiin haasteisiin konsernilaskentayksikköön. Minusta on upeaa työskennellä yrityksessä, jossa työntekijälle suodaan mahdollisuus kehittyä ja kasvaa omalla urallaan, tukien työntekijän kiinnostuksen kohteita. Vaikka otin askeleen tuntemattomaan, koin, että tämä oli myös luonnollinen askel eteenpäin urallani. Konsernilaskentayksikössä pääsen kehittämään FAS-konsernilaskennan sekä IFRS-raportoinnin ammattiosaamistani. Tiimimme on vielä suht pieni, mutta kasvanut viimeisten vuosien aikana. Yhteishenki on vahva, ja suuri osa töistä tehdäänkin toisiamme sparraten ja avustaen. Kerran viikossa järjestettävän tiimipalaverin yhteydessä käymme läpi työtilannetta ja ajankohtaisia asioita sekä jaamme arvokasta tietoa keskenämme, mikä tiivistää yhteistyötä ja -henkeä entisestään. Päiviimme kuuluu tätä nykyä myös piristävä keppijumppa koko tiimin kera. Energinen tiimimme on aina valmiina auttamaan sekä ulkoisia asiakkaita että kollegoita talon sisällä!

Tutustu Azetsin avoimiin työpaikkoihin tästä.

Kirjoittajasta Heidi Majamäki