Pelisäännöistä periaatteisiin

Johtaminen | 26.04.2017

Kirjoittaja Azets Finland

Samaan aikaan kun kevätaurinko muotoilee lumikinoksia, digitalisaatio muovaa työn logiikkaa. Yhtenäistämisestä ja standardoinnista siirrytään asiakaskeskeiseen ketteryyteen ja innovatiivisuuteen. Muutosvoima haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi.

Myös johtamisen kentällä tapahtuu muutoksia. Pelisääntöjä vaihdetaan periaatteiksi. Miksi näin?

Pelisäännöillä rajataan, määrätään ja halutaan varmistaa samalla tavalla tekeminen. Hyvin usein pelisäännöillä halutaan luoda turvallisuutta. Pelisääntöjen heikkous nousee esiin toimintaympäristön muutoksissa. Tarkkaan rajattu sääntö ei sovellu uuteen tilanteeseen. Siinä missä pelisääntö rajaa tarkkaan toimintatapoja, periaate antaa liikkumavaraa. Hyvä periaate haastaa tekijät ajattelemaan, katsomaan asioita laaja-alaisesti ja antaa tekemiselle tarkoituksen.

Vanhasta luopuminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Periaatteiden ja pelisääntöjen eroa on syytä pohtia ja rohkeasti kyseenalaistaa muutostarvetta:

  • Millaiset periaatteet toimivat kasvualustana luottamukselle?
  • Kumpi on mielekkäämpää, rajata pelisäännöillä vai mahdollistaa periaatteilla?
  • Saadaanko pelisäännöillä aikaan ymmärrystä ja ajattelua vai toimiiko periaate paremmin?

Niin, miltä tuntuisi käynnistää perinteisen ”pelisääntökeskustelun” sijaan ”periaatekeskustelu”? Millaiset periaatteet luotaisiin myyntitiimille, joka toimii kovan tulospaineen alla vaativassa markkinatilanteessa? Rakennetaan ne yhdessä kysymällä ”Millä periaatteella”-kysymyksiä:

Millä periaatteella

  • pidämme nykyiset asiakkaat
  • saamme uusia asiakkaita
  • lisäämme keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta
  • käytämme aikaamme oikein
  • lisäämme osaamistamme

Periaatteiden luominen tiimille voi parhaimmillaan lisätä yksilöiden vastuunottamista ja tiimin itseohjautuvuutta. Periaatteiden tarkoitus ei ole jäädä korulauseiksi, vaan aidosti ohjata joustavasti tekemistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lopuksi: Uskon, ettei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa mukautua muutoksiin. Tärkeintä on käydä keskustelua, kokeilla uutta ja oppia kokemuksista. Jotkut lähtevät heti mukaan, osa myöhemmin. On myös hyväksyttävä, että aina on niitä, jotka eivät halua mukautua muutoksiin. Heidän kohdallaan täytyy kuitenkin toivoa, ettei käy kuten entiselle hiihtäjälle kevätpäivänä. Pettymys oli melkoinen, kun sukset olivat voideltuna mutta latua ei näkynyt missään.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.