Rekrytoinnin johtaminen – tiivistelmä

HR | 23.05.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Viime perjantaina toimistomme täytti vilkas keskustelu rekrytoinnin johtamisesta. Järjestimme asiakkaillemme aamiaistilaisuuden, jossa aiheen alla käytiin läpi rekrytoinnin trendejä sekä rekrytoinnin kehittämistä ja resursointia. Tässä tilaisuuden pääkohdat koosteena.

Rekrytoinnin trendit

Virvon rekrytointiasiantuntija Anssi Balk aloitti tilaisuuden luomalla katsauksen tämän hetken rekrytointitrendeihin. Hänen mukaansa rekrytoinnissa muutos on menossa työnhakijoiden käsittelystä enemmän Talent pool –henkiseen kandidaattien seulontaan ja työpaikkailmoittelu puolestaan on kääntymässä monikanavaiseksi kandidaattien hankinnaksi. Rekrytoinnin resursoinnissa suuntaus on ulkoistettuihin rekrytointipalveluihin ja järjestelmätasolla entistä enemmän pilvipalveluina hankittaviin ratkaisuihin.

Esityksessään Anssi sivusi erityisesti rekrytointijärjestelmien vaikutusta rekrytoinnin muutokseen. Rekrytointijärjestelmä toimii yhä useammin pilvipalveluna, minkä etuja ovat nopeampi käyttöönotto, edullisemmat kustannukset, uudet ominaisuudet ja paremmat integraatiomahdollisuudet. Toisaalta haasteena on hinta per käyttäjä –hinnoittelumalli, mikäli käyttöoikeuksia tarvitaan laajasti esimiestasolle.

Rekrytoinnin kehittäminen ja mittarointi

Rekrytoinnin kehittämisen keskiössä ovat Anssin mukaan resurssit ja prosessit, tietojärjestelmät sekä osaaminen. Kehittämisen tulisi olla kokonaisvaltaista, iteratiivista ja työntekijälähtöistä toimintaa. Nykyisellään rekrytointia kehitetään ja mitataan varsin heikosti vaikka mahdollisuuksia tähän olisikin.  Rekrytoinnin onnistumiselle tulisikin asettaa tavoitteita ja pohtia sopiva mittaristo. Anssin mukaan rekrytoinnin mittareiksi voidaan hakea mm. aika-, kustannus-, lähde- & laatutekijöitä. Organisaation käyttämä rekrytointijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä voidaan ja on järkevä mitata.

Rekrytointiprosessin tehostaminen

Kun rekrytointiprosessia lähdetään tehostamaan, on prosessia tutkiessa hyvä kiinnittää huomioita esimerkiksi siihen, mihin rekrytoijien/esimiesten aika menee ja joutuvatko he tekemään joitakin asioita manuaalisesti? Ovatko kaikki prosessin vaiheet välttämättömiä? Erilaisten prosessin vaiheiden keston kellottaminen voi paljastaa rekrytointiprosessin pullonkaulat. Rekrytoinnin viikkokatsaukset tai lyhyet päivittäiset esimiespalaverit auttavat hallitsemaan prosessia. Työkalut muodostavat painavan osan rekrytoinnin haasteista ja mahdollisuuksista. Mikäli rekrytointityökalu integroituu olemassa oleviin järjestelmiin sekä taipuu tuomaan dataa moninaisista eri lähteistä, helpottuu rekrytoijan työtaakka huomattavasti. Esimerkkinä tästä Anssi esitteli manuaalista työtä vähentävän Resume parsing –ominaisuuden, jonka avulla hakijan ansioluettelosta voidaan lukea järjestelmään automaattisesti tietoja kuten yhteystiedot, koulutus ja työkokemus.

Rekrytointi markkinoinnin ja viestinnän kanavana

Esityksen loppupuolella lähdettiin keskustelemaan siitä, minkälainen vastuunjako esimiehen ja HR:n välillä rekrytoinnissa on ja miten rekrytointi näkyy prosessina hakijalle. Virvossa rekrytointia hoitavat konsultit Johanna Tamminen ja Minna Kajanne liittyivät myös keskusteluun kertomalla omia kokemuksiaan rekrytoinnista ja rekrytointiprosessin hallinnasta. Tässä osuudessa korostui se, että rekrytointitilanne on myyntitilanne puolin ja toisin, sekä yksi tärkeimmistä yrityksen markkinoinnin ja viestinnän kanavista. Keskustelimme lopuksi siitä, miten haastattelijan aktiivinen läsnäolo ja sitoutuminen vaikuttavat merkittävästi haastattelun onnistumiseen.

Kiitokset osallistujille keskustelevasta aamupäivästä! 

 

Jemina Myllys

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.