Sähköiset asiointi­palvelut helpottavat työntekijän arkea

HR | 11.03.2019

Kirjoittaja Pilvikki Ibriqi

Digitalisaatio vaikuttaa työn luonteeseen, tehtäviin ja tapoihin työskennellä. Keskustelu painottuu usein siihen, miten työ muuttuu, eikä siihen, miten digitalisaatio muuttaa työntekijän mindset’iä. Digityöntekijä on tottunut, että tieto on nopeasti ja ajantasaisesti saatavilla. Kukaan ei tahdo etsiä tietoa mappi ö:stä, vaan sen on oltava käytettävissä kaikkialla ja kaiken aikaa. Kone on monelle paras kollega ja samalla tehokkain työympäristö. Digitalisaatio muuttaa siis myös työntekijän odotuksia.

Tulorekisteri ja OmaVero vastaavat digityöntekijän odotuksiin

Viime vuosina viranomaiset ovat reagoineet digiajan työntekijän tarpeisiin ja kehittäneet sähköisiä asiointipalveluitaan modernin maailman tahdissa. Esimerkiksi verohallinnon OmaVerossa voi hoitaa jo suurimman osan veroasioista ja kansallinen tulorekisteri (KATRE) mahdollistaa omien tulojen tarkastelun reaaliajassa. Kumpikin palvelu, tulorekisteri ja Verohallinnon digiloikan tulos OmaVero, vastaa digityöntekijäsi odotuksiin. Niiden tavoitteena on parantaa tiedon tavoitettavuutta ja ajantasaisuutta sekä ketterää asiointia ja toimintaa.

Tulorekisteri helpottaa työntekijäsi arkea

Ei ole uutinen, että sähköinen asiointipalvelu Kansallinen tulorekisteri (KATRE) otettiin käyttöön vuoden alussa, 1.1.2019. Vuoden säteellä monia arjen kysymyksiä on käsitelty useissa medioissa. Työnantajat ovat muotoilleet toimintaa ja velvollisuuksia uudelleen. On pohdittu, mikä muuttuu, mikä ei, ja mikä täytyy tehdä toisin. Harvoin on pysähdytty sen äärelle, mitä arvoa tulorekisteri tuottaa työntekijän arkeen.

Oletko ajatellut, että ilmoittamalla työntekijäsi palkkatiedot tulorekisteriin helpotat hänen arkeaan. Työntekijäsi voi ensimmäistä kertaa luoda kokonaiskuvan kaikista palkka- ja etuustiedoistaan. Lisäksi mutkia suoristuu, kun tuloja ei tarvitse enää ilmoittaa erikseen kaikille rekisterin tietojen käyttäjille eli viranomaisille. Vaikka ilmoituksia tehdään enemmän, niillä on positiivinen vaikutus työntekijän mahdollisuuksiin seurata omia tulojaan reaaliaikaisesti. Yhdessä paikassa, mutta samalla ajasta ja paikasta riippumatta, sillä asiointipalvelu on sähköinen.

Ensimmäisessä aallossa tulorekisteriin siirretään tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuonna 2020 perässä tulevat etuus- ja eläketiedot.

 

Tulorekisteri TOP3 hyödyt

1. Aina ajantasainen tieto
2. Kaikki yhdestä luukusta
3. Sähköinen eli saatavilla milloin ja missä tahansa

 

OmaVerossa veroasioiden hoitoa reaaliajassa

Verohallinnon digiloikka on hankkinut hyvän maineen eikä ole yllätys, että vuonna 2017 lanseerattu OmaVero myös kehittyy jatkuvasti. OmaVero -palvelun idea on, että työntekijäsi voi hoitaa valtaosan veroasioistaan sähköisesti. OmaVerossa voi esimerkiksi hankkia verokortin, täydentää vuosittaisen veroilmoituksen tietoja tai tarkistaa, kuinka paljon veronpalautusta on saapumassa.

On-going veroilmoitus keventää takautuvaa taakkaa. Työntekijälle merkittävimpiä muutoksia ovat verokorttiin kirjattu yksi tuloraja sekä veroilmoituksen muuttuminen vuosi vuodelta yhä automaattisemmaksi. Vuodesta 2019 alkaen samaa verokorttia voi käyttää kaikilla työnantajilla ja vähennyksiä voi ilmoittaa samassa tahdissa kuin niitä ilmenee. Veroilmoitusta ei tarvitse tehdä enää paperilla eikä tietoja tarvitse kasata odottamaan yhtä ilmoituspäivää. Esitäytetystä paperisesta veroilmoituksesta voi luopua ottamalla Suomi.fi -viestit eli sähköisen viranomaisasioinnin käyttöön.

 

OmaVero TOP3 hyödyt

1. Reaaliaikainen ilmoittaminen
2. Kattavat sähköiset palvelut
3. Pois paperista

 

On kiinnostavaa seurata, kuinka nämä kaksi sähköistä asiointipalvelua kehittyvät lähitulevaisuudessa. Ne antavat kuitenkin jo nyt digityöntekijälle mahdollisuuden hoitaa omiin ansioihin liittyviä asioita reaaliaikaisesti, sähköisesti ja milloin ja missä tahansa. Digiyhteiskunnan hengessä.

Kirjoittajasta Pilvikki Ibriqi