Rekrytointi yhteistyönä

HR | 28.10.2019

Kirjoittaja Taru Sievänen

Saatat kaivata kumppania rekrytointiin, kun yrityksessänne nousee tarve löytää tai tavoittaa osaajia. Oikeanlainen rekrytointiyritys rekrytointikumppanina pystyy tukemaan tehokkaasti myös yksittäisessä osa-alueessa, johon yrityksen ei itse kannata omia resursseja käyttää tai jos ne eivät syystä tai toisesta siihen riitä. Vaikka parhaimmillaan yhteistyön tulokset ovat vaikuttavia, rekrytointi ostettuna palveluna ei itsessään kuitenkaan ole maaginen ratkaisu, joka korjaa tilanteen nappia painamalla. Mitä kumppanuus rekrytoinnissa aidosti tarkoittaa ja mikä on tärkeää yhteistyössä onnistumisen kannalta?

Mitä kumppanuus tarkoittaa rekrytoinnissa?

Kumppanuudessa tulee aina olla yhteinen tavoite. Sen toteutuminen edellyttää läpinäkyvää viestintää, kirkasta näkemystä siitä, mitä rekrytointiyhteistyöllä tavoitellaan ja varmistamista, että ymmärrys on yhteinen. Kumppani tuo oman osaamisensa ja näkemyksensä yrityksen hyödyksi eikä vain automaattisesti toteuta sitä, mitä yritys tilaa tai mitä luulee sen tarvitsevan.

Kumppani auttaa kartoittamaan osaamistarvetta täsmälliseksi. Se haastaa myös siinä, mitä yritys voi laajemmassa kuvassa tarvita ja mitä seuraavat vuodet tuovat tullessaan profiiliin heijastuvina vaikutuksina.

Kumppanin kokemus tuo realismia ja tarjoaa näkemystä, jos haettavan osaamisen yhdistelmä on mahdoton tai palkkataso vaadittuun asiantuntijuuden tasoon nähden on epärealistinen. Asiantunteva rekrytointikonsultti tuntee myös työmarkkinoita ja pystyy arvioimaan mistä ja miten osaajia tavoittaa parhaiten.

Edellytyksenä avoimuus

Työn arjen ja työpaikan todellisuuden kuvaaminen avoimesti ja riittävällä tasolla on osaajien houkuttelun avain, joten siitä kertominen rekrytointikumppanille on aidosti olennaista. Yrityksen tarkoituksen ja tavoitteiden ymmärtäminen ja kulttuuriin tutustuminen on tärkeää vetovoimaisuuden rakentamisen kannalta. Rehellinen, empaattinen ja kiinnostava rekrytointiviestintä, joka avaa ovea yrityksen arkeen – vetoaa.

Haasteita saa yrityksessä toki myös olla – rehellisyys kannattaa silloinkin. Olennaista on viesti siitä, mihin yritys tähtää ja missä se haluaa olla tulevaisuudessa. Tärkeää on, että ihmiset tietävät minkälaiseen työpaikkaan olevat hakeutumassa, näkevät itsensä vaivattomasti osana sitä ja uskovat menestyvänsä ja viihtyvänsä työssään.

Sitoutuminen sovittuun ja tehokas reagointi

Rekrytointiprosessissa on paljon liikkuvia osia: ihmisiä, vaiheita, arviointimenetelmiä ja aikatauluja. Vastuualueet ja -henkilöt on syytä olla selvillä jo alusta alkaen ja molempien osapuolten on sitouduttava sovitusta kiinni pitämiseen.

Kun kilpaillaan halutuista osaajista, edellyttää onnistuminen nopeaa reagointia, avointa palautetta ja aktiivista viestintää sekä valmiutta jopa nopeutettuun päätöksentekoprosessiin tarvittaessa – jos kärkikandidaatti saakin vastatarjouksen yllättäen toisaalta. Erinomaisen kandidaatin löydyttyä ei voi myöskään jäädä puhtaasti vertailupohjan saamiseksi odottamaan muita potentiaalisia ehdokkaita, vaan on kyettävä tekemään päätöksiä tehokkaasti. Tämä vaikuttaa myös hyvään hakijakokemukseen, kun rekrytointiprosessi etenee tehokkaasti ja kandidaatit pysyvät ajan tasalla työpaikkaan ja prosessiin liittyen.

Rekrytointiyrityksen valinta kannattaa tehdä huolella

Valitessasi rekrytointiyritystä, yhteistyökumppania rekrytointiin, kartoita hinnoittelun lisäksi:

  • rekrytoivien konsulttien asiantuntemusta sekä kokemuksen monipuolisuutta eri osaamisalueilla ja toimialoilla
  • rekrytoinnissa hyödynnettäviä menetelmiä sekä sitoutumista sovittuun toimintamalliin ja yhteistyön tasoon
  • miten kumppani huolehtii hakijakokemuksen laadusta teitä edustaessaan

Laadukas rekrytointikumppani edellyttää myös teiltä toisena osapuolena asioita yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja sulautuu osaksi toimintaanne tiiviin yhteistyön myötä.

Azets toimii rekrytointikumppaninasi luotettavasti ja laadukkaasti yhteistyöhön panostaen. Meille on tärkeää ymmärtää yrityksenne tarpeet ja auttaa löytämään etsimäänne osaamista. Asiantuntevat rekrytointiammattilaisemme toimivat osana rekrytointianne tuottaen erinomaisen hakijakokemuksen yhteistyössä kanssanne. 

Tarjoamme asiantuntija-, päällikkö- ja johtajahaut laadukkaasti toteutettuna, kuten myös valintapäätöksiin lisäarvoa tuovat henkilöarvioinnit. Lisäksi tarjoamme rekrytoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palveluita. Olemme teille kumppani, jonka kanssa saavutatte hyviä tuloksia valitsemastanne yhteistyömuodosta riippumatta.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kyllä kiitos haluan, että käsittelette yhteydenottopyyntöni. Hyväksyn, että Azets vastaanottaa ja tallentaa yhteystietoni Azetsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Taru Sievänen