IT-ala vei rekrytointi­ammattilaisen sydämen

HR | 27.11.2017

Kirjoittaja Laura Vesala

We are makers of tomorrow

Cybercom on innovatiivinen IT-alan palveluyritys, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan digitaalista tulevaisuutta. Me muotoilemme, kehitämme ja huolehdimme asiakkaidemme digitaalisista palveluista. Meillä kaikilla on intohimo ja kiinnostus teknologioita kohtaan, minkä myötä työyhteisössämme vallitsee hauska, luova ja innostava ilmapiiri. Kehitämme huomisen digipalveluita jo tänään.

Karoliina Heikkinen toimii Cybercomilla in-house rekrytoijan roolissa. Alun perin hän ei suunnitellut uraa HR:n parissa: ”Opiskelin tietojärjestelmätiedettä kaupallisella painotuksella, lisäksi suoritin markkinoinnista laajan sivuaineen. IT-rekrytointi vei mennessään, sillä pystyin hyödyntämään oppimaani monipuolisesti ja nautin IT-alalla työskentelystä.”

IT-rekrytoinnin ytimessä

Cybercomilla Karoliina toteuttaa operatiivista rekrytointia ja korostaa tehtävän vaativan bisneksen ymmärtämistä: ”IT-alalla on erityisen tärkeää pystyä tunnistamaan tarpeita ja kartoittamaan sopivia kandidaatteja etukenossa. Toimeksiantoni alussa tutustuin senhetkiseen tapaan toimia, ja selvitimme tarpeita rekrytoinnin kehitykselle esimiehiltä ja tiimeistä. Osaajaprofiilien määrittäminen ja tarvittavien kompetenssien tunnistaminen etukäteen ovat merkityksellisessä roolissa. Tällä hetkellä pyrin tarjoamaan kandeja myös ennakoivasti erilaisiin tarpeisiin.”

Käytännössä rekrytointi on todella nopeatempoista: ”Sopivan kandin kohdalla voi olla kyse tunneista. Reagointi päivä tai kaksi yhteydenoton jälkeen saattaa olla liian myöhään. Proaktiivisuus on tärkeää.” Päivittäisiin rutiineihin kuuluu rekryjärjestelmän hallinnoiminen, monikanavainen viestintä kandeille ja sopivien osaajien kartoittaminen esimiesten kanssa. ”Tilanteen tasalla pitää olla jatkuvasti, ja muutoksiin on mukauduttava nopeasti. Samaan aikaan pitää pystyä hallitsemaan koko iso kuva ja monia pieniä polkuja”, Karoliina kertoo.

Cybercomilla asiantuntijoiden osaamisen taso on korkea ja caset tyypillisesti vaativia. Parhaita osaajia tarvitaan ja houkutellaan koko ajan tukemaan kasvavaa bisnestä. ”Meillä osaajat kokevat olevansa kovatasoisessa porukassa, työkavereilta saa tukea. Pääsee tekemään erittäin mielenkiintoisia ja haastavia hommia, sekä ottamaan haltuun isoja kokonaisuuksia. Esimerkkinä voi mainita KaPa-hankkeen (Kansallinen palveluarkkitehtuuri, Suomi.fi-palvelut)”, Karoliina kertoo.

Rekrytointi palveluna?

Rekrymarkkinointi ei voi olla pönötysviestintää

Karoliina on ollut mukana luomassa työnantajakuvaan liittyviä kehitystoimenpiteitä. Lisäksi Karoliina tekee läheistä yhteistyötä markkinoinnin kanssa ja osallistuu rekrytointitapahtumien ideointiin ja toteutukseen. Rekrytoinnin vauhdittamiseen pyritään löytämään kaikki mahdolliset keinot. ”IT-alan rekrymarkkinoinnissa virallinen jargon kannattaa unohtaa, viestinnän pitää osua kohderyhmään. Pitää miettiä sisältöjä tarkasti, sillä kohderyhmään kohdistuvaa sisältöä tulee joka tuutista”, Karoliina kiteyttää. Lisävahvistusta rekrymarkkinointiin on niin ikään saatu Azetsilta. Rekrytoinnin tarpeisiin tuotetaan käsityönä erilaisia somesisältöjä, joilla Cybercomin kulttuuria ja asiantuntijuutta tuodaan näkyväksi.

Työnantajakuvan kehittäminen vaatii Karoliinan mukaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä; yhdessä yössä harvoin tehdään työnantajabrändi tunnetuksi. ”Pitää valita tie, ja luottaa siihen. Ketterä organisaatio mahdollistaa nopeatempoisen päätöksenteon ja reagoinnin myös markkinoinnissa”, Karoliina summaa.

Rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittymisen voidaan todeta menneen kokonaisuudessaan eteenpäin. ”Tavoitteet on saavutettu ja kentältä kuulee vihjeitä onnistumisista. Somenäkyvyys on tärkeä mittari. Hakemukset ovat meille osuvampia kuin aikaisemmin ja vastaanotto on eri yhteyksissä positiivisempaa”, Karoliina kertoo.

Tehtävä opettaa paljon

Karoliina kertoo oppineensa tehtävässään paljon uutta: ”Vastuu ulottuu ylätason kokonaisuuden hallinnasta ihan ruohonjuuritason tehtäviin asti. Oman työn suunnittelu ja itsensä johtaminen on tärkeää, priorisointia pitää tehdä koko ajan.” Jatkuva kehittäminen on Karoliinalle luontaista: ”Haluan viedä asioita ja toimintatapoja eteenpäin. Miksi nykyistä toimintatapaa ei voisi aina ajoittain ravistella, jos huomaa asioiden tökkivän! Kuitenkin on tärkeää pitää mielessä, ettei tehdä mitään turhaa ja mukaudutaan meneillään olevaan tilanteeseen.”

Kirjoittajasta Laura Vesala